De juiste palliatieve ‘jas’

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, May 2018

Samenvatting Liedjes van Annie M.G. Schmidt of andere tekstschrijvers die worden uitgevoerd in een modern jasje. Leuk dat je naar de creatieve teksten en melodieën op verschillende manieren kunt kijken. Een nieuwe jas is soms een goed idee.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0056-7.pdf

De juiste palliatieve ‘jas’

TvV / juni 0921-5832 Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV) is het vakblad voor verzorgenden IG, verzorgenden en helpenden, werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg. onderdeel van 0 1 0 Redactiesecretariaat TvV BSL, t.a.v. TvV , Postbus 246, 3990 GA Houten, tel. 030 - 638 38 1 Redactieraad Joyce Bleeker , Sandra Fortuin, Esther Kerkhoven, Sietske Posthuma en John Thobokholt Abonnementen TvV verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijzen: per jaar, incl. btw: TvV (printmagazine + digitaal magazine + online archief) € 93,00 / studenten € 46,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat je het abonnement uit hoofde van jouw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij je de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossier nummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaard publicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohnstafleu-van-loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl De juiste palliatieve ‘jas’ nieuwe jas is soms een goed idee. Liedjes van Annie M.G. Schmidt of andere tekstschrijvers die worden uitgevoerd in een modern jasje. Leuk dat je naar de creatieve teksten en melodieën op verschillende manieren kunt kijken. Een De warme mantel die we onze zorgvragers in de palliatieve zorg willen geven, is ook niet voor iedereen dezelfde. Bij palliatieve zorg raak je verschillende aspecten in iemands leven: de een heeft vooral behoefte aan rust en comfort, de ander wil zaken in het leven afronden, pastorale ondersteuning, of alleen maar een hand vasthouden. Al deze verschillende wensen en behoeften maken het werk van verzorgenden in de palliatieve zorg boeiend en uitdagend. Wat is belangrijk voor jou als professional? In de eerste plaats empathie, vind ik. En je moet goed kunnen samenwerken, met andere professionals, en met familie en vrienden van de zorgvrager. Want ook zíj zijn je cliënten en hebben ondersteuning nodig. Ook is het belangrijk dat zorgverleners er voor elkaar zijn. Soms heeft een collega even een arm om de schouder nodig, een figuurlijke warme jas! Toevallig gaf ik vorige week een les over palliatieve zorg. Ook daarbij gebruikte ik een liedje in een nieuw jasje: van Jules de Corte is het lied ‘Als je overmorgen oud bent.’ De tekst van dit lied is ooit gecoverd voor De Dag van de Verzorging (te beluisteren via YouTube, zoek op ‘als je overmorgen oud bent Maarten van Roozendaal)’: Als je overmorgen oud bent / Wie zal dan je bed opmaken / En wie doet je kleine zaken / En wie zorgt er voor je brood / En wie zal er bij je waken / Op de avond voor je dood. (en ook dat is ook een liedje). In de palliatieve zorg zijn het vaak ‘de kleine dingen die het doen’ verzorgenden en verpleegkundigen Sietske Posthuma geeft les op een ROC aan toekomstige


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0056-7.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De juiste palliatieve ‘jas’, TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, 2018, 37-37, DOI: 10.1007/s41183-018-0056-7