Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,362 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Onze tandarts noemt zich orthodontist

In onze praktijk werkt een tandarts die zelf beugelbehandelingen doet. Hij noemt zichzelf orthodontist en zo noemen wij hem ook. In het nieuws hoorde ik laatst dat je jezelf niet zomaar orthodontist mag noemen. Hoe zit dit precies? Door Lienke Neef met dank aan Christo Boxum

Thema: sneeuw & ijs

Verzamel allemaal moois buiten: bessen, bladeren, takjes. Doe deze in een cupcake-houder met een touwtje. Giet er water overheen. Laat buiten in de vrieskou hard worden en klaar is je ijshanger! Laat je het touwtje door alle bakjes lopen, dan maak je een slinger.

3 vragen over

Wat is ervoor nodig om pedagogisch medewerkers minder handelingsverlegen te maken bij de aanpak van kindermishandeling? Oefening baart kunst, bedacht Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang. Voor haar masteropleiding Pedagogiek ontwikkelde ze daarom het spel PAKVASt, samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector.

De kerstster Dat hebben wij weer!

Al jaren komt ze met enige regelmaat bij ons in de praktijk. Mevrouw P. dik boven de 60 jaar, maar de nieuw e generatie ouderen. Ze accepteert haar leeftijd niet helemaal en is vaak ook zo gekleed: net iets te jeugdig.

Nostalgie

/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B). Nostalgie Op dit moment heb je een historische Bijzijn XL in handen, te

Juridische adviezen en opinie

Het regeerakkoord wijdt in het hoofdstuk over zorg één zin aan de positie van de vrijgevestigde medisch specialisten: ‘Voor meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis stimuleren we dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst’. Eerder verlengde oud-minister Schippers al de subsidieregeling voor medisch specialisten die hun status van vrijgevestigde ...

Plussen & minnen

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Terecht

De formele implementatie van het samenwerkingsmodel heeft geresulteerd in complexe organisatiestructuren die een risico voor de bestuurbaarheid kunnen vormen.’ Zo citeert de minister medio 2016 een van de uitkomsten van het TIAS-onderzoek naar de gevolgen van integrale bekostiging voor de governance van ziekenhuizen. Op onderdelen van deze besturingsproblematiek is de afgelopen ...

3 vragen over

Is er een ondergrens bereikt als het gaat om de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? Ja, zegt de FNV, die werkgevers in de kinderopvang beticht van een flex- verslaving. Werkgevers verwachten echter ook volgend jaar een beroep te moeten doen op de flexibiliteit van werknemers. FNV-bestuurder Ilse van der Weiden legt uit wat er mis is.

Sinterklaas

Al weken loopt iedereen uit het team met gespitste oren rond. Alle leuke weetjes en grappige informatie, over bewoners en elkaar, slaan wij op en geven wij door aan ‘Sinterklaas’. In dit geval is ‘Sinterklaas’ een gesloten doos met een gleuf; die op de teamkamer staat. Met deze informatie zal de activiteitenbegeleiding de meest briljante sinterklaasgedichten maken.

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller doen verergeren, ook in complexe situaties. We doen nog weinig met deze kennis en beperken ons tot fysiologische en biologische processen.

Puntje van pont

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Problematisch kind

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

Nieuw: decentralisatiemedelijden

Je zult maar vrijwilliger zijn in Nederland! Wat ben je dan gewild! Venray organiseert haar eerste VrijwilligersMarkt.

Thema: herfstknutsels

In de herfst liggen de takken, dennenappels, eikels en kastanjes weer massaal op de grond. Gratis materiaal waar je oneindig mee kunt knutselen. Kijk wat je er allemaal mee kunt maken!

Terecht

De huidige euthanasiewet heeft betrekking op verzoeken om euthanasie van wilsbekwame personen van 12 jaar of ouder. Recent onderzoek bevestigt dat ook minderjarigen jonger dan 12 wilsbekwaam kunnen zijn. Sinds enkele jaren wordt ervoor gepleit de wet aan te passen, zodat ook verzoeken van wilsbekwame minderjarigen jonger dan 12 jaar eronder vallen. Onder meer de Nederlandse ...

Life is a cabaret!

Vooral in mijn studententijd en ook nog wel de jaren daarna heb ik diverse cabarets, sketches en liedjes voor feesten en partijen (mee) opgevoerd.

Dossier Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering die uitgaat van de meest eigentijdse definitie van het begrip gezondheid: ‘het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Het is een reactie op de oorspronkelijke definitie van de WHO (1948), waarin de focus meer op ziekte lag.

Advies

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Thema: Herfst

Binnen blijven in de herfst? Welnee! Spring rond in de bladeren, zoek paddenstoelen en verzamel al het moois dat nu op de grond gevallen is.