Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,362 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Dyspareunie bij oudere vrouwen

De menopauze zorgt voor nogal wat veranderingen op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. Ook seksuele klachten deze de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden kunnen ontstaan. Pijn bij geslachtsgemeenschap kan leiden tot afname van seksueel verlangen. Dit beïnvloedt ook de relatie tussen de beide partners. Bij postmenopauzale vrouwen is vulvovaginale atrofie de belangrijkste ...

Oudere vrouw met zonnesteek

Millie Zegwaard (64) wordt door haar man naar de huisartsenpraktijk gebracht. Ze heeft ernstige spierkrampen, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en collapsneiging. Het is een warme zomerdag en Zegwaard heeft urenlang hard in de tuin gewerkt, zonder bescherming tegen de zon. De huisarts vraagt aan haar en aan haar man wanneer de klachten begonnen zijn en hoe ...

Geachte lezer

Afgelopen 9-13 juni hield de American Diabetes Association (ADA) haar jaarcongres in San Diego, Californië. Deze jaarlijkse bijeenkomst brengt meer dan 16.000 deelnemers samen uit meer dan 112 landen voor vijf dagen van unieke educatie via symposia, ‘oral abstract’-sessies, ‘meet the expert’-sessies, en speciale voordrachten. Bovendien werden meer dan 2.000 abstracts tijdens ...

Presbyfonie

Presbyfonie is dysfonie bij ouderen zonder dat hiervoor andere oorzaken gevonden worden. Een hese stem is een verstoring van de stemvorming op het niveau van de stembanden die leidt tot een verandering in de stemkwaliteit, toonhoogte of volume van stem. De stem klinkt vermoeid, schor, trillend, geknepen of zwak. Heesheid is een verschijnsel dat geclassificeerd wordt onder de ...

Overzicht bij- en nascholing

Als pedicure wilt u graag bijblijven in uw vak. Niet alleen om uw cliënt de beste zorg te kunnen bieden, maar ook om u zelf te blijven ontwikkelen. Podopost zette bij- en nascholingen voor het komende jaar voor u op een rijtje. Of u zich nu wilt bijscholen in kennis op het gebied van huid- en nagels, specialistische technieken of wellnessbehandelingen, maakt niet uit. Op de website ...

‘Cliënt heeft jeuk aan de voet’

Vraag: Een lezer heeft een vraag over een rechtervoet van een klant. ‘Cliënt heeft veel jeuk en heeft al verschillende soorten zalf van een dermatoloog geprobeerd, zonder resultaat. Wat kunnen we daar aan doen en wat is het? De klachten zijn in 2011 ontstaan. Welke zalfjes ze allemaal gebruikt heeft, weet ze niet meer. Er is vier keer prednison ingespoten en onlangs is de plek één ...

Keuzes maken

“Zo aan het eind van de zomer staan er weer allerlei dingen op stapel om aan te werken in de praktijk of in uw bedrijf.

Nog vragen?

“Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel?”, vraag de jonge kassajuffrouw van de drogisterijketen bij het afrekenen van het doosje paracetamol.

Value based healthcare en ict

De befaamde harvard professor Michael Porter schreef er al over in 2011: Value Based Healthcare, ‘waardegedreven zorg’. En nu verovert het Nederland in een storm van publiciteit en berichten.

Babyspelletjes

0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten , USA 2 Hoofdredactie Marike Vroom 3 Klantenservice Bohn ... , doel en binnen/buiten. Hét vaktijdschrift voor allen die betrokken zijn bij de opvang van kinderen. Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Jaargang 27, nummer 7/8, 2017

Hup naar buiten!

Je staat er nauwelijks bij stil, maar in de natuur heb je vuur nodig om te overleven. Vuur om te koken, om warm te blijven en om wilde dieren op afstand te houden. Maak vuur alleen in het bijzijn van een volwassene.

Kennistoets

Ge- 2 Basisvormgeving Bottenheft , Marijenkampen/Arnhem 3 Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 4 Redactie Ivo Smeele , hoofdredacteur, Lidewij Broekhuizen, Ben Crul ... schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u

De overdracht

Elk jaar dragen zo’n 300.000 Nederlandse verpleegkundigen zorg over aan een ander. En juist bij en door die overdrachten van informatie worden veel fouten gemaakt, lees ik.

Meetlat voor kosteneffectiviteitsonderzoek

Beleid en discussies over het toepassen van nieuwe technologieën en medicijnen worden steeds meer gevoed door informatie over doelmatigheid. Kosteneffectiviteitsstudies zijn sinds 2005 reeds verplicht bij de ontwikkeling van medicijnen, maar spelen ook bij andere technieken, zoals harttransplantaties of IVF-behandelingen, steeds meer een rol. In deze economische evaluaties worden ...

Vier inzichten in de puzzel van wijkverpleging!

Het is een flinke organisatorische puzzel geworden om wijkverpleging goed vorm te geven. De tarieven en het volume staan onder druk.

Beeldvorming eerst

Vrouwen die bij de borstkankerafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis komen, krijgen eerst een mammografie. Ze gaan direct naar de radioloog, en niet, zoals gebruikelijk, eerst naar de chirurg voor lichamelijk onderzoek.

Zorggedreven implementatie van IT: betere uitleg, betere zorg

De techniek voor nog betere zorg hebben we - maar als we de meerwaarde ervan niet uitleggen aan de mensen in de praktijk, zal niemand er iets mee doen.

De Viermarken neemt governance heel serieus

In de nieuwe governancecode van de BoZ is een paragraaf van het hoofdstuk Specifieke situaties aan ‘kleine organisaties’ gewijd.

Begroten is niet meer van deze tijd

Zorginstituut Nederland maakte begin november 2016 bekend een blockchain toepassing te hebben ontwikkeld, waarmee het papieren logboek wordt vervangen door een app met de meest actuele gegevens.

Rol van de huisarts bij aanbod preconceptie dragerschapsscreening

In het maartnummer van H&W verwoordt Tjerk Wiersma het NHG-Standpunt Dragerschapsscreening. We zijn verheugd over de opbouwende toon en onderschrijven dat onderzoeksresultaten afgewacht moeten worden voordat er tot brede implementatie kan worden overgegaan.