Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,362 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Familie

‘Die nieuwe cliënt die binnenkort bij de dagbesteding op bezoek komt is een aardige man, maar heeft een moeilijke dochter’, vertelt een collega van de thuiszorg mij. Het maakt me nieuwsgierig, maar ook waakzaam. Wat zou er aan de hand zijn?

Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt

Op donderdag 11 mei werd in Amsterdam de 19e Anna Reynvaan Lezing gegeven door de Amerikaanse verpleegkundige Mary Naylor uit Philadelphia. Tijdens deze jaarlijkse happening werden ook de Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt: de Praktijkprijs, de Wetenschapsprijs en de Studentenprijs.

Reputatie

“Het succes van je praktijk hangt nauw samen met je reputatie op de afzetmarkt. Die reputatie moet je bij de start van je bedrijf van de grond af zelf opbouwen. Je moet ’m als het ware verdienen. Voor een beginnende pedicure is dat geen peuleschil. Je bent nog onervaren, want in het praktijklokaal kwam je lang niet alle soorten en maten voetproblemen tegen.

Beste Khee Hian,

Met belangstelling heb ik het artikel ‘Implantaten: om hoofdpijn van te krijgen!’ in TandartsPraktijk april van jou en Kees Pameijer gelezen. Vergun mij iets te zeggen over jullie casus 1.

X-puzzel #4

Tijdens de studentenbehandeling op ACTA stond een wortelkanaalbehandeling gepland van element 23. De patiënt was een vrouw van 39 jaar zonder relevante tandheelkundige of medische anamnese.

Advies gevraagd!

Een 56-jarige vrouw heeft sinds een week een ‘dikke wang’ rechts (afbeelding 1).

Opzeggen na wendag

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

Hoofddoek verbieden

Onlangs oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof’) dat een werkgever het dragen van een hoofddoek mocht verbieden. Wat betekent dit voor de kinderopvang?

Thema: verwen de vlinders

Een tuin vol met vlinders, dat is toch geweldig? Help ze aan voldoende nectar, een overwinteringskast en maak je eigen vlindervoederschotel.

Bewegen op muziek

LEEFTIJD: 0926-0838 Marketing Miranda Pfann telefoon: (030) 638 38 93, Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3900 GA Houten , www.kinderopvangtotaal.nl Redactiesecretariaat Nicoline ... Kramer (030) 638 37 78 Vormgeving VRHL Content en Creatie, Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl Advertentie-exploitatie Cross Media Nederland Telefoon: (010) 742 10 23, Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum

Schaafwonden

Schaafwonden (excoriaties) zijn oppervlakkige verwondingen waarbij meestal alleen de epidermis en kleine delen van de dermis beschadigd zijn. Uitgebreide schaafwonden zijn dikwijls verontreinigd. De voornaamste reden van consultatie is wondbehandeling. Ook kunnen ouders met hun kind komen voor pijnbestrijding en vragen over tetanusvaccinatie. De prognose van schaafwonden is goed. ...

Hoe pak ik de bouw van een nieuwe praktijk aan?

We zijn met een groep collega’s aan het nadenken over een nieuw te bouwen praktijk. Van andere huisartsen hoor ik dat dit een hele onderneming is. Hoe kunnen we het beste starten?

Furunkel – steenpuist

Een furunkel is een acute necrotiserende diepe ontsteking van de haarfollikel in het perifolliculaire gebied, vrijwel altijd veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Bij immuungecompromitteerden wordt soms een Nocardia gevonden. Waardoor furunkels ontstaan, is lang niet altijd duidelijk.

Welke rol neem ik als leidinggevende?

Als praktijkhouder geef ik leiding aan verschillende medewerkers. Ik vind het lastig om daarin mijn rol te pakken. Wat is verstandig?

Waarschuwing voor verpleegkundige die geheimhoudingsplicht schond

Een verpleegkundige die werd gestalkt door een patiënt met een autistische stoornis schond haar geheimhoudingsplicht toen zij hier een melding van maakte bij de politie. Ook had zij zijn ziektebeeld niet mogen delen met collega’s, zo oordeelt het Regionaal Tuchtcollege. Zij werd hiervoor aangeklaagd door de patiënt. Dat meldt Nursing.

Google translate

Ja, en dan krijg je ineens een Chinees meisje van 26 jaar in de stoel, die weliswaar redelijk Engels spreekt en verstaat, maar natuurlijk weer niet het tandheelkundige jargon beheerst.

Dahlen – wanneer en hoe?

Gebitsslijtage die geen gelijke tred houdt met de leeftijd is een veelvoorkomend probleem: vaak multifactorieel en niet eenvoudig op te lossen. Maar wanneer is slijtage nog fysiologisch en wanneer pathologisch?

De term ‘onbegrepen gedrag’ is te prefereren boven ‘probleemgedrag’

De term ‘probleemgedrag’ was jarenlang gemeengoed om bepaalde gedragingen van mensen met dementie aan te duiden die belastend konden zijn voor henzelf of hun omgeving. Maar raakte het individu door die omschrijving niet buiten beeld en werden mensen zo niet te zeer vereenzelvigd met hun aandoening? En dus kwam er een nieuwe term: ‘onbegrepen gedrag’. Goede ontwikkeling?

3 vragen over

Wie: Brigit Muis is verpleegkundige bij het Brandwondencentrum in Beverwijk en coördinator opleidingen en projecten bij de Brandwondenstichting.

Blijf van ons af

Ik geef iedere patiënt tegen beter weten in 105 procent van mezelf. Van mezelf. Als verpleegkundige, maar ook als mens. Dat is het prachtige aan ons vak, vind ik. Dat je mensen heelt, bereikt, ondersteunt, vooruit krijgt met je stem, je handen, jezelf.