Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,477 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Huwelijk beschermt tegen alcoholmisbruik

Dat gescheiden mensen gemiddeld meer drinken en zich vaker schuldig maken aan alcoholmisbruik is bekend. Toch bleven veel vragen over de precieze relatie tussen partnerscheiding en drankgebruik tot nog toe onbeantwoord.

Dan gaan ze maar huilen

Veertig jaar geleden lag ze nachtenlang bang en eenzaam in het ziekenhuis. Nu mag Els Rozenbroek gelukkig sneller naar huis.

De juiste professional op de juiste plek

De verschillende beroepsverenigingen in de mondzorg houden er eigen smaken en gerechten op na. Samenwerken lukt nog niet en dat dat is een gemiste kans.

Instructie voor de auteur

Thisisanadvertisement. 0929-600X 0 2017, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J ... (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Een zwart pak

Een mevrouw die heel geregeld bij ons ligt, omdat die akelige kanker haar alweer strakker in zijn grip kreeg, zegt dat ze nog even naar het toilet gaat.

Mooie momenten

Voorzichtig kam ik haar haren. Wat is ze toch teer, denk ik bij mezelf. Ik leg haar dekens recht en zet een muziekje voor haar op. Ik heb geen idee of ze het nog kan horen, maar een stille kamer lijkt me zo eenzaam. Het ochtendlicht valt door het raam naar binnen. Ik kijk even de kamer rond of het netjes is, mijn blik blijft hangen op het grote houten ledikant vol met kussens. En ...

Nieuwe media

Een jaar na de lancering neemt het gebruik van de orthopedie-app van het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop, nog steeds toe. Sinds het najaar van 2016 biedt de app naast tekst ook beeldmateriaal dat de patiënt nog beter informeert over de komende operatie.

Alsjeblieft, voor jou!

“Hier, alsjeblieft, voor jou!”, zegt Janet Houten. terwijl ze me stralend een kistje in de armen drukt.

Uitgelicht

Op 24 maart is het jaarlijks terugkerende ProVoet Congres, ditmaal in Cinemec Ede. Het thema van het congres is Huid. Annelies Leijen en Menno Gaastra verzorgen samen de lezing Casussen uit de pedicurepraktijk.

Tijd, tijd, tijd!

“Hebt u dat ook? Zodra het nieuwe jaar begint, heb ik weer zin om van alles op te pakken.

Van de redactie

Big Data – om onverklaarbare redenen altijd met hoofdletters geschreven – is in de gezondheidszorg een hype: er wordt veel over gesproken, maar de praktijk is nog weerbarstig. Dan Ariely van Duke University verwoordde het zo: ‘Big Data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they ...

CWO-Weekend 2017

Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 is het CWO-Weekend in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De doelgroep bestaat uit huisartsen, huisartsen die betrokken zijn bij nascholing, richtlijnen en wetenschap, aios, aiotho’s, onderzoekers en belangstellenden. Het thema ‘Van vraag naar opzet. Operationaliseren van onderzoeksvragen’ is helemaal toegespitst op de ...

Inzet verpleegkundig specialist kan zorg eerste lijn verbeteren

Verpleegkundig specialisten moeten vaker worden ingezet in eerstelijnszorg, zoals die wordt geboden in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Dat komt de kwaliteit van de eerstelijnszorg ten goede blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC Groep, uitgevoerd in opdracht van Hogeschool Utrecht.

X-puzzel #2

Het betreft hier een mannelijke patiënt van 62 jaar, rolstoelgebonden, bekend met darmpoliepen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hoog BMI en dyslipidemie met gebruik van diverse medicatie.

Advies gevraagd!

Deze 9-jarige jongen is gevallen met een step die hij een uur eerder voor zijn verjaardag had gekregen. De kroonfracturen waren deels afgedekt. Vanwege pijnklachten en abcesvorming zijn de endodontische behandelingen gestart. Bij element 12 wordt halverwege de radix vitaal weefsel gevonden.

Hogere prijs geweigerd

De consument klaagt, kort gezegd, over de opzegging van de overeenkomst door de ondernemer met ingang van 31 december 2016, omdat hij de tariefsverhoging per 1 januari 2017 niet wenst te betalen.

Omdenken

De Nederlandse Orde van de Kinderopvang maakt zich hard voor ‘opvang op orde’.

Spelen is leren

Hoe kunnen we de interactie tussen kinderen vergroten? En waarom zouden we dat eigenlijk willen? Wat hebben kinderen eraan? Kinderen zijn sociale wezens en zijn vooral na hun tweede jaar meer en meer gericht op spel.

Treintje rijden

KINDEROPVANG | MAART 0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten Jaargang 27, nummer 3 ... , 2017. Kinderopvang verschijnt 10 maal per jaar. Advertentie-exploitatie Cross Media Nederland Telefoon: (010) 742 10 23, Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3990 GA Houten Telefoon (030