W sprawie listu środowiska Woldenberczyków.

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Dec 1991

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2-s152/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2-s152.pdf

W sprawie listu środowiska Woldenberczyków.

W sprawie listu środowiska Woldenberczyków. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej - Redakcja otrzymała obszerny list datowany 11 czerwca 1990 r., podpisany przez prof. dr. Antoniego Paprockiego, przewodniczącego środowiska Woldenberczyków. Dotyczy on artykułu dr. Bogdana Tuszyńskiego o Wojciechu Trojanow­ skim, pomieszczonego w „Kwartalniku Historii Prasy Polskiej”, 1990, nr 2, s. 95— 113. Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego Stani­ sława Krawczyka [pseudonim?] oraz tygodnik »Za wolność i lud«”. Informują równocześnie, że autor artykułu nie uwzględnił szeregu innych głosów na ten temat oraz dokumentów znajdujących się w posiadaniu redakcji „Polityki” i orga­ nizacji dziennikarskiej. Środowisko Woldenberczyków uznało też za niewystar­ czające przeprosiny, jakie ukazały się w związku z tą sprawą w tygodniku „Za wolność i lud”. Redakcja L IS T Y DO R E D A K C J I


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2-s152/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1991-t30-n2-s152.pdf

W sprawie listu środowiska Woldenberczyków., Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 1991, 152,