Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,246 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

3 vragen over

Wat is ervoor nodig om pedagogisch medewerkers minder handelingsverlegen te maken bij de aanpak van kindermishandeling? Oefening baart kunst, bedacht Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang. Voor haar masteropleiding Pedagogiek ontwikkelde ze daarom het spel PAKVASt, samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector.

De kerstster Dat hebben wij weer!

Al jaren komt ze met enige regelmaat bij ons in de praktijk. Mevrouw P. dik boven de 60 jaar, maar de nieuw e generatie ouderen. Ze accepteert haar leeftijd niet helemaal en is vaak ook zo gekleed: net iets te jeugdig.

Nostalgie

/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B). Nostalgie Op dit moment heb je een historische Bijzijn XL in handen, te

Juridische adviezen en opinie

Het regeerakkoord wijdt in het hoofdstuk over zorg één zin aan de positie van de vrijgevestigde medisch specialisten: ‘Voor meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis stimuleren we dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst’. Eerder verlengde oud-minister Schippers al de subsidieregeling voor medisch specialisten die hun status van...

Plussen & minnen

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Terecht

De formele implementatie van het samenwerkingsmodel heeft geresulteerd in complexe organisatiestructuren die een risico voor de bestuurbaarheid kunnen vormen.’ Zo citeert de minister medio 2016 een van de uitkomsten van het TIAS-onderzoek naar de gevolgen van integrale bekostiging voor de governance van ziekenhuizen. Op onderdelen van deze besturingsproblematiek is de afgelopen...

3 vragen over

Is er een ondergrens bereikt als het gaat om de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? Ja, zegt de FNV, die werkgevers in de kinderopvang beticht van een flex- verslaving. Werkgevers verwachten echter ook volgend jaar een beroep te moeten doen op de flexibiliteit van werknemers. FNV-bestuurder Ilse van der Weiden legt uit wat er mis is.

Sinterklaas

Al weken loopt iedereen uit het team met gespitste oren rond. Alle leuke weetjes en grappige informatie, over bewoners en elkaar, slaan wij op en geven wij door aan ‘Sinterklaas’. In dit geval is ‘Sinterklaas’ een gesloten doos met een gleuf; die op de teamkamer staat. Met deze informatie zal de activiteitenbegeleiding de meest briljante sinterklaasgedichten maken.

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller doen verergeren, ook in complexe situaties. We doen nog weinig met deze kennis en beperken ons tot fysiologische en biologische processen.

Puntje van pont

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Problematisch kind

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

Nieuw: decentralisatiemedelijden

Je zult maar vrijwilliger zijn in Nederland! Wat ben je dan gewild! Venray organiseert haar eerste VrijwilligersMarkt.

Thema: herfstknutsels

In de herfst liggen de takken, dennenappels, eikels en kastanjes weer massaal op de grond. Gratis materiaal waar je oneindig mee kunt knutselen. Kijk wat je er allemaal mee kunt maken!

Terecht

De huidige euthanasiewet heeft betrekking op verzoeken om euthanasie van wilsbekwame personen van 12 jaar of ouder. Recent onderzoek bevestigt dat ook minderjarigen jonger dan 12 wilsbekwaam kunnen zijn. Sinds enkele jaren wordt ervoor gepleit de wet aan te passen, zodat ook verzoeken van wilsbekwame minderjarigen jonger dan 12 jaar eronder vallen. Onder meer de Nederlandse...

Life is a cabaret!

Vooral in mijn studententijd en ook nog wel de jaren daarna heb ik diverse cabarets, sketches en liedjes voor feesten en partijen (mee) opgevoerd.

Dossier Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering die uitgaat van de meest eigentijdse definitie van het begrip gezondheid: ‘het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Het is een reactie op de oorspronkelijke definitie van de WHO (1948), waarin de focus meer op ziekte lag.

Advies

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Thema: Herfst

Binnen blijven in de herfst? Welnee! Spring rond in de bladeren, zoek paddenstoelen en verzamel al het moois dat nu op de grond gevallen is.

‘Moet het vierogenprincipe ook in de BSO ingevoerd worden om de veiligheid te vergroten?’

‘Het vierogenbeleid is deels schijnveiligheid. Uiteraard is het goed dat er nog minder ruimte is voor pedagogisch medewerkers die kwaad willen. Toch denk ik dat je het nooit helemaal kan voorkomen.

Stelling: Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen

Mag je je assertief met mensen bemoeien die zorg weigeren, wanneer zo’n interventie voor hun bestwil is? Of brengt dit iemands identiteit in gevaar?