Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,843 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

50 Euro korting plastische chirurgie

spoedje tussendoor, is ook best spannend. Het was wel even wennen om geen colleges meer te geven voor 300 studenten. Mednet is een uitgave van bohn Stafleu van loghum te Houten (www.bsl.nl), onderdeel van

Handboek Chronische vermoeidheid

GIJS BLEIJENBERG 0 HENRITTE VAN DER HORST 0 JOS VAN DER MEER EN HANS KNOOP 0 0 KARTEN COX, DAVID DE LOUW, JOAN VERHOEF EN CHRIS KUIPER Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 9789031399338 Prijs

Evidence-based practice voor verpleegkundigen

GIJS BLEIJENBERG 0 HENRITTE VAN DER HORST 0 JOS VAN DER MEER EN HANS KNOOP 0 0 KARTEN COX, DAVID DE LOUW, JOAN VERHOEF EN CHRIS KUIPER Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 9789031399338 Prijs

NIEUWS

, Koten JW. Verzekeringsgeneeskunde in theorie . Apeldoorn/Antwerpen: Maklu , 1988 , ISBN: 9789062151776 . 3. WHO-ICF. Internationale classificatie van het menselijke functioneren . Houten: Bohn Stafleu van ... Loghum , 2002 . 4. Koten JW . Het medisch functioneren binnen de GMD na 10 jaar: of de groei naar een nieuw verzekeringsgeneeskundig paradigma . In: Arbeidsongeschiktheid Enkele invalshoeken. Amsterdam

KROON- EN BRUGWERK: TIJDELIJK MATERIAAL

Bisfenol A is een chemische stof die in veel kunststoffen is verwerkt, maar waarover negatieve gezondheidseffecten worden gerapporteerd.Visalys Temp, het nieuwe materiaal voor tijdelijke restauraties van Kettenbach, is vrij van bisfenol A. Daardoor is het materiaal bijzonder stabiel en vriendelijk voor patiënt en tandarts. De stabiliteit komt voort uit de dichte ...

Bijlagen

Bijlage IIC. Vragenlijst voor patiënten.Waarom vragen wij u deze lijst in te vullen? Artsen in opleiding tot specialist (aios) moeten leren wat ze wel en niet goed doen; dat helpt ze steeds beter te worden. Wij vinden uw mening erg belangrijk, omdat een patiënt het vaak weer anders ziet dan een collega of een leidinggevende arts. Deze vragenlijst voor verschillende patiëntgroepen ...

Drankbestrijding zal nooit meer zo succesvol zijn

In een vlot geschreven essay beschrijft Jaap van der Stel de geschiedenis van de drankbestrijding in Nederland. De drankbestrijding (een bont gezelschap van grotere en kleinere verenigingen van verschillende maatschappelijke ‘kleur’) was vanaf het midden van de negentiende eeuw zo’n honderd jaar actief. En met veel succes: in de jaren twintig en dertig was het alcoholgebruik nog ...

Hans van der Voort overleden

Na een langdurig ziekbed overleed Hans van der Voort op 26 juli jl. De lezers kennen hem van de columns die hij schreef voor H&W, waarin hij op luchtige toon beschreef wat er zoal mis was met de gezondheidzorg. In deze aflevering drukken we zijn laatste column af.Oudere lezers herinneren hem als directeur van het NHG, waar hij mede aan de wieg stond van wat later het ...

WORLD WIDE WISDOM: DE 4DKL TEST LEGAAL ONLINE

Psychologisch Adviesbureau DKP heeft het recht gekregen om de VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL)op haar site dkp.nl/apps/4dkl gratis beschikbaar te stellen. Deze vragenlijst helpt om psychische klachten bij eerstelijns cliënten in kaart te brengen, waarbij het gaat om: distress, depressie, angst en somatisatie. De COTAN heeft de lijst op bijna alle punten als voldoende tot goed ...

Verhoogd risico op een psychose: verschillen tussen affectieve en niet-affectieve psychosen

Er is de laatste jaren veel geschreven over het diagnosticeren van mensen met een verhoogd risico op een psychose. Bij het samenstellen van de DSM-5 wordt stevig gediscussieerd over het al dan niet opnemen van het ‘attenuate psychosis syndrome’. Dit syndroom wordt gekenmerkt door milde psychotische symptomen. Volgens de huidige criteria zou deze diagnose alleen kunnen worden ...