Advanced search    

Search: *

6,510 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Geachte lezer

Het is eerder gemeld in dit tijdschrift: de diabeteszorg in Nederland is kwalitatief goed. De Zweedse onderzoeksorganisatie Health Consumer Powerhouse heeft in 2014 de diabeteszorg in 30 Europese landen gerangschikt op basis van 28 indicatoren op het gebied van preventie, educatie en behandeling. Nederland scoorde na Zweden als het beste land in Europa.

Allemaal een frisse neus

Soms lijkt het wel of in al de onrust rondom de invoering van de Wet IKK de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nauwelijks aandacht krijgt.

Redelijk

Mag de redelijkheid terug in Den Haag?, vraagt NRC-columnist Tom-Jan Meeus (23 mei). Een mooi stuk over hoe politieke partijen minder ‘schappelijk’ worden. Hoe wij mensen tegenwoordig allemaal minder schappelijk zijn. Meningen worden op scherp gezet.

Vijf vragen aan: Arida Spek

Je houdt medewerkers tevreden door hen verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven. Dat zegt Arida Spek (49), manager van de locaties Waterwiebels en Waterwoezels van De Kinderkoepel. Deze kinderopvangorganisatie in Hellevoetsluis, Brielle en Nissewaard heeft sinds een flinke reorganisatie in 2013 weer een bloeiend bedrijf met elf locaties en ruim honderd medewerkers.

Column

Bij de regiobijeenkomsten over de harmonisatie die Sociaal Werk Nederland in maart organiseerde, mochten wij van Helder & van Pas een sessie begeleiden. Wat ons opviel waren de grote verschillen in voortgang.

Wat kan de ouder?

Recent zijn de ouderparticipatiecrèches (opc’s) onderzocht door het NCKO. Het was een kleinschalige studie en dat kan ook niet anders; Nederland telt maar een handjevol van deze crèches, in Amsterdam en Utrecht.

Zelf doen

Sommige basisscholen hebben u als kinderopvangbranche niet meer nodig. Zij knappen het zelf wel op. In mijn vorige column signaleerde ik die trend en beloofde ik om er dieper in te duiken. Als ICT-leverancier kom ik wekelijks over de vloer bij scholen en kindercentra.

Respect

Rinda den Besten vroeg me hoe de BK aankijkt tegen de cultuurverschillen in onderwijs en kinderopvang. Angst is nooit een goede prikkel voor het denken over de toekomst.

Kwaliteit voor baby’s

De laatste jaren is er veel aandacht voor de kwaliteit van de babyopvang in Nederland. In de Wet IKK staat een aantal maatregelen die gaan over de kwaliteitsverbetering van de babyopvang. De handreiking De baby in de opvang maakte mij nieuwsgierig naar de inhoud.

Wakker liggen

In mei hadden we ons Jaarcongres Management Kinderopvang en ik vroeg de zaal waar ze ’s nachts wakker van lagen. Niemand lag wakker van harmonisatie of IKC, maar bij IKK stak toch zeker de helft van de zaal de hand omhoog.

Bert van der Hoek: ‘Een niet gepolijste nagel hóór je’

Hij is psycholoog én afgestudeerd gitarist, maar het allerliefst was hij dokter geworden. Spelen doet hij alleen nog voor de lol.

‘We zijn gewoon aan de gang gegaan’

De kersverse raad van bestuur van Rivas Zorggroep is in mei gestart. Voorzitter Michiel van Roozendaal komt van de NS, lid Kees Heijblom zat er al.

‘Het lijkt geregeld kommer en kwel in de zorg’

Zorgorganisaties onder verscherpt toezicht, personeelstekorten, PGB-fraudes, problemen in de ouderenzorg, verouderd vastgoed: als ik ’s ochtends om 8.00 uur bij mijn eerste kop koffie de Skipr daily op mijn digitale deurmat zie liggen, lijkt het geregeld kommer en kwel in de Nederlandse zorg. Een patiënt zal wel drie keer nadenken voordat hij of zij zich hier laat behandelen.

Wenen

De term ‘welzijn’ in de constructie ‘zorg en welzijn’ dribbelt er maar een beetje achteraan. De meeste aandacht gaat naar zorg, want zorg is beter definieer- en meetbaar. Er kan beleid op worden gemaakt, in worden geïnvesteerd. Welzijn is een abstract begrip, gerelateerd aan iets ongrijpbaars als gevoel, en beïnvloedbaar door te veel factoren. Dat zal de reden zijn dat we in ...

2,4 miljoen in de plus. Wat nu?

Venray hield in 2016 maar liefst 2,4 miljoen euro over op het sociaal domein. Dat geeft gemengde gevoelens. Tijd voor een niet-klant ontevredenheidsonderzoek.

Multiculti

Stel, u werkt met veel plezier als sociaal werker in een multicultiwerkomgeving, als je dat nog mag zeggen. Bijvoorbeeld een buurthuis in de grote stad. Of een AZC op het platteland.

Hoezo, eigen broek ophouden?

We horen het steeds vaker: burgerinitiatieven moeten hun eigen broek ophouden. Hoe burger- initiatieven precies hun broek op moeten houden is ons niet duidelijk. Dat vertellen de lokale beleidsmakers, inkopers en subsidieverstrekkers er niet bij. Burgers moeten vooral ‘creatief zijn en niet altijd direct bij de gemeente aankloppen.’

Tijd

In de rubriek ‘Onderzoek’ van freelance- collega José van der Waerden is het een kort bericht, net voor onze deadline binnengekomen: ‘Kind schiet weinig op met overstijgend samenwerken’. 22 juni is in Eindhoven op de Fontys Hogeschool onderzoek gepresenteerd dat een ontluisterend beeld schetst van de ondersteuning van kwetsbare kinderen in Zuidoost Brabant.