Advanced search    

Search: Comfortabel samenwerken

The page you are looking for is no longer available: Comfortabel samenwerken. Showing search results instead.

228 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Samenwerken

interactieve workshops over passende zorg, multidisciplinair samenwerken, doorbraakpijn en psychologische ondersteuning. Meer informatie: www.nursingcongressen.nl. 24 mei 2017 − Symposium Aandacht voor sterven

Samenwerken

allebei mee eens zijn. ‘Bedenk vooraf goed in welke mate je wilt samenwerken met een collega’ Begrijp me niet verkeerd, ik juich het toe als pedicures op een professionele manier gaan samenwerken, maar ... bedenk het samen vooraf heel goed. Succes met samenwerken.

Samenwerken met vrijwilligers

Als activiteitenbegeleidster werk ik veel samen met vrijwilligers. Dat is niet altijd makkelijk. Vrijwilligers zijn er in alle soorten enmaten. Met ervaring in de zorg of zonder. Nederlands sprekend of bijna niet. Verplicht in verband met een uitkering of uit vrije wilna bijvoorbeeld pensionering. Het kan lastig zijn om goede vrijwilligers te vinden. Soms moet je in het begin...

Samenwerken vanuit één plan met persoonlijke doelen

weet iedere professional dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is en dat werkafspraken helpen. De nieuwe LESA Zorg voor kwetsbare ouderen geeft aan hoe de samenwerking tussen huisarts

Comfortabel wonen met dementie

instructies van een fysiotherapeut. De steekproef was weliswaar klein, maar de resultaten waren bemoedigend. Meer informatie: www.qld.lasa.asn.au/ sites/default/files/tim_henwood.pdf Comfortabel wonen met

Interdisciplinair samenwerken

, is dit boek aan te bevelen. Inhoud Het boek gaat over samenwerken in de zorg en bestaat uit vier delen. In het eerste deel komen de noodzaak van samenwerken, definities van en theorien over samenwerken ... aan bod. Deel 2 gaat over de vraag of samenwerken te leren is en hoe dat daadwerkelijk gebeurt. De rol van artsenorganisainterdisciplinair samenwerken huis art s & w e t ens ch a p - Doelgroep Alle

Samenwerken

het Landelijk EPD te privatiseren. De zorgsector wil het LSP graag behouden. Hpraktijk hebben gewerkt en in een gezondheidscenuisartsen die altijd in een solo- of kleine groepstrum gaan samenwerken met

Samenwerken voor kinderen met gedragsproblemen

effectief kan zijn om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Collaborative care is een behandelmodel, waarbij hulpverleners van verschillende disciplines in de gezondheidszorg optimaal samenwerken. ... gezondheidszorg optimaal samenwerken. Kolko et al. deden een clustergerandomiseerd onderzoek, waarbij 8 eerstelijnskinderpraktijken in Pittsburgh werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep werkte volgens het

Samenwerken opent ogen en oren

Veel ouderen gaan ongemerkt steeds slechter horen en zien. Huisartsen en lokale ondernemers werken in een pilot samen om deze problemen vroegtijdig op te sporen.

Alternatieve geschillenprocedures

Waar behandelaren met elkaar samenwerken in de patiëntenzorg kunnen onderlinge conflicten ontstaan die soms zelfs tot een gang naar de rechter leiden. Daarvoor bestaan echter verschillende

En daar komt u nu mee

Hoe langer je elkaar kent, hoe hoger de drempel wordt om elkaar aan te spreken op gedrag. Durf je je collega na tien jaar samenwerken te zeggen dat de verhalen over haar kinderen te lang duren?

Opleidingen sluiten aan bij nieuwe praktijk

‘Studenten hebben tegenwoordig andere competenties nodig dan voor de transitie. Denk aan: ondernemend zijn, met verschillende mensen kunnen samenwerken, creatief oplossingen kunnen bedenken. Op

Kruim

. Samenwerking met anderen, zoals gemeenten zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners en nieuwe ‘vrienden’, zoals werk, sport en onderwijs is nodig om het groeiend aantal oudere huurders comfortabel en prettig te

Tien jaar professionals opleiden voor de publieke gezondheid

De publieke gezondheidszorg heeft zich de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Professionals moeten steeds meer leren te opereren in de driehoek beleid-onderzoek-praktijk, samenwerken in netwerken

Omgaan met de dood

raakt aan bed gekluisterd, slaapt steeds meer en overlijdt uiteindelijk ’s nachts in zijn slaap. Ik ben tevreden. Zowel de huisarts als ik hebben de indruk dat hij comfortabel is heengegaan. De dood van

Samenwerking is te leren! Maar hoe?

Samenwerking in de gezondheidszorg is van groot belang voor de optimale zorg voor de patiënt. Sinds kort is samenwerken dan ook één van de centrale competentiegebieden in het medische basiscurriculum ... didactische werkvormen om het samenwerken aan te leren. Dit artikel beschrijft zes theorien en inzichten over processen die bij het samenwerken een rol spelen. Vervolgens passeren aan de hand van een

Taskforce moet misbruik indammen

, onderwijs, jeugdzorg en justitie goed met elkaar samenwerken bij de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik. Waar nodig zal de taskforce hen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. De s ... ... en de school onvoldoende. Dat gaat met name om afstemming van de dagelijkse begeleiding van jongeren en het samenwerken bij incidenten. Hier valt veel winst te halen. Een gezamenlijke overdracht met

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek: een vruchtbare combinatie

klinisch werk combineren. Door de wijze van samenwerking leert men (van elkaar) de competenties samenwerken, communicatie, kennis & wetenschap en professionaliteit in de praktijk toe te passen. Door de ... communicatie, samenwerken en kennis & wetenschap in de praktijk te brengen.1 In dit artikel geven wij een korte beschrijving van het onderwijsklimaat zoals dat in de praktijk is ont Materiaal en methoden De

Applaus voor jezelf

de groep centraal 10 Nieuwe beroepsvereniging PPINK 12 Training IKC ´We begrijpen elkaar nu beter´ 14 Column Dorien 15 Dit willen wij Ouders aan het woord 16 Samenwerken met ouders Tips en valkuilen 19

Fusies/Samenwerking

(ADRZ) gaat samenwerken met de MC Groep van zorgondernemer Loek Winter.751 beklonkenCarinova en De LeiboomCarinova en De Leiboom zijn gefuseerd en gaan samen verder onder één naam: Carinova. De ... ... intensief met elkaar samenwerken. HagaZiekenhuis, Vlietland Ziekenhuis en Reinier de Graaf Groep Het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en de Reinier de Graaf Groep in Delft