Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,894 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

EU respecteert Nederlandse zorgstelsel

eerder lezen dan de papieren versie. Hebt u vragen, neemt u dan contact op met de afdeling klantenservice van Bohn Stafleu van Loghum via www.bsl.nl of bel met (030) 638 37 35 (bereikbaar van 8.30 tot

Hersenproblemen sneller in beeld

De behandeling van hersenproblemen bij prematuren op de NICU is van groot belang. Slimmer rekenen met bestaande meetgegevens kan meerdere dagen tijdwinst opleveren bij het bepalen wáár in de hersenen problemen optreden.

Blije verpleegkundige betekent blije patiënt

Als verpleegkundigen tevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden en hun werkgever, beoordelen patiënten de zorg en het ziekenhuis beter.