Advanced search    

Search: *

6,888 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Martijn Wiesenekker: ‘Heerlijk om een echt boek vast te houden’

Hij heeft altijd een stapel boeken klaar liggen, zodat hij nooit misgrijpt. Liefst vuistdikke thrillers met complexe plots.

Lange wachtlijst ondanks extra budget

Een reumatoloog in Uden gaat met pensioen. Daardoor ontstaat bij het Elkerliek Ziekenhuis een wachtlijst van bijna 36 weken, ondanks het extra budget dat zorgverzekeraar CZ beschikbaar stelt.

‘Stilstand is achteruitgang’

“Make our health system great again.” Het zou de leus van verschillende politieke partijen kunnen zijn in de aanloop naar de verkiezingen. Ze pleiten voor meer handen aan het bed, meer handen aan het bed, minder tot geen management in zorgorganisaties en veel minder aan overbodige regels.

Tom van Thiel

“Midden jaren zeventig heeft mijn opleider Ton Labrie me besmet met het skivirus. In zijn skihut in Alpbach sliep je op stromatrassen en moest je zelf voor stookhout zorgen. Later volgde ik als traumachirurg-in-opleiding zoveel mogelijk fractuurcursussen in Davos, want daar lag een fantastisch skigebied. Sindsdien heb ik het skiën nooit meer losgelaten.”

Dan gaan ze maar huilen

Veertig jaar geleden lag ze nachtenlang bang en eenzaam in het ziekenhuis. Nu mag Els Rozenbroek gelukkig sneller naar huis.

“We gaan er niet ineens besluiten doorheen jagen”

De samenwerking van Thea Heeren en Albert van Esterik is 3,5 jaar oud. Ze leerden elkaar kennen toen Van Esterik als lid van de raad van bestuur van GGz Centraal aantrad, waar Heeren voorzitter was.

De juiste professional op de juiste plek

De verschillende beroepsverenigingen in de mondzorg houden er eigen smaken en gerechten op na. Samenwerken lukt nog niet en dat dat is een gemiste kans.

Goede vraag!?

Dit jaar nog naar een congres geweest? De BG-dagen misschien? Het Muntendam symposium van het KCVG? De nascholing in Drachten? Nog een andere leuke afkorting bezocht? EUMASS, ICLAM, WDPI? Daar interessante praatjes aangehoord en na afloop steengoeie vragen gesteld? Zo ja, dan kun je dit stukje ongelezen laten. Voor diegenen die wel zijn geweest, maar geen of de verkeerde vraag ...

Instructie voor de auteur

Lever uw kopij aan via www.​editorialmanager​.​com/​tvbv/​. Geef in uw aanbiedingsbrief aan voor welke rubriek uw bijdrage is bedoeld, wat volgens u de relevantie van uw artikel is voor de lezersgroep, en sluit eventuele toestemmingen en verklaringen bij.

2117

Ik heb een nieuwe baan! Al het werk is tegenwoordig geautomatiseerd en overgenomen door robots, ze hebben nauwelijks meer werknemers nodig. Gelukkig bleek uit de testen dat ik zowel op creativiteit als op innovativiteit in het 98e percentiel scoor.

De uitdagingen van de toekomst

In analogie met de BG-dagen van de NVAB, komen in België de arbeidsgeneesheren jaarlijks twee dagen samen op initiatief van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg). In 2016 was dat op 17 en 18 november.

Alcohol, drugs and the workplace - The role of medical professionals

De tweede versie is vooral verschenen omdat er een hoofdstuk aan is toegevoegd, namelijk hoofdstuk 9: Occupational health support for job applicants. Dit deel gaat over (ex-)gebruikers die geen werk hebben, terwijl het vinden en hebben van een baan een essentiële bijdrage kan leveren aan het herstel van hun verslaving. Er wordt vooral aandacht besteed aan de eisen die gesteld ...

Waarheidsvinding

Informatie bij de behandelaar werd niet opgevraagd, omdat cliënt goed bleek te zijn geïnformeerd over zijn ziekte en de behandeling en hij deze informatie adequaat kon verwoorden.

Fijnstof in een klaslokaal

Omdat nog steeds 40% van de lagere scholen in Nederland niet beschikt over een luchtbehandelingssysteem, zijn veel scholen aangewezen op natuurlijke ventilatie van klaslokalen. Als het schoolgebouw langs een drukke weg ligt, kan het openen van ramen bezwaarlijk zijn vanwege geluidsoverlast of verkeersemissies. Deze scholen hebben belangstelling voor technische oplossingen die in ...

Als de geheimen verdwijnen

Het wetsvoorstel wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet is eind vorig jaar zonder enig rumoer aangenomen. Deze wet creëert een wettelijke grondslag én een verplichting tot het actief openbaar maken van toezichtgegevens en sanctiebesluiten door (onder andere) de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De mogelijkheid tot openbaarmaking was er al op grond van de Wet ...