Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,841 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Pop-up redactie

Vanuit de redactie van de HEADline ontstond het idee om de young financials van de vereniging eens de ruimte te geven om een editie van de HEADline samen te stellen. Een vijftal meldde zich hiervoor aan en vormde samen met twee begeleiders, Jan en Dick, deze ‘popup’ redactie. Met een voor hen belangrijke quote laten zij zien hoe zij naar het vak en de toekomst kijken.

Niet de klant centraal, maar de medewerker centraal

De klant kan stemmen met de voeten. De klant is diegene die maakt dat jij als medewerker werk hebt. De klant bepaalt op basis van zijn vraag bij welke organisatie hij/zij zijn zorg afneemt. De klant heeft het geld in zijn rugzak in de vorm van een indicatie, beschikking, zorgverzekering of PGB.

Emotieregulatie en ontwikkelingsstoornissen in de levensloop

In het aprilnummer van GZ-Psychologie (2015) besprak ik vier toen recente boeken van psychiaters waarmee ze de crisis in de psychiatrie in mijn ogen vanachter het toetsenbord probeerden te bezweren.

Zeg me hoe het zit

Na een klap in mijn gezicht, een keiharde onverwachte dreun op straat, kwam ik op vrijdagavond in een Amsterdams ziekenhuis terecht.

Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen.1 Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht.

Patiënt heeft startbewijs nodig

Ik hoor steeds vaker dat de patiënt centraal staat. Op zich prima. Waar ik me als patiënt wel over verbaas, is dat professionals bedenken hoe dat moet.

Cartoon intermezzo

Voor je ligt een compleet nieuw blad: TPO De Praktijk, een frisse nieuwkomer. Je ziet het meteen: nieuwe vormgeving, nieuwe indeling, nieuwe auteurs. Er zijn echter ook vertrouwde elementen, zij het in een nieuw jasje: de kennisquiz, het interview, het verenigingsnieuws.

NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop

Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg.1,2 Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden.

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

Zoek toch de samenwerking

Bovenstaand atikel zou menig zorgbestuurder of -toezichthouder reden tot wanhoop kunnen geven. Maar er zijn meerdere manieren voor zorgaanbieders om samen te werken, zelfs als zij concurrenten zijn.

Mag ik dan bij jou (dentale versie)

Als ik kiespijn heb en ik kan er niet van slapen Mag ik dan bij jou Als ik een gaatje heb En ik moet er zo van huilen Mag ik dan bij jou Als ik een vulling mis En ik kan niet kauwen Mag ik dan bij jou?

Stichting Help UGanda (HUG) zoekt teamleider en tandartsassistentes voor tandheelkundig project

Stichting HUG werkt inmiddels 10 jaar met succes in Uganda. Vanuit Nederland vertrekt één à twee maal per jaar een team naar dit prachtige land, ook wel de parel van Afrika genoemd, om werkzaamheden op tandheelkundig gebied te verrichten.

Leerling tandartsassistenten knuffelen stichting HUG

Als eindopdracht kregen de leerlingen tandartsassistenten van het Aventus uit Deventer de opdracht om een goede doelen actie te organiseren. Op zoek naar een goed doel kwamen de leerlingen in het naburig gelegen Twello terecht. Daar is de stichting HUG (Stichting help UGanda) actief met het werven van donaties voor Uganda.

Nieuwe Stafmedewerker ondersteuning leden

Mijn naam is Esther Prins-van Rijckevorsel. Ik ben getrouwd en moeder van twee puberzonen. Ik kom oorspronkelijk uit het Jeugdveld en heb jaren met veel plezier als groepsleidster in de kinderpsychiatrie en later als vrijwilliger en trainster bij de Kindertelefoon gewerkt.

Niet-westerse allochtonen met SOLK

SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in hun klinische les terecht aandacht gevraagd.1 Ik wil daarbij graag een paar kanttekeningen plaatsen.

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide- intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en de behandeling van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder.

Ondertussen in TPO 2

In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen met DM2, gewichtstoename bij insulinegebruik en statinetherapie bij 80-plussers.

Glasvochtretractie

Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches.

App van de maand: Battle of the Meds

Battle of the meds is een app uit de categorie serious games. De app is gemaakt om laatstejaars studenten geneeskunde voor te bereiden op de, sinds vorig jaar verplichte, farmacologische eindtoets. Twee ondernemende co-assistenten (Quirina Thio en Jacqueline van Gorp) ontwikkelden de app met steun van de Universiteit van Amsterdam, het Lareb, de Nederlandse Vereniging van Klinische ...

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht.