Advanced search    

Search: *

6,834 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Meekunnen

Als u dit leest, is er net – 24 april – een interessant rapport van de WRR verschenen: ‘Weten is nog geen doen.

Instituut voor publieke waarden

Yvonne is diep ongelukkig. Weer een afwijzing. Laatst probeerde ze het voor de vierde keer. Telkens was het spannend. Telkens moest ze een drempel over. Maar ze ging toch naar de sociale dienst. Want ze had die uitkering echt nodig. Iedere keer maakte ze braaf aantekeningen tijdens de workshop. Haar c.v. op orde brengen, solliciteren, en de opdracht invullen. Ze begreep het ...

‘Je kinderen beschermen tegen beslagleggingen’

Olof Warners en zijn gezin zitten vanaf 2010 in de schulden. Hij heeft slechts vijf procent zicht. Zijn vrouw is in zorg vanwege ernstige angststoornissen.

Ontzorg je vlog

Vloggen is hip. Er zijn zelfs trainingen voor bijvoorbeeld sociaal werkers. Zij geven zo inzicht in hun werk, wat ze doen en waarom.

Stop de radicalisering

Venray-watcher Stan Verhaag verheugt zich op een goede discussie met ouders over hoe je jongeren weerbaar maakt tegen radicalisering.

Schaafwonden

Schaafwonden (excoriaties) zijn oppervlakkige verwondingen waarbij meestal alleen de epidermis en kleine delen van de dermis beschadigd zijn. Uitgebreide schaafwonden zijn dikwijls verontreinigd. De voornaamste reden van consultatie is wondbehandeling. Ook kunnen ouders met hun kind komen voor pijnbestrijding en vragen over tetanusvaccinatie. De prognose van schaafwonden is goed. ...

Acute pancreatitis door alcoholgebruik

De anamnese levert geen extra informatie op. Bij lichamelijk onderzoek ziet de arts een matig zieke man met veel pijn. De bloeddruk is 110/70 mm HG en de hartfrequentie 115 per minuut. Zijn temperatuur is 38 graden en hij is wat kortademig. Onderzoek van hart en longen levert niets bijzonders op. Wel heeft hij drukpijn in epigastrio, waarbij zijn buik wel soepel is. Labonderzoek ...

Koffie

Dat voeding een belangrijke rol speelt bij de preventie en behandeling van diabetes is over het algemeen wel bekend. Maar wist u dat er een verband is tussen koffie en diabetes? En dat het uitmaakt welke koffie – gefilterd of ongefilterd – de patiënt drinkt?

Hoe pak ik de bouw van een nieuwe praktijk aan?

We zijn met een groep collega’s aan het nadenken over een nieuw te bouwen praktijk. Van andere huisartsen hoor ik dat dit een hele onderneming is. Hoe kunnen we het beste starten?

Furunkel – steenpuist

Een furunkel is een acute necrotiserende diepe ontsteking van de haarfollikel in het perifolliculaire gebied, vrijwel altijd veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Bij immuungecompromitteerden wordt soms een Nocardia gevonden. Waardoor furunkels ontstaan, is lang niet altijd duidelijk.

Welke rol neem ik als leidinggevende?

Als praktijkhouder geef ik leiding aan verschillende medewerkers. Ik vind het lastig om daarin mijn rol te pakken. Wat is verstandig?

Werkhervatting na kanker in Duitsland

Hoe gaat het met werkhervatting na kanker bij de oosterburen? Dit mooie overzichtsartikel geeft daar een goed beeld van. Het is gebaseerd op een literatuursearch over een periode van 10 jaar. Informatie over confounders ontbreekt vaak in de gevonden artikelen, maar dat was geen reden voor exclusie. De auteurs hebben de Duitse situatie vergeleken met een aantal andere landen, ...

Van uitgang naar ingang

Er is veel te doen op het gebied van kanker en werk. Zowel de Academiseringsdag van het VUMC als het A(N)IOS congres in het afgelopen najaar waren geheel aan dit thema gewijd. Bovendien stonden er maar liefst drie promoties met onderwerpen rond dit thema op stapel, namelijk die van Van Muijen, De Jong en Van Egmond. Het leek de redactie van TBV een goede aanleiding om een special ...

Een model voor kanker en werk

Van alle nieuwe kankergevallen in Europa en de Verenigde Staten gaat het in 56% om mensen tussen 15 en 69 jaar, de levensfase waarin werk een belangrijke rol speelt. Er zijn niet zoveel goede overzichtsartikelen (reviews) op het terrein van kanker en werk. Dit artikel uit 2013 is één van de recentste. Het laat zien dat het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot kanker en ...

Richtlijn Kanker en Werk

Steeds meer mensen die geconfronteerd zijn met kanker keren weer terug in werk. Soms in eigen werk, maar ook vaak in ander werk. De NVAB heeft in de richtlijn ‘Kanker en Werk, het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk’ alle kennis en good practices op dit gebied op een rij gezet. Op 22 februari jl. is de richtlijn geautoriseerd en de publicatie van de ...

Grote uitrol blijft uit

Door alle discussies in de media over het eigen risico zou je bijna vergeten dat de zorgsector wereldwijd een gigantische ‘redefining healthcare’-slag aan het maken is. Op diverse plaatsen wordt gewerkt aan de zorg van de toekomst. Die zit in geïntegreerde zorgketens waarin preventie en samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines centraal staan. Daarbij wordt betaald voor ...

Venray organiseert een Burgertop

Op een koude zaterdagochtend eind januari vindt de eerste heuse Venrayse Burgertop plaats.