Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,622 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Zeg me hoe het zit

Na een klap in mijn gezicht, een keiharde onverwachte dreun op straat, kwam ik op vrijdagavond in een Amsterdams ziekenhuis terecht.

Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen.1 Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht.

Patiënt heeft startbewijs nodig

Ik hoor steeds vaker dat de patiënt centraal staat. Op zich prima. Waar ik me als patiënt wel over verbaas, is dat professionals bedenken hoe dat moet.

Cartoon intermezzo

Voor je ligt een compleet nieuw blad: TPO De Praktijk, een frisse nieuwkomer. Je ziet het meteen: nieuwe vormgeving, nieuwe indeling, nieuwe auteurs. Er zijn echter ook vertrouwde elementen, zij het in een nieuw jasje: de kennisquiz, het interview, het verenigingsnieuws.

NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop

Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg.1,2 Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden.

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

Zoek toch de samenwerking

Bovenstaand atikel zou menig zorgbestuurder of -toezichthouder reden tot wanhoop kunnen geven. Maar er zijn meerdere manieren voor zorgaanbieders om samen te werken, zelfs als zij concurrenten zijn.

Mag ik dan bij jou (dentale versie)

Als ik kiespijn heb en ik kan er niet van slapen Mag ik dan bij jou Als ik een gaatje heb En ik moet er zo van huilen Mag ik dan bij jou Als ik een vulling mis En ik kan niet kauwen Mag ik dan bij jou?

Stichting Help UGanda (HUG) zoekt teamleider en tandartsassistentes voor tandheelkundig project

Stichting HUG werkt inmiddels 10 jaar met succes in Uganda. Vanuit Nederland vertrekt één à twee maal per jaar een team naar dit prachtige land, ook wel de parel van Afrika genoemd, om werkzaamheden op tandheelkundig gebied te verrichten.

Leerling tandartsassistenten knuffelen stichting HUG

Als eindopdracht kregen de leerlingen tandartsassistenten van het Aventus uit Deventer de opdracht om een goede doelen actie te organiseren. Op zoek naar een goed doel kwamen de leerlingen in het naburig gelegen Twello terecht. Daar is de stichting HUG (Stichting help UGanda) actief met het werven van donaties voor Uganda.

Nieuwe Stafmedewerker ondersteuning leden

Mijn naam is Esther Prins-van Rijckevorsel. Ik ben getrouwd en moeder van twee puberzonen. Ik kom oorspronkelijk uit het Jeugdveld en heb jaren met veel plezier als groepsleidster in de kinderpsychiatrie en later als vrijwilliger en trainster bij de Kindertelefoon gewerkt.

Niet-westerse allochtonen met SOLK

SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in hun klinische les terecht aandacht gevraagd.1 Ik wil daarbij graag een paar kanttekeningen plaatsen.

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide- intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en de behandeling van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder.

Ondertussen in TPO 2

In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen met DM2, gewichtstoename bij insulinegebruik en statinetherapie bij 80-plussers.

Glasvochtretractie

Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches.

App van de maand: Battle of the Meds

Battle of the meds is een app uit de categorie serious games. De app is gemaakt om laatstejaars studenten geneeskunde voor te bereiden op de, sinds vorig jaar verplichte, farmacologische eindtoets. Twee ondernemende co-assistenten (Quirina Thio en Jacqueline van Gorp) ontwikkelden de app met steun van de Universiteit van Amsterdam, het Lareb, de Nederlandse Vereniging van Klinische ...

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht.

Instituut voor publieke waarden

Stel je het volgende voor. Op het hoogtepunt van de crisis besluit je van je partner te scheiden. Geen goede timing, maar sommige zaken laten zich nu eenmaal moeilijk timen. Omdat je partner de kinderen toegewezen krijgt van de rechter, mag die in jullie huis blijven wonen. Op zich vind je dat prima. Het zijn immers ook jouw kinderen. Maar nu moet jij dus ergens anders gaan wonen.

Immunotherapie voor allergische klachten; belangen niet transparant

Huisarts en Wetenschap is voor veel huisartsen een belangrijke bron van nascholing. Bij het volgen van nascholing wil de kijker (of lezer in dit geval) meteen weten of de docent (of auteur in dit geval) een mogelijke belangenverstrengeling heeft. Bij live nascholing dient dit tegenwoordig verplicht op de eerste slide te worden vermeld. Bij een artikel dient mogelijke ...

Moeten er nog belastingen zijn?

Vreemd. In al die jaren dat ik recensies schrijf voor Zorg+Welzijn deed ik dat alleen over boeken. De liefde voor bedrukt papier is blijkbaar sterk. Terwijl tijdsonderzoek uitwijst dat we steeds minder drukwerk lezen en steeds meer informatie tot ons nemen door naar schermen te kijken. Via televisie, computerscherm of tablet. Terwijl er zoveel invloed uitgaat van hoe sociaal werk ...