Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,227 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Tournée Minérale

Alcohol is in onze cultuur een zeer veel gebruikt product, meer dan 80% van de Vlamingen van 15 jaar of ouder dronk het afgelopen jaar alcohol. Wekelijkse drinkers consumeerden in Vlaanderen in 2013 gemiddeld tien glazen alcohol per week. Mannen drinken meer dan vrouwen.6

Bereid u voor

Mocht het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen straks worden ingevoerd, dan zijn voor zowel bestuurders als toezichthouders drie dingen van belang:

Hamerslag

“Ik werk vier volle dagen in de week. In den beginne deed ik daar nog enkele schepjes ‘pedicuren in de avonduren’ bovenop. Maar oei, wat had ik er een hekel aan om mezelf na de warme hap weer opnieuw in het uniform te hijsen.

DOAC’s op voorschrift van huisarts voortaan ook vergoed

In het NHG-Standpunt over anticoagulantia dat verscheen in het septembernummer van H&W is de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden.

Ondernemen

Eén wachtwoord gebruiken om in te loggen op verschillende sites is niet veilig, maar voor iedere site een ander sterk wachtwoord bedenken en onthouden valt ook niet mee.

Heert Dokterprijs 2016

Elk jaar nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeks-artikelen die gepubliceerd zijn in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. Deze prijs wordt uitgereikt op het NHG-Congres 2016, op 18 november in Leeuwarden. De genomineerden voor dit jaar zijn:

Vraag en antwoord

1572-2082 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten, Rita Pilkes: e-mail adres: 1 Redactie Drs. Aart Eliens, docent/specialist opleiding MANP en coördinator ... , afdeling IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen 2 Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V 3 Basis vormgeving Twin Media

Meetlat voor kwalitatief onderzoek

Stafleu Van Loghum; 2013. 3) Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated cri teria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care ... . Amsterdam: Boom; 2016. 2) Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ (editors). Inleiding in Evidence-Based Medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn

Daarom werk ik in de zorg

Af en toe slaat bij mij de twijfel toe. Blijf ik in de zorg, waar ondanks alles het werk boeiend is, of ga ik op zoek naar een andere omgeving?

‘Je moet altijd blijven praten’

John Taks en Martijn Wiesenekker vormen sinds 1 april 2016 de nieuwe raad van bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Voorzitter Taks zat er al toen Wiesenekker via een headhuntersbureau met hem kennismaakte.

Pijnlijk gebrek aan communicatie

Topsporters verzamelen complete teams om zich heen, waarin iedereen voortdurend overlegt. Aan die afstemming ontbreekt het in de zorg.

Waar voor je geld

Mijnheer M. heeft een goed onderhouden gebit waardoor ik in principe vrij snel klaar zou kunnen zijn met zijn halfjaarlijkse controle. Toch plannen we voor hem altijd zo’n twintig minuten in, maar zelfs bij zo’n ruime afspraak komen we nog tijd te kort!

Goedkeuring voor QLF

De NZa heeft haar goedkeuring gegeven aan het declareren van de toepassing van QLF voor cariësdiagnostiek. Dit kan onder de codes M01 of F724, voor preventieve mondzorg. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld dat deze op preventie gerichte diagnostiek formeel toelaat in de tandheelkundige zorg.

Stelling: ‘Het is terecht dat de overheid een dwingend beroep op familieleden van mensen met dementie doet om een bijdrage als mantelzorger te leveren’

Vluchten kan niet meer. Dat is de boodschap die de overheid de burger steeds nadrukkelijker voorhoudt als het gaat om zorg voor familieleden. Goede ontwikkeling?

Leven en liefhebben met dementie

‘Wat nu?’ Dat is de vraag die onherroepelijk volgt op de diagnose dementie. Leven en liefhebben met dementie helpt mensen met dementie, hun partner en hun directe omgeving bij de voorbereiding op een leven met dementie en geeft antwoord op allerlei vragen die na de diagnose op mensen afkomen. Het boek geeft informatie over onderwerpen als medische zaken, financiën, vervoer en wonen ...

Pop-up redactie

Vanuit de redactie van de HEADline ontstond het idee om de young financials van de vereniging eens de ruimte te geven om een editie van de HEADline samen te stellen. Een vijftal meldde zich hiervoor aan en vormde samen met twee begeleiders, Jan en Dick, deze ‘popup’ redactie. Met een voor hen belangrijke quote laten zij zien hoe zij naar het vak en de toekomst kijken.

Niet de klant centraal, maar de medewerker centraal

De klant kan stemmen met de voeten. De klant is diegene die maakt dat jij als medewerker werk hebt. De klant bepaalt op basis van zijn vraag bij welke organisatie hij/zij zijn zorg afneemt. De klant heeft het geld in zijn rugzak in de vorm van een indicatie, beschikking, zorgverzekering of PGB.

Emotieregulatie en ontwikkelingsstoornissen in de levensloop

In het aprilnummer van GZ-Psychologie (2015) besprak ik vier toen recente boeken van psychiaters waarmee ze de crisis in de psychiatrie in mijn ogen vanachter het toetsenbord probeerden te bezweren.

Zeg me hoe het zit

Na een klap in mijn gezicht, een keiharde onverwachte dreun op straat, kwam ik op vrijdagavond in een Amsterdams ziekenhuis terecht.

Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen.1 Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht.