Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,761 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

‘Je moet altijd blijven praten’

John Taks en Martijn Wiesenekker vormen sinds 1 april 2016 de nieuwe raad van bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Voorzitter Taks zat er al toen Wiesenekker via een headhuntersbureau met hem kennismaakte.

Pijnlijk gebrek aan communicatie

Topsporters verzamelen complete teams om zich heen, waarin iedereen voortdurend overlegt. Aan die afstemming ontbreekt het in de zorg.

Waar voor je geld

Mijnheer M. heeft een goed onderhouden gebit waardoor ik in principe vrij snel klaar zou kunnen zijn met zijn halfjaarlijkse controle. Toch plannen we voor hem altijd zo’n twintig minuten in, maar zelfs bij zo’n ruime afspraak komen we nog tijd te kort!

Goedkeuring voor QLF

De NZa heeft haar goedkeuring gegeven aan het declareren van de toepassing van QLF voor cariësdiagnostiek. Dit kan onder de codes M01 of F724, voor preventieve mondzorg. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld dat deze op preventie gerichte diagnostiek formeel toelaat in de tandheelkundige zorg.

Stelling: ‘Het is terecht dat de overheid een dwingend beroep op familieleden van mensen met dementie doet om een bijdrage als mantelzorger te leveren’

Vluchten kan niet meer. Dat is de boodschap die de overheid de burger steeds nadrukkelijker voorhoudt als het gaat om zorg voor familieleden. Goede ontwikkeling?

Leven en liefhebben met dementie

‘Wat nu?’ Dat is de vraag die onherroepelijk volgt op de diagnose dementie. Leven en liefhebben met dementie helpt mensen met dementie, hun partner en hun directe omgeving bij de voorbereiding op een leven met dementie en geeft antwoord op allerlei vragen die na de diagnose op mensen afkomen. Het boek geeft informatie over onderwerpen als medische zaken, financiën, vervoer en wonen ...

Pop-up redactie

Vanuit de redactie van de HEADline ontstond het idee om de young financials van de vereniging eens de ruimte te geven om een editie van de HEADline samen te stellen. Een vijftal meldde zich hiervoor aan en vormde samen met twee begeleiders, Jan en Dick, deze ‘popup’ redactie. Met een voor hen belangrijke quote laten zij zien hoe zij naar het vak en de toekomst kijken.

Niet de klant centraal, maar de medewerker centraal

De klant kan stemmen met de voeten. De klant is diegene die maakt dat jij als medewerker werk hebt. De klant bepaalt op basis van zijn vraag bij welke organisatie hij/zij zijn zorg afneemt. De klant heeft het geld in zijn rugzak in de vorm van een indicatie, beschikking, zorgverzekering of PGB.

Emotieregulatie en ontwikkelingsstoornissen in de levensloop

In het aprilnummer van GZ-Psychologie (2015) besprak ik vier toen recente boeken van psychiaters waarmee ze de crisis in de psychiatrie in mijn ogen vanachter het toetsenbord probeerden te bezweren.

Zeg me hoe het zit

Na een klap in mijn gezicht, een keiharde onverwachte dreun op straat, kwam ik op vrijdagavond in een Amsterdams ziekenhuis terecht.

Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen.1 Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht.

Patiënt heeft startbewijs nodig

Ik hoor steeds vaker dat de patiënt centraal staat. Op zich prima. Waar ik me als patiënt wel over verbaas, is dat professionals bedenken hoe dat moet.

Cartoon intermezzo

Voor je ligt een compleet nieuw blad: TPO De Praktijk, een frisse nieuwkomer. Je ziet het meteen: nieuwe vormgeving, nieuwe indeling, nieuwe auteurs. Er zijn echter ook vertrouwde elementen, zij het in een nieuw jasje: de kennisquiz, het interview, het verenigingsnieuws.

NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop

Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg.1,2 Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden.

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

Zoek toch de samenwerking

Bovenstaand atikel zou menig zorgbestuurder of -toezichthouder reden tot wanhoop kunnen geven. Maar er zijn meerdere manieren voor zorgaanbieders om samen te werken, zelfs als zij concurrenten zijn.

Mag ik dan bij jou (dentale versie)

Als ik kiespijn heb en ik kan er niet van slapen Mag ik dan bij jou Als ik een gaatje heb En ik moet er zo van huilen Mag ik dan bij jou Als ik een vulling mis En ik kan niet kauwen Mag ik dan bij jou?

Stichting Help UGanda (HUG) zoekt teamleider en tandartsassistentes voor tandheelkundig project

Stichting HUG werkt inmiddels 10 jaar met succes in Uganda. Vanuit Nederland vertrekt één à twee maal per jaar een team naar dit prachtige land, ook wel de parel van Afrika genoemd, om werkzaamheden op tandheelkundig gebied te verrichten.

Leerling tandartsassistenten knuffelen stichting HUG

Als eindopdracht kregen de leerlingen tandartsassistenten van het Aventus uit Deventer de opdracht om een goede doelen actie te organiseren. Op zoek naar een goed doel kwamen de leerlingen in het naburig gelegen Twello terecht. Daar is de stichting HUG (Stichting help UGanda) actief met het werven van donaties voor Uganda.

Nieuwe Stafmedewerker ondersteuning leden

Mijn naam is Esther Prins-van Rijckevorsel. Ik ben getrouwd en moeder van twee puberzonen. Ik kom oorspronkelijk uit het Jeugdveld en heb jaren met veel plezier als groepsleidster in de kinderpsychiatrie en later als vrijwilliger en trainster bij de Kindertelefoon gewerkt.