Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,841 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De smalle marges van de zorg

De smalle marges van de politiek. In het democratische bestel zijn de marges voor het beleid smal, het beroemde leerstuk van Joop den Uyl. De democratie vraagt veel overleg en volharding om wat te veranderen, dat gaat niet zo snel. Stabiliteit van overheidsbeleid is ook een groot goed. Kleine veranderingen kunnen voor individuele burgers wel veel betekenen, ook een opvatting van ...

Hypoventilatie door adipositas

A, Bruggink S, et al. Kleine kwalen bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum , 2016. Elte JWF, Overbosch D, Gans ROB , et al. Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde. Houten: Bohn ... Stafleu van Loghum , 2015. Daansen P, Sterk WA. Leven met obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005 t u o s c i P - Als er bij hypoventilatie adipositas in het spel is, is dat een vorm van

Gekozen einde

Het is vrijdagmiddag, drie uur. Samen met de huisarts ben ik op weg naar Henk. De stemming tussen mij en de huisarts is een beetje balorig. Er hangt spanning en we zijn aan het afreageren, op onze eigen manier. We bellen aan en er wordt opengedaan. Gelijk is onze stemming anders. Aangepast aan de stemming in het huis waar we zijn.

‘Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht’

De schaarste aan verpleegkundigen vormt de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Er is onvoldoende samenhangend beleid om het probleem op te lossen. Dat stelt verpleegkundige Johan Lambregts op Skipr, het platform voor beslissers in de zorg.

Effecten NHG-Praktijkaccreditering

Het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9 (september 2016) over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering roept meerdere vragen op.

Zorggroepen opheffen is kind met badwater weggooien

In het commentaar Het roer is om, maar waar gaan we naartoe? van Hobma et al. in H&W nummer 10 concluderen de auteurs dat er geen relatie is aangetoond tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en uitkomsten van hun zorg, en dat daarom zonder negatieve gezondheidseffecten het mes in zorggroepen kan worden gezet.

IGZ gaat bij cliënt thuis in gesprek met verpleegkundige

Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf januari te maken met het vernieuwde toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). Vanaf dat moment komt de inspecteur ook bij de cliënt thuis en gaat met de cliënt, de wijkverpleegkundige en de thuiszorgorganisatie in gesprek over de geleverde zorg. ‘De cliënt en de rol van de wijkverpleegkundige zijn het vertrekpunt van deze nieuwe ...

Moraliteit verbindt en verblindt

De studie waarop Ruben Mersch een deel van zijn bovenstaande boek baseert, is The Righteous Mind van de Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt. Het boek is vier jaar geleden al verschenen, maar actueler dan ooit.

Naar de strafkolonie

Veenhuizen is aan het begin van de 19e eeuw ontstaan als strafkolonie voor de heropvoeding van wezen, armen en landlopers. Tegenwoordig is het een ‘gewoon’ dorp. In het voormalige ziekenhuis van de strafkolonie is nu vergaderlocatie Bitter en Zoet gevestigd.

De onderbuik regeert

Waarom bestaan er over grote maatschappelijke vraagstukken zulke gepolariseerde meningen? Waarom zijn er zulke heftige debatten over bijvoorbeeld de opwarming van de aarde of over de vraag of Zwarte Piet racisme is? Het gaat niet meer om de feiten, betoogt de Vlaamse bioloog en filosoof Ruben Mersch in Waarom iedereen altijd gelijk heeft, en ook niet om de argumenten, maar om de ...

Gastvrijheid van verpleegkundigen onderzocht

In welke mate zetten ziekenhuizen en zorgorganisaties gastvrijheid in en hoe ervaren patiënten dat? Dat thema staat centraal in nieuw onderzoek van dr. Angelique Lombarts. Zij gaat als lector aan de slag voor het Hospitality Research Centre Hotelschool The Hague.

Zelfsturende teams, de redding van de organisatie

„To give a man dignity is above all things”. Een schilderij van een Indiaan van voor de inname van het Westen door de blanke Amerikanen hangt boven de lage deur in een trendy café.

Praktische toepassing Handreiking Control Framework

In de zomer van 2015 verscheen de Handreiking Control Framework van vereniging HEAD. Tijdens de themadag in oktober 2015 is daarna bijgedragen aan de discussie over horizontaal toezicht. De vervolgvraag hierop is: hoe maak je het control framework praktisch voor je eigen organisatie? Onderstaand een voorbeeld uit de praktijk.

Vrijwilligers betrekken bij de zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen verhoogt de kwaliteit van die zorg

De overheid stimuleert het, verpleeghuizen lijken altijd handen tekort te komen en meer aandacht is heilzaam voor de bewoners. De conclusie lijkt onvermijdelijk: ruim baan voor de vrijwilliger in de zorg voor mensen met dementie! Of is het hier klatergoud wat er blinkt?

Kerstpresentje

Wat leuk dat ProVoet een stelling op depedicure.nl zet over kerstpresentjes juist nu ik met deze column bezig ben. Nog leuker zijn de verschillende reacties daarop!

instructie voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

De nederlandse wetenschappelijke vereniging van tandartsen op weg naar de toekomst!

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVT - Nederlandse Vereniging van Tandartsen, op maandag 14 november 2016, is besloten de naam van de NVT om te buigen naar Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen NWVT.

De afstand die de doden gaan

De afstand die de doden gaan Is niet meteen te zien; Je denkt nog menig vurig jaar Ze keren weer misschien.

Meetlat voor cohortonderzoek

De artikelen in de rubriek ‘Wetenschap kritisch bekeken’ van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice worden samengevat en op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem. In deze meetlat gaan we in op de criteria voor het beoordelen van cohortonderzoek.