Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,655 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

X-puzzel #2

Het betreft hier een mannelijke patiënt van 62 jaar, rolstoelgebonden, bekend met darmpoliepen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hoog BMI en dyslipidemie met gebruik van diverse medicatie.

Advies gevraagd!

Deze 9-jarige jongen is gevallen met een step die hij een uur eerder voor zijn verjaardag had gekregen. De kroonfracturen waren deels afgedekt. Vanwege pijnklachten en abcesvorming zijn de endodontische behandelingen gestart. Bij element 12 wordt halverwege de radix vitaal weefsel gevonden.

Hogere prijs geweigerd

De consument klaagt, kort gezegd, over de opzegging van de overeenkomst door de ondernemer met ingang van 31 december 2016, omdat hij de tariefsverhoging per 1 januari 2017 niet wenst te betalen.

Omdenken

De Nederlandse Orde van de Kinderopvang maakt zich hard voor ‘opvang op orde’.

Spelen is leren

Hoe kunnen we de interactie tussen kinderen vergroten? En waarom zouden we dat eigenlijk willen? Wat hebben kinderen eraan? Kinderen zijn sociale wezens en zijn vooral na hun tweede jaar meer en meer gericht op spel.

Treintje rijden

KINDEROPVANG | MAART 0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten Jaargang 27, nummer 3 ... , 2017. Kinderopvang verschijnt 10 maal per jaar. Advertentie-exploitatie Cross Media Nederland Telefoon: (010) 742 10 23, Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3990 GA Houten Telefoon (030

Samen staan we sterker

Een peuterleidster kwam afgelopen week naar mij toe voor advies. Ze hadden een nieuw jongetje op de groep, Matthijs, en daar zijn wat zorgen over. De moeder van Matthijs had aan de leidster verteld dat zij het zwaar heeft. Net gescheiden, vijf lange dagen aan het werk, financieel in de rats en Matthijs is onhandelbaar. De leidster zag het als een hulpvraag en wilde er graag wat mee ...

Verkiezingen 20170

Leuk de verkiezingen komen er weer aan! Altijd een leuke tijd waarin de accentverschillen tussen de politieke partijen weer wat worden aangedikt.

De smalle marges van de zorg

De smalle marges van de politiek. In het democratische bestel zijn de marges voor het beleid smal, het beroemde leerstuk van Joop den Uyl. De democratie vraagt veel overleg en volharding om wat te veranderen, dat gaat niet zo snel. Stabiliteit van overheidsbeleid is ook een groot goed. Kleine veranderingen kunnen voor individuele burgers wel veel betekenen, ook een opvatting van ...

Hypoventilatie door adipositas

A, Bruggink S, et al. Kleine kwalen bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum , 2016. Elte JWF, Overbosch D, Gans ROB , et al. Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde. Houten: Bohn ... Stafleu van Loghum , 2015. Daansen P, Sterk WA. Leven met obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005 t u o s c i P - Als er bij hypoventilatie adipositas in het spel is, is dat een vorm van

Gekozen einde

Het is vrijdagmiddag, drie uur. Samen met de huisarts ben ik op weg naar Henk. De stemming tussen mij en de huisarts is een beetje balorig. Er hangt spanning en we zijn aan het afreageren, op onze eigen manier. We bellen aan en er wordt opengedaan. Gelijk is onze stemming anders. Aangepast aan de stemming in het huis waar we zijn.

‘Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht’

De schaarste aan verpleegkundigen vormt de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Er is onvoldoende samenhangend beleid om het probleem op te lossen. Dat stelt verpleegkundige Johan Lambregts op Skipr, het platform voor beslissers in de zorg.

In de soep

Als ik thuiskom, staan er twee jongensfietsen achter het huis. In de tuin vind ik twee voetbalvriendjes van mijn zoontje Ivan (9), Jasper en Mees. ‘Ivan is naar judo’, vertel ik hen.

Voor de rechtbank

Vier jongens worden verdacht van het verkrachten van Aylin (15). Maar hun advocaten draaien het zo, dat het lijkt alsof Aylin hén verkracht heeft.

Lekker eten in het ziekenhuis

Voeding kan veel bijdragen aan het genezingsproces in het ziekenhuis. Toch krijgen nog veel patiënten kleurloze, doorgekookte maaltijden voorgeschoteld.

Stop met schelden en zeuren

Clown Bassie wordt moe van het geklaag over de zorg. “Je komt in een ziekenhuis om beter te worden, je hebt geen zes-sterren-hotel geboekt.”

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

In leefstijlgroepen verkeren mensen onder gelijkgestemden en weten medewerkers beter waar zij hun benadering op moeten afstemmen. Doen dus, zo’n indeling in leefmilieus? Of is het juist een slecht idee?

X-puzzel #1 – bevindingen

Op pagina 20 lieten we u een controlefoto zien 3 maanden na endodontische behandeling 15 vanwege vergevorderde externe cervicale resorptie. Dit zijn onze bevindingen:

Advies gevraagd!

Een patiënt van 12 jaar (afbeelding 1-5). Hij is al jaren bekend in onze praktijk en komt elk half jaar voor controle. Hij gaat volgend jaar naar de middelbare school en vindt zijn tanden niet zo mooi. Zijn ouders maken zich nu echter zorgen dat hij zich in zijn nieuwe schoolomgeving door zijn gebit wellicht terughoudend zal opstellen, wat mogelijk zelfs zijn leerprestaties ...

Effecten NHG-Praktijkaccreditering

Het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9 (september 2016) over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering roept meerdere vragen op.