Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,477 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Babyspelletjes

0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten , USA 2 Hoofdredactie Marike Vroom 3 Klantenservice Bohn ... , doel en binnen/buiten. Hét vaktijdschrift voor allen die betrokken zijn bij de opvang van kinderen. Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Jaargang 27, nummer 7/8, 2017

Hup naar buiten!

Je staat er nauwelijks bij stil, maar in de natuur heb je vuur nodig om te overleven. Vuur om te koken, om warm te blijven en om wilde dieren op afstand te houden. Maak vuur alleen in het bijzijn van een volwassene.

Kennistoets

Ge- 2 Basisvormgeving Bottenheft , Marijenkampen/Arnhem 3 Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 4 Redactie Ivo Smeele , hoofdredacteur, Lidewij Broekhuizen, Ben Crul ... schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u

De overdracht

Elk jaar dragen zo’n 300.000 Nederlandse verpleegkundigen zorg over aan een ander. En juist bij en door die overdrachten van informatie worden veel fouten gemaakt, lees ik.

Meetlat voor kosteneffectiviteitsonderzoek

Beleid en discussies over het toepassen van nieuwe technologieën en medicijnen worden steeds meer gevoed door informatie over doelmatigheid. Kosteneffectiviteitsstudies zijn sinds 2005 reeds verplicht bij de ontwikkeling van medicijnen, maar spelen ook bij andere technieken, zoals harttransplantaties of IVF-behandelingen, steeds meer een rol. In deze economische evaluaties worden ...

Vier inzichten in de puzzel van wijkverpleging!

Het is een flinke organisatorische puzzel geworden om wijkverpleging goed vorm te geven. De tarieven en het volume staan onder druk.

Beeldvorming eerst

Vrouwen die bij de borstkankerafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis komen, krijgen eerst een mammografie. Ze gaan direct naar de radioloog, en niet, zoals gebruikelijk, eerst naar de chirurg voor lichamelijk onderzoek.

Zorggedreven implementatie van IT: betere uitleg, betere zorg

De techniek voor nog betere zorg hebben we - maar als we de meerwaarde ervan niet uitleggen aan de mensen in de praktijk, zal niemand er iets mee doen.

De Viermarken neemt governance heel serieus

In de nieuwe governancecode van de BoZ is een paragraaf van het hoofdstuk Specifieke situaties aan ‘kleine organisaties’ gewijd.

Begroten is niet meer van deze tijd

Zorginstituut Nederland maakte begin november 2016 bekend een blockchain toepassing te hebben ontwikkeld, waarmee het papieren logboek wordt vervangen door een app met de meest actuele gegevens.

Rol van de huisarts bij aanbod preconceptie dragerschapsscreening

In het maartnummer van H&W verwoordt Tjerk Wiersma het NHG-Standpunt Dragerschapsscreening. We zijn verheugd over de opbouwende toon en onderschrijven dat onderzoeksresultaten afgewacht moeten worden voordat er tot brede implementatie kan worden overgegaan.

Tentoonstelling: ‘I only want to be happy’

Onlangs opende de nieuwe Dolhuys-tentoonstelling ‘Black and white and (some) kind of blue or I only want to be happy’. Deze bestaat uit de indringende beelden van fotograaf Annaleen Louwes, die zij maakte als artist-in-residence op een psychiatrische afdeling in New York. Voor haar drie maanden durende verblijf realiseerde Louwes zich dat zij er niet alleen de wereld van de ...

Gesignaleerd

Het ACT4kids-model Samsen, M., & Heus, J., de (2017) Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Illustraties: Hester van de Grift. Bronnen ... werkboek is verlevendigd met grappige en duidelijke illustraties en de werkbladen zijn te downloaden via de website van uitgeverij Springer/Bohn Stafleu Van Loghum. behandelingen en om out-of-the-box te

Positieve emoties en effect CGT

Veel mensen met een angststoornis profiteren van CGT, maar niet iedereen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke factoren een positief behandelresultaat voorspellen. Eerder onderzoek toonde al aan dat positieve emoties onder andere de cognitieve flexibiliteit, de ontvankelijkheid voor nieuwe informatie en de nieuwsgierigheid naar nieuw gedrag kunnen vergroten.

Advies gevraagd!

Deze patiënt, een 60-jarige vrouw, krijgt van een gepensioneerde collega het advies om een tweede mening te vragen, omdat haar tandarts een nogal rigoureus behandelplan heeft voorgesteld om haar voortanden duurzaam te herstellen.

Auteursrichtlijnen Huisarts Nu

Na goedkeuring van uw (herwerkt) artikel informeert de redactie u in welk nummer uw artikel zal verschijnen. Als uw artikel is ingepland voor een bepaald nummer (bv. december, nr. 6), dan start de productie ervan aan het begin van de maand daarvoor (in dit geval op 1 november).

Dossier PROMs

Anno 2017 zijn patiënten in toenemende mate partners in de zorg. Ze krijgen ook een steeds grotere rol bij de verbetering van de kwaliteit van die zorg. Daarnaast is transparantie een belangrijk thema geworden. De vraag is wel: hoe maken we de kwaliteit van zorg echt inzichtelijk? Daarvoor zijn metingen onmisbaar. In dit dossier de zoektocht naar verpleegsensitieve uitkomsten.

Eens een Sherlock Holmes, altijd een Sherlock Holmes...

Vakantie betekent voor mij rustig buiten ontbijten met koffie een croissantje en het krantje om daarna te gaan doen waar je zin in hebt.

Walk-in tandartspraktijk voor hoge nood

Op 24 maart opende in Amsterdam-Oost een nieuwe vestiging van het walk-in tandartsconcept Dental365. Hier kunnen mensen met tandproblemen 24/7 terecht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met tandheelkundige praktijken, ziekenhuizen en specialisten uit de omgeving, die hun patiënten doorverwijzen naar Dental365 wanneer zij zelf niet in staat zijn om hulp te verlenen.