Advanced search    

Search: Cariësrisico etiketteren

The page you are looking for is no longer available: Cariësrisico of etiketteren?. Showing search results instead.

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

X-puzzel #1

- De patiënt is een man van 44 jaar. Hij is bekend met hypertensie en heeft verder geen relevante medische anamnese. De mondhygiëne is matig, DPSI: 3- 1 3- / 3- 2 3- , cariësrisico: verhoogd. Drie

6 tips: Om beter te leren luisteren

! ? Verwijten: ?Hoe vaak moet ik je nog zeggen je jas op te hangen?? ? Etiketteren: ?Jij bent ook zo?n viespeuk?. ? Dreigen: ?Ik tel tot drie en dan...? ? Commanderen: ?Doe je huiswerk!? ? Preken en moraliseren

X-puzzel #1 – bevindingen

maken op welke termijn u weer bitewings gaat nemen. Dat zou bij deze volwassene met verhoogd cariësrisico volgens de praktijkrichtlijn 12 maanden na de vorige bitewings zijn.

Diagnose ADHD: stigma of opluchting?

overwegend positief over de gestelde diagnose ADHD. Dit onderzoek spreekt tegen dat etiketteren meer kwaad dan goed doet. Voor de huisarts betekent dit dat we extra alert moeten zijn bij probleemgedrag van