Advanced search    

Search: *

4,687 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

IN DIALOOG met de pedagoog

Samenvatting Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Is dit kind zielig?’

Ecg-casus ‘Een raadsel’

SamenvattingPatiënt: Onbekend.Ecg: Op de behandelkamer treft de assistente een Ecg aan. Per abuis staat er geen naam of geboortedatum op het ecg

Zonder te helpen

SamenvattingRon kampt met angstklachten en raakt overspannen op zijn werk. Het gaat slecht met hem. Zo slecht dat verschillende ggz-behandelingen niet aanslaan. Na drie jaar is hij, zoals dat heet, uitbehandeld.

Tp Kennistoets Juni 2017

SamenvattingVan ieder nummer van TP verschijnt een kennistoets gebaseerd op artikelen uit dat nummer. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en de toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn. bsl.nl kunt u inloggen in uw online-abonnement en deze kennistoets maken. Van de onderstaande 20...

Hospice De Duinsche Hoeve

Samenvatting In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Shit euthanasie

Samenvatting Artsen die in 2017 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Marjolein Steen.

Zelfafnametest baarmoederhalskanker betrouwbaar

Samenvatting Sinds 2017 is het Nederlandse bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker aangepast. Zo is het voor vrouwen die niet voor een uitstrijkje naar de huisartsenpraktijk willen komen nu mogelijk om een zelfafnametest aan te vragen. De zelfafnametest lijkt even betrouwbaar als een uitstrijkje voor screening op hrHPV, blijkt uit recent Nederlands onderzoek.

Zomervakantie voor de deur

SamenvattingMet de zomervakantie voor de deur, blik ik even terug wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld in 2018. Eind vorig jaar de invoering van een nieuwe manier van declareren voor mensen die onder de WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ) vallen.

Verbeteren van palliatieve zorg in de eerste lijn

SamenvattingPalliatieve thuiszorg (PaTz) is complexe zorg en vereist goede samenwerking en communicatie in de eerste lijn. De PaTz-methode laat veelbelovende resultaten zien om deze zorg te verbeteren. Voor een goede implementatie is echter verdere ontwikkeling van de methode nodig, en onderzoek naar de werkzame onderdelen en effecten op de geleverde zorg.

Een andere kijk

SamenvattingIn dit nummer van Denkbeeld breekt Han Diesfeldt een lans voor activiteitenbegeleiding als vak apart. In zijn bespreking van wetenschappelijk onderzoek laat hij zien dat noch gevorderde dementie, noch moeilijk hanteer gedrag een individueel activiteitenplan in de weg hoeft te staan. Dat is een heel andere kijk dan de pessimistische zienswijze dat er bij gevorderde...

Boter op je hoofd

SamenvattingGeef het maar eerlijk toe. Je hebt ze hoogstpersoonlijk uit mijn ijskast gejat.’ Totaal verbouwereerd staar ik mevrouw Kraamer aan. Ze wijst naar drie pakjes roomboter in de centrale koelkast op huiskamer 7. ‘In de nacht sluip je mijn kamer binnen, haalt boter en kaas uit mijn ijskast en legt die hier neer.

Bob

SamenvattingHeb je een luie zondagnamiddag of een lange autorit voor de boeg? Luister dan zeker eens naar Bob, een zesdelige podcast over Elisa, een vrouw met dementie. De zes delen zijn samen goed voor bijna vier uur luisterplezier. Laat je meeslepen door het zeer mooi gemaakte, boeiende verhaal. De reflectie op jouw omgang met mensen met dementie komt dan als vanzelf…

De techniek van altijd ja-zeggen

Samenvatting Een ouderwets trouwfeest met genodigden, thuiskomen na bezoek aan de markt of een uitje naar een oude bioscoop. Het zijn enkele van de herkenbare situaties waarin bewoners met dementie in woonzorgcentrum O.L.V. Ten Rozen te Aalst worden ondergedompeld door middel van improvisatietheater.

Nederlanders zijn tevreden met het leven, ook op oudere leeftijd

SamenvattingHet CBS doet sinds 2013 onderzoek naar tevredenheid en het geluksgevoel van Nederlanders. Onlangs bleek wederom dat Nederland behoort tot de ‘gelukkigste landen’. In de top-10 staan alleen maar westerse landen, met na Noorwegen en Denemarken respectievelijk IJsland, Zwitserland, Finland, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden.

Onrust

SamenvattingNiet met 57 jaar, maar op je 60e stoppen met nachtdiensten. Dat is een van de werkgeversvoorstellen voor de cao UMC-onderhandelingen. Sinds januari 2018 zijn de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de vakbonden met elkaar in gesprek over een nieuwe cao.

Volwaardig werk voor mensen met een beperking

SamenvattingEen inclusieve arbeidsmarkt waarin óók mensen met een beperking volwaardig kansen krijgen om mee te doen. Wat dat betekent, staat opnieuw ter discussie, nu het kabinet met een voorstel voor loondispensatie is gekomen.

‘Daar zit je met je hoge zorgindicatie’

SamenvattingRaymond Henrikx: ‘Mijn werk? Een “zinvolle daginvulling”, zo heet dat. Ik werk aan het zorgloket bij The Masters Services & Care Wyck. Zorgvragen van allerlei mensen komen daar binnen. Wij lossen die vragen zelf op of verwijzen door naar instanties.

De juiste palliatieve ‘jas’

SamenvattingLiedjes van Annie M.G. Schmidt of andere tekstschrijvers die worden uitgevoerd in een modern jasje. Leuk dat je naar de creatieve teksten en melodieën op verschillende manieren kunt kijken. Een nieuwe jas is soms een goed idee.

‘VBHC: de oplossing voor al uw problemen?’

Samenvatting“Value Based Healthcare, daar moeten we iets mee,” zo klinkt het in de bestuurskamers door het hele land. Wie anno 2018 in het jaarverslag, de website of in het netwerkcircuit niet praat over VBHC kan de tent al bijna sluiten. VBHC is de oplossing voor al uw problemen. Arbeidstekort? VBHC! Dure medicijnen? VBHC! Krimpregio? VBHC! Pijn aan uw kleine linkerteen...

Is huisarts die U1-visites rijdt ouderwets of innovatief?

SamenvattingEen kort onderzoek op een huisartsenpost bevestigt het beeld dat huisartsen makkelijk meer hoogurgente meldingen zelf kunnen afhandelen. Dat opent de weg naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen huisarts, ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg.