Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,225 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

‘Financiering vastgoed zorg slaat nieuwe weg in’

De wijze waarop zorginstellingen hun vastgoed financieren zal in de toekomst ingrijpend wijzigen. Nieuwe partijen zoals institutionele beleggers zullen hun plaats op de markt gaan innemen. Dit stelt Rabobank-directeur Michel van Schaik.

CVZ wil docking station voor kwaliteitsregistratie zijn

Het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wil het docking station worden voor de kwaliteitsregistraties in Nederland. Dat zegt Arnold Moerkamp in een interview met Skipr.

Ook praktijkondersteuner aan tafel bij cao-overleg

Praktijkondersteuners mogen definitief meedoen aan cao-onderhandelingen (collectieve arbeidsovereenkomst) in de huisartsenzorg. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

Twee derde ziekenhuizen verwacht liquiditeitsproblemen

Zestig procent van de ziekenhuizen denkt later dit jaar in de financiële problemen te komen. Dat zeggen de hoofden economische en administratieve dienst van de ziekenhuizen die mee hebben gedaan aan de ‘Financiële Zorgthermometer’.

Eigen bijdrage vergt herijking grondslag AWBZ

Als het kabinet besluit tot hogere eigen bijdragen in de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten), moet er opnieuw gekeken worden naar de fiscale grondslag van de premie. Dat stelt Chief Executive Officer (CEO) Martin van Rijn van pensioendienstverlener PGGM in een blog op Skipr.nl.

Ziekenhuizen eind 2012 in bezit van VMS

Alle Nederlandse ziekenhuizen verwachten op 31 december 2012 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben. In 96 procent van alle ziekenhuizen is dit VMS dan ook al geaccrediteerd of gecertificeerd. Dit blijkt uit een inventarisatie die het VMS Veiligheidsprogramma onder de Nederlandse ziekenhuizen heeft gehouden. Met een VMS leggen de ziekenhuizen een stevige basis voor het ...

Integrale bekostiging moet zich nog waarmaken

Het systeem van integrale bekostiging van de zorg voor chronisch zieken komt steeds beter op gang. Zorgverleners en zorggroepen zijn positief, maar onvoldoende transparantie belemmert nog het vertrouwen in het systeem. Dit blijkt uit de tweede rapportage van de evaluatiecommissie Integrale Bekostiging.

ZN: KNMP maakt patiënt onnodig ongerust

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) herkent zich niet in de conclusies van het KNMP-onderzoek (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) over knelpunten bij de invoering van vrije prijzen voor farmaceutische zorg.

Justitie doet weinig met aangiften van zorgverleners

Wanneer zorgverleners in de psychiatrie aangifte doen van een incident, komt het in veruit de meeste gevallen niet tot een rechtszaak. Bovendien informeert de politie de slachtoffers slecht over het vervolg van hun aangifte of melding. Dat blijkt uit onderzoek van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van CVZ naar NZi

Vanaf 2013 is het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een andere organisatie met een nieuwe naam: het Nederlands Zorginstituut (NZi). Naast de taken die het CVZ nu al uitvoert (uitvoering verzekeringen en pakketbeheer) worden twee andere taken in het Nederlands Zorginstituut ondergebracht: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg én het vernieuwen van zorgberoepen en ...

30

patiëntspecifi eke implantaten wil de startende onderneming Xilloc Medical BV dit jaar leveren in de Benelux. De onderneming produceert botimplantaten met behulp van 3D-printers. Hiermee zijn implantaten te maken op basis van de anatomie van de patiënt. De implantaten passen exact, waardoor minder operaties nodig zijn. Voorbeelden van patiëntspecifi eke implantaten zijn (delen van) ...

Zicht op kunst

Beste achterkamersNaam: Singer Museum LarenWebsite:www.singerlaren.nlPrijs vergaderarrangement: in overlegVergaderen met uitzicht op de beeldentuin of een congres in het theater? Bij het Singer Museum in Laren kan het, net als dineren op het podium. Een exclusieve rondleiding door de tentoonstelling is mogelijk. Het museum ligt vlakbij de A1 en is dus gemakkelijk bereikbaar.

Paradigmashift in diagnostiek prostaatkanker voltooid

De standaard voor de diagnostiek van prostaatkanker met MRI die door het Nijmeegse Prostate MR Center of Excellence is opgesteld, is op het congres van de European Association of Urology gepresenteerd als Europese richtlijn.

EMA wil schorsing van aprotinine opheffen

De EMA adviseert om de schorsing van de handelsvergunning van aprotinine, die van 2007 is, op te heffen. de positieve effecten wegen toch op tegen de bijwerkingen bij patiënten die een bypassoperatie ondergaan.

Focusdashboard geeft meer inzicht in eigen prestaties

Accountants- en adviesorganisatie BDO ontwikkelde voor tand- en huisartsen een nieuw instrument dat online inzicht biedt in de eigen administratie maar ook in de prestaties ten opzichte van andere praktijken.

Rapport over fusies ziekenhuizen

Bestuurlijke samenwerking blijft een prominent thema op de agenda van Nederlandse ziekenhuisbestuurders. Dat blijkt uit het rapportWie doet het met wie in de zorg? van KPMG Gezondheidszorg.

Wieleestwat

Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media. Het journalistiek geschreven tijdschrift Jeugd en Co verschijnt 6 x per jaar (2 x per jaar een special). Bij Jeugd en Co hoort tevens een website ... Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 32107635 op 17 juni 2010. De voorwaarden zijn in te zien op www.bsl.nl of worden de koper op diens verzoek toegezonden. Bohn Stafleu van Loghum legt uw gegevens vast