Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,761 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Vrijwilligers betrekken bij de zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen verhoogt de kwaliteit van die zorg

De overheid stimuleert het, verpleeghuizen lijken altijd handen tekort te komen en meer aandacht is heilzaam voor de bewoners. De conclusie lijkt onvermijdelijk: ruim baan voor de vrijwilliger in de zorg voor mensen met dementie! Of is het hier klatergoud wat er blinkt?

Kerstpresentje

Wat leuk dat ProVoet een stelling op depedicure.nl zet over kerstpresentjes juist nu ik met deze column bezig ben. Nog leuker zijn de verschillende reacties daarop!

instructie voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

De nederlandse wetenschappelijke vereniging van tandartsen op weg naar de toekomst!

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVT - Nederlandse Vereniging van Tandartsen, op maandag 14 november 2016, is besloten de naam van de NVT om te buigen naar Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen NWVT.

De afstand die de doden gaan

De afstand die de doden gaan Is niet meteen te zien; Je denkt nog menig vurig jaar Ze keren weer misschien.

Meetlat voor cohortonderzoek

De artikelen in de rubriek ‘Wetenschap kritisch bekeken’ van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice worden samengevat en op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem. In deze meetlat gaan we in op de criteria voor het beoordelen van cohortonderzoek.

De personal trainer

Het is algemeen bekend dat er in onze beroepsgroep veel schouder-, nek- en rugklachten voorkomen. Ik heb er zelf (gelukkig) zelfs na meer dan veertig jaar in dit vak bezig te zijn, eigenlijk nog geen problemen van ondervonden en dat wil ik heel graag zo houden.

Langer thuis met dementie: De (on)mogelijkheden in beeld

In Vlaanderen hebben ongeveer 116.000 mensen dementie. Daarvan woont naar schatting 70% thuis. Daar zo lang mogelijk blijven is de wens van velen.

Wat werkt-dossier: Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

Renske van der Zwet en Jan Willem van de Maat. Utrecht: Movisie, 39 pagina’s, gratis te downloaden via: www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid

De NZa brengt schade toe aan de patiënt!

Door het totale gebrek aan deskundigheid binnen de NZa kunnen patiënten in Nederland niet langer geholpen worden volgens behandelmethoden die internationaal als Best Practice worden gezien en schaadt zij hierdoor het belang van de patiënt.

Vraag en antwoord

Vermeulen (hoofdredacteur), hoogleraar Verplegings- wetenschap, afdeling IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen 2 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum ... , onderdeel van Springer Media B.V 3 Basis vormgeving Twin Media bv , Culemborg Behandeling van patiënten met anorexia nervosa EBP Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum, Ime van Manen,Postbus 246, 3990 GA Houten

Tournée Minérale

Alcohol is in onze cultuur een zeer veel gebruikt product, meer dan 80% van de Vlamingen van 15 jaar of ouder dronk het afgelopen jaar alcohol. Wekelijkse drinkers consumeerden in Vlaanderen in 2013 gemiddeld tien glazen alcohol per week. Mannen drinken meer dan vrouwen.6

Bereid u voor

Mocht het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen straks worden ingevoerd, dan zijn voor zowel bestuurders als toezichthouders drie dingen van belang:

Hamerslag

“Ik werk vier volle dagen in de week. In den beginne deed ik daar nog enkele schepjes ‘pedicuren in de avonduren’ bovenop. Maar oei, wat had ik er een hekel aan om mezelf na de warme hap weer opnieuw in het uniform te hijsen.

DOAC’s op voorschrift van huisarts voortaan ook vergoed

In het NHG-Standpunt over anticoagulantia dat verscheen in het septembernummer van H&W is de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden.

Ondernemen

Eén wachtwoord gebruiken om in te loggen op verschillende sites is niet veilig, maar voor iedere site een ander sterk wachtwoord bedenken en onthouden valt ook niet mee.

Heert Dokterprijs 2016

Elk jaar nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeks-artikelen die gepubliceerd zijn in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. Deze prijs wordt uitgereikt op het NHG-Congres 2016, op 18 november in Leeuwarden. De genomineerden voor dit jaar zijn:

Vraag en antwoord

1572-2082 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten, Rita Pilkes: e-mail adres: 1 Redactie Drs. Aart Eliens, docent/specialist opleiding MANP en coördinator ... , afdeling IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen 2 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V 3 Basis vormgeving Twin Media

Meetlat voor kwalitatief onderzoek

Stafleu Van Loghum; 2013. 3) Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated cri teria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care ... . Amsterdam: Boom; 2016. 2) Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ (editors). Inleiding in Evidence-Based Medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn

Daarom werk ik in de zorg

Af en toe slaat bij mij de twijfel toe. Blijf ik in de zorg, waar ondanks alles het werk boeiend is, of ga ik op zoek naar een andere omgeving?