Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,362 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Tentoonstelling: ‘I only want to be happy’

Onlangs opende de nieuwe Dolhuys-tentoonstelling ‘Black and white and (some) kind of blue or I only want to be happy’. Deze bestaat uit de indringende beelden van fotograaf Annaleen Louwes, die zij maakte als artist-in-residence op een psychiatrische afdeling in New York. Voor haar drie maanden durende verblijf realiseerde Louwes zich dat zij er niet alleen de wereld van de ...

Gesignaleerd

Het ACT4kids-model Samsen, M., & Heus, J., de (2017) Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Illustraties: Hester van de Grift. Bronnen ... werkboek is verlevendigd met grappige en duidelijke illustraties en de werkbladen zijn te downloaden via de website van uitgeverij Springer/Bohn Stafleu Van Loghum. behandelingen en om out-of-the-box te

Positieve emoties en effect CGT

Veel mensen met een angststoornis profiteren van CGT, maar niet iedereen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke factoren een positief behandelresultaat voorspellen. Eerder onderzoek toonde al aan dat positieve emoties onder andere de cognitieve flexibiliteit, de ontvankelijkheid voor nieuwe informatie en de nieuwsgierigheid naar nieuw gedrag kunnen vergroten.

Advies gevraagd!

Deze patiënt, een 60-jarige vrouw, krijgt van een gepensioneerde collega het advies om een tweede mening te vragen, omdat haar tandarts een nogal rigoureus behandelplan heeft voorgesteld om haar voortanden duurzaam te herstellen.

Auteursrichtlijnen Huisarts Nu

Na goedkeuring van uw (herwerkt) artikel informeert de redactie u in welk nummer uw artikel zal verschijnen. Als uw artikel is ingepland voor een bepaald nummer (bv. december, nr. 6), dan start de productie ervan aan het begin van de maand daarvoor (in dit geval op 1 november).

Dossier PROMs

Anno 2017 zijn patiënten in toenemende mate partners in de zorg. Ze krijgen ook een steeds grotere rol bij de verbetering van de kwaliteit van die zorg. Daarnaast is transparantie een belangrijk thema geworden. De vraag is wel: hoe maken we de kwaliteit van zorg echt inzichtelijk? Daarvoor zijn metingen onmisbaar. In dit dossier de zoektocht naar verpleegsensitieve uitkomsten.

Eens een Sherlock Holmes, altijd een Sherlock Holmes...

Vakantie betekent voor mij rustig buiten ontbijten met koffie een croissantje en het krantje om daarna te gaan doen waar je zin in hebt.

Walk-in tandartspraktijk voor hoge nood

Op 24 maart opende in Amsterdam-Oost een nieuwe vestiging van het walk-in tandartsconcept Dental365. Hier kunnen mensen met tandproblemen 24/7 terecht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met tandheelkundige praktijken, ziekenhuizen en specialisten uit de omgeving, die hun patiënten doorverwijzen naar Dental365 wanneer zij zelf niet in staat zijn om hulp te verlenen.

Vakantiestress

“We gaan weer heerlijk richting de vakantie. Ik denk dat iedere pedicure dan toch ongemerkt veel meer stress ervaart. We willen iedere cliënt bedienen en ook zelf heerlijk op vakantie gaan.

Duurzaam

“Duurzaam ondernemen mag anno 2017 voor niemand meer een ver-van-mijn-bed-show zijn. Ook wij pedicures mogen, wat zeg ik, móeten ons steentje bijdragen om de aarde zo leefbaar mogelijk aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven.

Bso-spelletjes voor buiten

KINDEROPVANG | JUNI 0926-0838 Marketing Miranda Pfann telefoon: (030) 638 38 93, Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3900 GA Houten , www.kinderopvangtotaal.nl Redactiesecretariaat ... . Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Abonnement Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum

Thema: Modder

Modder vies? Welnee! Juist met modder kun je fantastisch spelen. Vies worden? Ja graag. Zéker op Modderdag (donderdag 29 juni)!

Groepsgevoel

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

3 Vragen aan…

Al veertig jaar ziet ze kinderen komen en gaan in de opvang, en elke dag geniet ze nog van haar werk: pm’er Vera Schootemeijer (62) vierde op 1 april haar jubileum bij Kinderdagverzorging De Kasteeltuin in Rotterdam.

Terecht

Elk jaar wordt een aanzienlijk aantal patiënten geconfronteerd met onbedoelde schade van een medisch behandeling. In een aantal gevallen is die schade het gevolg van een niet-vermijdbare complicatie, in andere gevallen van een verwijtbare fout van een zorgverlener.

Vrijwilligers waardevol voor onveilige gezinnen

Kunnen vrijwilligers iets betekenen voor gezinnen waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen worden bedreigd? Lukt dat bij zo’n zware doelgroep? Onderzoek van Humanitas wijst uit dat het kan en veel oplevert.

Instituut voor publieke waarden

Leyla is 17 jaar. Ze heeft een heel scherp beeld van wat ze wil, en op welke manier dit moet gebeuren. Dat is een grote kracht. Zo leert ze nu op eigen houtje Japans en Chinees. Maar die kracht kan haar ook in de weg zitten.

De gezonde keuze aan de formatietafel

Vroeger zag je de koekjes op tafel bij de informateur. Nu staan er gezonde snacks en water. Een gezonde keuze op een bijzonder moment geagendeerd.

Zorg: een beroep of een roeping?

Wat kun je je nog meer wensen behalve uitstekende zorg? Veel, zo bleek tijdens een niet gepland bezoek aan een ziekenhuis op de Filippijnen.