Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,761 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Niet-westerse allochtonen met SOLK

SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in hun klinische les terecht aandacht gevraagd.1 Ik wil daarbij graag een paar kanttekeningen plaatsen.

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide- intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en de behandeling van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder.

Ondertussen in TPO 2

In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen met DM2, gewichtstoename bij insulinegebruik en statinetherapie bij 80-plussers.

Glasvochtretractie

Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches.

App van de maand: Battle of the Meds

Battle of the meds is een app uit de categorie serious games. De app is gemaakt om laatstejaars studenten geneeskunde voor te bereiden op de, sinds vorig jaar verplichte, farmacologische eindtoets. Twee ondernemende co-assistenten (Quirina Thio en Jacqueline van Gorp) ontwikkelden de app met steun van de Universiteit van Amsterdam, het Lareb, de Nederlandse Vereniging van Klinische ...

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht.

Instituut voor publieke waarden

Stel je het volgende voor. Op het hoogtepunt van de crisis besluit je van je partner te scheiden. Geen goede timing, maar sommige zaken laten zich nu eenmaal moeilijk timen. Omdat je partner de kinderen toegewezen krijgt van de rechter, mag die in jullie huis blijven wonen. Op zich vind je dat prima. Het zijn immers ook jouw kinderen. Maar nu moet jij dus ergens anders gaan wonen.

Immunotherapie voor allergische klachten; belangen niet transparant

Huisarts en Wetenschap is voor veel huisartsen een belangrijke bron van nascholing. Bij het volgen van nascholing wil de kijker (of lezer in dit geval) meteen weten of de docent (of auteur in dit geval) een mogelijke belangenverstrengeling heeft. Bij live nascholing dient dit tegenwoordig verplicht op de eerste slide te worden vermeld. Bij een artikel dient mogelijke ...

Moeten er nog belastingen zijn?

Vreemd. In al die jaren dat ik recensies schrijf voor Zorg+Welzijn deed ik dat alleen over boeken. De liefde voor bedrukt papier is blijkbaar sterk. Terwijl tijdsonderzoek uitwijst dat we steeds minder drukwerk lezen en steeds meer informatie tot ons nemen door naar schermen te kijken. Via televisie, computerscherm of tablet. Terwijl er zoveel invloed uitgaat van hoe sociaal werk ...

‘Ik kwam niet uit bed, de gordijnen bleven dicht’ : De cliënt spreekt

Peter (61): ‘Rond de kerstdagen in 2014 was ik mezelf sterk aan het isoleren. Ik kwam niet uit bed, de gordijnen bleven dicht. Ik ging alleen naar buiten om boodschappen te doen. Ik zat letterlijk op mijn laatste uur te wachten.’

Mens-waardig

Dit jaar werk ik veertig jaar in de gezondheidszorg, waarvan het grootste deel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Werkvloer

1 Ajax op ziekenbezoek De ArenA is vanaf de bovenste kinderafdeling van VUmc goed te zien, dus Ajax is voor de patiëntjes nooit ver weg. Op 20 januari zagen ze hun helden van heel dichtbij toen spelers en technische staf hun jaarlijkse bezoek aan VUmc Kinderstad brachten. In groepjes bezochten de Ajacieden de verschillende afdelingen.

Bloot

In de zorg is geen enkele vorm van lichamelijk contact toegestaan, ‘behalve handen schudden’, zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Hoe de mbo-verpleegkundige verdwijnt

Half acht in de ochtend. Voor het planbord van de afdeling chirurgie is het dringen geblazen. De senior verpleegkundige deelt de kamers in. Geen eenvoudige opgave. Janneke wil kamer 10 want daar stond ze gisteren ook. Roel wil juist niet op kamer 7. Na drie dagen is hij klaar met die passieve meneer op het vierde bed. Merel is derdejaars leerling, ze kan complexe patiënten nog niet ...

In De Praktijk

Bij Bea de Bruin werd acht jaar geleden darmkanker geconstateerd. Haar huisarts belde haar ’s avonds om zeven uur met de uitslag van bloedonderzoek. Ze moest acuut worden opgenomen. Haar kaliumgehalte was extreem laag, waardoor ze risico liep op hartritmestoornissen.

VVE Thuis

Het effect van vroeg- en voorschoolse educatie is veel groter als ouders betrokken zijn. Hoe pak je dat aan? Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde het programma VVE Thuis. Dit is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar. De activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij VVE-programma’s zoals Kaleidoscoop en Piramide. Zo komen de kinderen thuis in aanraking met ...

Mijn geluksmoment

Werken met kinderen is altijd bijzonder. Je maakt vrolijke, mooie, maar soms ook verdrietige en heftige dingen met ze mee. En soms heb je echt zo’n geluksmomentje, dat je nog tijden bij blijft. Deze maand het geluksmoment van: gastouder Carola Schardijn, Rotterdam-Kralingen.

Wij zijn blij met VVE!

VVE werkt niet? Daar denken deze pedagogisch medewerkers en deze gastouder heel anders over. Zij werken dagelijks met VVEprogramma’s en kunnen zich hun werk zónder niet voorstellen.

Gespot

Kinderen zijn vaak het langst zoet met de simpelste dingen. Zoals met deze transparant gekleurde stapelblokken. De kinderen op je groep kunnen er eindeloos mee spelen en combineren. Omdat de blokken doorzichtig zijn, kunnen de kinderen de kleuren combineren door blokken over elkaar heen te zetten. Zo ontstaat er zomaar een nieuwe kleur! De blokken zijn voor € 19,95 te koop op ...

VVE-speciaal

VVE-programma’s bestaan er in vele soorten en maten. Maar sommige kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen of gastouders geven een eigen draai aan VVE. Drie praktijkvoorbeelden van VVE-speciaal: