Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,477 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Verpleegkundigen 35 procent productiever geworden

In de periode 2003-2009 is de totale productiviteit van de ziekenhuissector met 14.7 procent gegroeid. Deze groei heeft de sector grotendeels te danken aan de sterk toegenomen productiviteit van het verplegend personeel (+ 34.9%). Dat heeft het instituut Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies van de TU Delft bekendgemaakt.

‘SEH moet bedrijfskundiger’

De doorstroming op de SEH-afdeling van ziekenhuizen kan sneller verlopen met een bedrijfskundige aanpak.

Ic-verpleegkundige wint studiebeurs

Ic-verpleegkundige Dewi Stalpers van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft een promotieplaats gewonnen aan de St. Antonius Academie, het leerhuis van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Ze gaat de komende drie jaar verpleegkundige indicatoren voor Excellente Zorg onderzoeken.

‘All the world’s a stage’*

0 Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door de uitgeverij worden gebruikt om u te informeren ... aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Op alle bijdragen in deze uitgave zijn de Standaardpublicatievoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum van

Afkijken in Zweden

Betere zorg voor minder geld; in Zweden bewijzen de kwaliteitsregisters hun nut. Ook in Nederland winnen deze registers terrein. Syntens Innovatiecentrum, STZ en Skipr organiseren in februari een studiereis naar het Karolinska Institutet te Stockholm. Meer informatie over de Zweedse kwaliteitsregisters en de studiereis vindt u op pagina 32.

Frans van Rijn

Functie/organisatie: lid raad van bestuur Brentano voor wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in AmstelveenWat: schaatsenOpvallendste prestatie: De Elfstedentocht van 1985. “De eerste van drie. Maar deze was mijn mooiste, omdat ik erachter kwam dat ik het kon. En ook nog vrij gemakkelijk.”1. Waarom schaatsen?“Ik ben geboren in De Kwakel, onder Amsterdam, dat is een en al ...

‘Naar buiten toe hebben we één gezicht’

Douwe Biesma en Frans Spijkers, voorzitter en lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, haalden een half jaar geleden Dirk Schraven in de raad van bestuur. Tot 1 maart 2011 maakte hij deel uit van het management van een groep ziekenhuizen in Zuid-Oost Azië. Daar dronken ze eenSingapore Sling en stelden ze vast dat die cocktail symbolisch is voor hun ...

‘Staatssecretaris schuift PGB-zorg af naar verzekeraars’

De geraamde bezuiniging van negenhonderd miljoen euro op het persoonsgebonden budget (PGB) is door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS bijgesteld naar zevenhonderd miljoen. Dat komt bijna overeen met de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) in september. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten wil de staatssecretaris een regeling in het leven roepen waarbij ...

AMC en VUMC zoeken samen ZZP’ers

De Amsterdamse academische ziekenhuizen Academisch Medisch Centrum (AMC) en medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) gaan samen op zoek naar tijdelijk personeel. Via een Europese aanbesteding kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) meedingen naar opdrachten.

Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt

Minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen wegnemen die het meer in de buurt organiseren van zorg en ondersteuning tegenhouden. Daartoe zijn wijzigingen nodig in de bekostiging en organisatie van de gezondheidszorg. Ook willen ze veel meer ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van zorg, zoals e-health. Beide bewindspersonen van VWS schrijven ...