Advanced search    

Search: *

9,110 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Fouten maken?

Op onze website delen bloggers regelmatig hun ergernissen, leermomenten en belevenissen. Een van deze bloggers is Elsbeth Kamphuis. In haar meest recente blog wenst ze iedereen een gelukkig faaljaar toe.

Deur op een kier

Buiten vriest het drie graden, binnen moet het heerlijk warm zijn nu, op deze maandagavond om zes uur ’s avonds.

‘Ik heb geaccepteerd dat het soms gebeurt’

Berber is 24 jaar en studeert Industrieel ontwerpen, heeft veel vrienden, een prima toekomst voor de boeg. Toen ze 13 jaar was en druk in de weer met – toen nog – msn-chatten, kwam ze erachter dat ze zich eigenlijk helemaal niet zo goed voelde als ze steeds deed voorkomen. Maar ze wist niet waarom en ze kwam er ook niet achter.

Computerpil

Zou jij je pc op kantoor wel op kunnen vreten – positief of negatief, dat is aan jou? Binnenkort kan dat! De Willie Wortels van deze wereld zijn bezig computertjes in pillen te stoppen. Precies, pillen die je met een slokje water inneemt. Hoe opwindend is dat! Deze computerpillen gaan via bluetooth doorgeven wat je lichamelijke toestand is. Zo kunnen bijvoorbeeld je bloeddruk, ...

Samen

‘Wie moeten we bellen als het toch weer verkeerd gaat?’ Eerlijk zinnetje in de eerste aflevering over een regieteam in Nijmegen dat vanaf dit nummer door Cindy Cloïn wordt gevolgd.

En de winnaars Mantelzorg Award 2017 zijn…

De 21-jarige Melissa Visser, neuroloog Jorrit Hoff en de buren van mantelzorger Maruschka hebben de Mantelzorg Awards 2017 gewonnen. Die worden uitgereikt aan bijzondere mensen die mantelzorgers steunen en helpen op een originele manier.

Ervaringsdeskundig

Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen, dan wel zorg en ondersteuning weigeren of intrekken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.

Claimgedrag

We horen het de laatste jaren steeds vaker: moeder wil altijd alleen maar het beste voor haar kinderen. En dan niet als compliment, maar vreemd genoeg als verwijt. Dat vinden wij raar. Als diagnose van bijvoorbeeld een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis zouden wij die opmerking nog kunnen begrijpen.

Ongezonde mond vergroot kwetsbaarheid thuiswonende ouderen

Veel kwetsbare ouderen hebben last van pijn in de mond, kauwproblemen en een onfrisse adem. Dat tast hun algemene gezondheid en kwaliteit van leven ernstig aan. Mondzorg bij thuiswonende ouderen is een ondergeschoven kindje, stelt tandarts-geriatrie Arie Hoeksema, die onlangs in Groningen promoveerde.

Kwaliteitsregistraties volgens het principe van ‘clinical auditing’

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben de afgelopen jaren kwaliteitsregistraties geïnitieerd die zijn opgezet volgens het clinical-auditing principe. Het primaire doel van deze landelijke audits is het verbeteren van zorguitkomsten, door behandelaars te voorzien van spiegelinformatie, waarmee zij de kwaliteit van hun zorgproces kunnen monitoren en ...

Urineretentie na plaatsen transobturator tape: eerst een nachtje over slapen?

Na plaatsing van midurethrale slings treedt relatief vaak urineretentie op. Tegen de trend van steeds korter wordende opnames in, blijven patiënten in sommige ziekenhuizen hiervoor protocollair een nacht over. Deze studie onderzocht of opname in dagbehandeling leidt tot meer mictieproblemen in de vroege postoperatieve fase in vergelijking met klinische opname. Hiertoe werden de ...

Case-report. Bloedverlies uit een Brickerse lis op basis van parastomale varices

Parastomale varices kunnen leiden tot levensbedreigende en moeilijk te behandelen stomabloedingen. Dit artikel betreft een casus van een fatale stomabloeding bij een patiënte met parastomale varices op basis van levercirrose. Tevens worden verschillende therapeutische mogelijkheden besproken en eerdere casus uit de literatuur aangehaald.

Kritisch tegenwicht

In de estafettecolumn stellen de vertegenwoordigers van Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Sociaal Werk Nederland en de PO-raad elkaar een vraag en geven vervolgens het stokje door.