Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,841 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De personal trainer

Het is algemeen bekend dat er in onze beroepsgroep veel schouder-, nek- en rugklachten voorkomen. Ik heb er zelf (gelukkig) zelfs na meer dan veertig jaar in dit vak bezig te zijn, eigenlijk nog geen problemen van ondervonden en dat wil ik heel graag zo houden.

Langer thuis met dementie: De (on)mogelijkheden in beeld

In Vlaanderen hebben ongeveer 116.000 mensen dementie. Daarvan woont naar schatting 70% thuis. Daar zo lang mogelijk blijven is de wens van velen.

Wat werkt-dossier: Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

Renske van der Zwet en Jan Willem van de Maat. Utrecht: Movisie, 39 pagina’s, gratis te downloaden via: www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid

De NZa brengt schade toe aan de patiënt!

Door het totale gebrek aan deskundigheid binnen de NZa kunnen patiënten in Nederland niet langer geholpen worden volgens behandelmethoden die internationaal als Best Practice worden gezien en schaadt zij hierdoor het belang van de patiënt.

Vraag en antwoord

Vermeulen (hoofdredacteur), hoogleraar Verplegings- wetenschap, afdeling IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen 2 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum ... , onderdeel van Springer Media B.V 3 Basis vormgeving Twin Media bv , Culemborg Behandeling van patiënten met anorexia nervosa EBP Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum, Ime van Manen,Postbus 246, 3990 GA Houten

Tournée Minérale

Alcohol is in onze cultuur een zeer veel gebruikt product, meer dan 80% van de Vlamingen van 15 jaar of ouder dronk het afgelopen jaar alcohol. Wekelijkse drinkers consumeerden in Vlaanderen in 2013 gemiddeld tien glazen alcohol per week. Mannen drinken meer dan vrouwen.6

Bereid u voor

Mocht het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen straks worden ingevoerd, dan zijn voor zowel bestuurders als toezichthouders drie dingen van belang:

Hamerslag

“Ik werk vier volle dagen in de week. In den beginne deed ik daar nog enkele schepjes ‘pedicuren in de avonduren’ bovenop. Maar oei, wat had ik er een hekel aan om mezelf na de warme hap weer opnieuw in het uniform te hijsen.

DOAC’s op voorschrift van huisarts voortaan ook vergoed

In het NHG-Standpunt over anticoagulantia dat verscheen in het septembernummer van H&W is de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden.

Ondernemen

Eén wachtwoord gebruiken om in te loggen op verschillende sites is niet veilig, maar voor iedere site een ander sterk wachtwoord bedenken en onthouden valt ook niet mee.

Heert Dokterprijs 2016

Elk jaar nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeks-artikelen die gepubliceerd zijn in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. Deze prijs wordt uitgereikt op het NHG-Congres 2016, op 18 november in Leeuwarden. De genomineerden voor dit jaar zijn:

Vraag en antwoord

1572-2082 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten, Rita Pilkes: e-mail adres: 1 Redactie Drs. Aart Eliens, docent/specialist opleiding MANP en coördinator ... , afdeling IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen 2 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V 3 Basis vormgeving Twin Media

Meetlat voor kwalitatief onderzoek

Stafleu Van Loghum; 2013. 3) Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated cri teria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care ... . Amsterdam: Boom; 2016. 2) Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ (editors). Inleiding in Evidence-Based Medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn

Daarom werk ik in de zorg

Af en toe slaat bij mij de twijfel toe. Blijf ik in de zorg, waar ondanks alles het werk boeiend is, of ga ik op zoek naar een andere omgeving?

‘Je moet altijd blijven praten’

John Taks en Martijn Wiesenekker vormen sinds 1 april 2016 de nieuwe raad van bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Voorzitter Taks zat er al toen Wiesenekker via een headhuntersbureau met hem kennismaakte.

Pijnlijk gebrek aan communicatie

Topsporters verzamelen complete teams om zich heen, waarin iedereen voortdurend overlegt. Aan die afstemming ontbreekt het in de zorg.

Waar voor je geld

Mijnheer M. heeft een goed onderhouden gebit waardoor ik in principe vrij snel klaar zou kunnen zijn met zijn halfjaarlijkse controle. Toch plannen we voor hem altijd zo’n twintig minuten in, maar zelfs bij zo’n ruime afspraak komen we nog tijd te kort!

Goedkeuring voor QLF

De NZa heeft haar goedkeuring gegeven aan het declareren van de toepassing van QLF voor cariësdiagnostiek. Dit kan onder de codes M01 of F724, voor preventieve mondzorg. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld dat deze op preventie gerichte diagnostiek formeel toelaat in de tandheelkundige zorg.

Stelling: ‘Het is terecht dat de overheid een dwingend beroep op familieleden van mensen met dementie doet om een bijdrage als mantelzorger te leveren’

Vluchten kan niet meer. Dat is de boodschap die de overheid de burger steeds nadrukkelijker voorhoudt als het gaat om zorg voor familieleden. Goede ontwikkeling?

Leven en liefhebben met dementie

‘Wat nu?’ Dat is de vraag die onherroepelijk volgt op de diagnose dementie. Leven en liefhebben met dementie helpt mensen met dementie, hun partner en hun directe omgeving bij de voorbereiding op een leven met dementie en geeft antwoord op allerlei vragen die na de diagnose op mensen afkomen. Het boek geeft informatie over onderwerpen als medische zaken, financiën, vervoer en wonen ...