Advanced search    

Search: *

5,160 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Kinder yoga

Samenvatting Yoga is een combinatie van lichaamshoudingen en ademoefeningen. Het is goed voor de motoriek, weerstand, spieren én om tot rust te komen. Peuters en kleuters kunnen nog niet op dezelfde manier yoga doen als volwassenen. Ze kunnen de aandacht nog niet opbrengen en hebben nog niet het fysieke vermogen. Maar ze hebben wél veel fantasie en de drang om dingen na te doen...

Ronald Spanjers: ‘Alsof ik voor het eerst zonder zijwieltjes fietste’

SamenvattingEven naar Ameland. Toeren met vrienden in Frankrijk of Scandinavië. Het allermooiste: met ernstig zieke kinderen de lucht in.

Kindertandheelkunde in Utopia

Samenvatting Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met 2 erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. De tijd stond niet stil. Daardoor kwamen gedifferentieerde vakgebieden tot ontwikkeling. Dat gebeurde ook bij de kindertandheelkunde. Men vond dat kinderen recht hadden op volwaardige mondzorg. Dat hield toen nog in restauratieve...