Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,761 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

VVE werkt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is)

Het functioneren van vroeg- en voorschoolse educatie staat ter discussie. Jaarlijks gaat er minstens 250 miljoen euro op aan het realiseren van VVE in Nederland. Is dat geld goed besteed? Nee, zeggen wetenschappers. Ja, zegt het ministerie van Onderwijs. Wie heeft er gelijk?

Carel Bakx HartVaatHagprijs

Vanaf nu kunt u een kandidaat voordragen voor de Carel Bakx HartVaatHagprijs. Carel Bakx was, tot zijn overlijden op 1 januari 2013, huisarts in Doesburg en als wetenschapper en docent verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.

App van de maand: TapRate

Aios en huisartsen die een training hebben gehad in de ABCDE-systematiek voor het verlenen van eerste hulp in acute situaties weten het wel: het bepalen van de adem- & hartfrequentie is onmisbaar. Ook in veel niet-acute situaties is het nuttig om adem-& hartfrequentie snel in beeld te hebben, bijvoorbeeld bij een exacerbatie astma of COPD, of bij een kind met acuut hoesten.

Hoofdredacteur TBV

zijn minimaal één dagdeel per week beschikbaar. ■■ De kernredactie werkt intensief samen met de eindredacteur van de uitgever (Bohn Stafleu van Loghum). Daartoe is de kernredactie dagelijks bereikbaar

Diagnose van vitamine-B12-tekort

In hun commentaar ‘Diagnose van vitamine-B12-tekort’ rapporteren Franken et al. over de invloed van de uitslag van methylmalonzuurbepalingen (MMA-bepaling) bij vitamine-B12-spiegels tussen 100 en 200 pmol/L op de besluitvorming om al dan niet met vitamine B12 te suppleren.

Ondertussen in TPO 6

In het decembernummer van de tiende jaargang aandacht voor de grote rol die praktijkondersteuners spelen bij insulinetherapie. Maar liefst 85% stelt zelf patiënten op insuline in. Minstens zo verrassend is het feit dat praktijkondersteuners daarbij vooral ondersteuningsmaterialen van de farmaceutische industrie gebruiken. Verder vindt u in dit nummer een artikel over de nieuwe ...

Topsporter slikt niet, maar smeert

Met antibiotica waren we als schaatsers voorzichtig. Als het woord viel, wist je dat je seizoen waardeloos zou zijn. Nu gebruik ik het nog niet graag, honing doet wonderen.

Werk moet uitdagend zijn

Barry Schwartz, de Amerikaanse hoogleraar psychologie en auteur van onder andere de bestseller The Paradox of Choices, is een begenadigd communicator. Wie zijn TED-lezing Why we work bekijkt, is in de eerste dertig seconden al verkocht. Waarom dwingen we onszelf elke ochtend om op te staan?, vraagt Schwartz.

Genomineerden Heert Dokterprijs 2015

Elk jaar wordt op het NHG-congres de Heert Dokterprijs uitgereikt voor het beste onderzoeksartikel dat in het voorgaande jaar in Huisarts en Wetenschap heeft gestaan. De jury bestaat uit Patrick Bindels (voorzitter), Jacobijn Gussekloo en Marijke Labots. Tijdens het NHG-congres op vrijdag 13 november 2015 in Den Haag maakt de voorzitter de winnaar bekend.

OSAS in de bedrijfsartsenpraktijk

Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) is een ernstig gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan een verhoogd risico op cardiovasculaire pathologie en diabetes type 2. De aandoening kan de kwaliteit van leven verminderen. OSAS-patiënten hebben een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Redenen genoeg voor de huisarts en bedrijfsarts om alert te zijn en zo nodig te ...

Succesvolle vrouwen zijn optimisten

De grootste valkuil voor ambitieuze vrouwen is dat ze geneigd zijn om harder te lopen voor hun werk dan voor zichzelf. Houd daarmee op en investeer evenveel tijd en energie in de doelen van de organisatie als in je persoonlijke carrièredoelstellingen.

Bouwen zonder bochten

Van de ziekenhuisbestuurders heeft 19 procent bouwplannen. De projecten kosten in de praktijk vaak veel meer tijd en geld dan gepland.

Een quotum voor alfamannetjes

Onze reacties op hedendaagse leiders worden vooral gestuurd door criteria uit het stenen tijdperk, zoals lengte, stemhoogte of symmetrie in het gezicht.

Vrij vergaderen

Bij VRIJ huurt u geen ruimte, maar een complete locatie. U bepaalt in de voormalige boerderij zelf waar u vergadert. Het eten komt zoveel mogelijk uit de eigen moestuin en de zonnepanelen voorzien het pand en de aardwarmte-installatie van energie.

Overstag - Peter Langenbach

Ik werk nu acht jaar in Den Bosch. We hebben spannende tijden gehad, onder andere met de nieuwbouw, maar nu hebben we hier een financieel gezond ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis is een van de ziekenhuizen in Rotterdam, daar krijg ik te maken met concurrentie.

‘U volgt de gele lijn...’

Zodra ik de polikliniek binnenkom, schakel ik van alles uit. Bijvoorbeeld de gedachte dat ik meer te doen heb en de overtuiging dat alles wat ik doe uit mezelf komt.

Marten Munneke

“Op mijn veertiende heb ik het op vakantie in Zeeland geleerd en toen raakte ik verslaafd. Dat is dertig jaar geleden. Ik heb alleen een domme fout gemaakt: van Oegstgeest ben ik verhuisd naar Arnhem. Als ik wil surfen, moet ik eerst twee uur naar Zeeland rijden. Maar dat is het me waard.”

Ondertussen in TPO 5

In het redactioneel vraagt TPO-redactielid en huisarts Mattees van Dijk de onderwerpen in het oktobernummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning niet te missen: genezing van diabetes type 2, reuma en risico op hart- en vaatziekte, snurken en slaapapneu. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen voor praktijkondersteuners.