Advanced search    

Search: De impact van vergrijzing op zorgkosten

The page you are looking for is no longer available: De impact van vergrijzing op zorgkosten. Showing search results instead.

1,091,447 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De pensionado’s van FIZI

overheidsmaatregelen moesten de ongebreidelde groei van de zorgkosten beheersbaar maken. ... volledig vinden, in de operationele uitwerking gaf het hier en daar problemen. In de afgelopen jaren zien we de focus op kwaliteit van zorg verscherpen. Zeker in de schrijnende ouderenzorg een

Nederlanders zijn tevreden met het leven, ook op oudere leeftijd

SamenvattingHet CBS doet sinds 2013 onderzoek naar tevredenheid en het geluksgevoel van Nederlanders. Onlangs bleek wederom dat Nederland behoort tot de ‘gelukkigste landen’. In de top-10 staan ... leeftijdsgroep (75+) is het minst tevreden. Gezien de toename van de kans op ziekten en aandoeningen op oudere leeftijd, zal dit geen verwondering wekken. Tevredenheid met het leven % tevreden 75+

Een blik op voedingsapps

VOEDINGSAPPS door MARIAN ADRIAANSEN - Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied. REFERENTIES 1 ... technologie richt zich, naast kennisvergroting, ook op ondersteuning van de gebruiker bij het inpassen van goede voeding in zijn dagelijkse leefpatroon. Het zal in de toekomst steeds eenvoudiger zijn om

Alcoholgebruik op het werk in België

verband met werktevredenheid? En wat is de impact op functioneren, op arbeidsongevallen, op verzuim? Het onderzoek werd uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en VAD – Vlaamse koepel van ... organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. De bevraging van werknemers werd mede gerealiseerd door twee Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE en CESI). Op donderdag 21

Bent u voorbereid op de Algemene Verordering Gegevensbescherming?

boekhouding bij te houden, om aan te kunnen tonen dat hun privacyhuishouding op orde is. Omdat privacy in de zorg van groot belang is, heeft de Nederlandse wetgever besloten om voor bepaalde zorgaanbieders al ... zorgaanbieders’. Twee categorieën zorgaanbieders moeten sinds het ingaan van de verplichting - op 1 januari, 2018 - een FG aanstellen: 1. De verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem. 2

Geplaatst op www.mks.nl > uitgelicht op 6 maart 2018: Zwerfkinderen en bedelaars in de 16de eeuw

witte, luxueuze kragen (zgn. molensteenkragen) zijn de regenten van het stadsbestuur en hun vrouwen. Het stadsbestuur had het toezicht op het weeshuis; links heeft een vrouw een grote sleutelbos vast en ... het wapen van Amsterdam ligt duidelijk zichtbaar op een stoel. Een vrouw zit een baby te voeden en de grotere kinderen kijken vol vertrouwen op naar de regenten. Om zwerfkinderen van de straat te halen

Vergrijzing

Ik geloof er geen moer van dat we die door iedereen zo gevreesde effecten van de plaag der vergrijzing uiteindelijk ook echt zullen zien. Wel natuurlijk dat we in 2030 meer grijze koppen kunnen ... verpleeghuisopname leiden De huidige generatie tachtigers is nog gewend netjes te luisteren naar dominee, dokter en politieke partij. Trouw volgt men adviezen en voorschriften op van hen die het weten. Hun kinderen

De verlammende wet van Owen

-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier ... op www.bsl.nl/contact Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www

De kracht van vaktherapie

met ADHD, autismespectrumstoornissen of angst? Meestal is vaktherapie bij deze problematiek niet de eerste keus. Door de focus op de inzet van bewezen effectieve interventies hebben vaktherapeuten ... de deelnemende jeugdigen als op hun copingstrategieën. De auteurs zijn bescheiden over de opbrengsten van hun onderzoek. Dat is denk ik wel terecht: de onderzoeksgroep is klein en er is geen

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller ... processen. Met de toename van het aantal chronische aandoeningen in de populatie neemt de aandacht voor de interactie tussen ziekten op de prognose toe. Deze interactie, ook wel syndemics genoemd, wordt

Antwoorden op de vragen op pagina 25

C De patiënt mag de eerste dagen na het starten met metoclopramide niet autorijden, en daarna alleen als er geen bijwerkingen zijn (bijvoorbeeld vermoeidheid). ... stemmingsveranderingen (zoals depressie) treden iets minder vaak op als bijwerking (1-10 op de 100 mensen). 6B Als monotherapie ter profylaxe van postoperatieve misselijkheid en braken wordt metoclopramide niet

De juiste palliatieve ‘jas’

SamenvattingLiedjes van Annie M.G. Schmidt of andere tekstschrijvers die worden uitgevoerd in een modern jasje. Leuk dat je naar de creatieve teksten en melodieën op verschillende manieren kunt ... , Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij je de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of

Op naar het volgende feest

een combinatie van het karakter van deze markt en het huidige momentum. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik mij nu ga storten op de laatste voorbereidingen. Het is net als vroeger voor het ... schoolfeest op de middelbare school. Nog snel wat gel in het haar, even een laatste spuitje aftershave en op naar het feest. Wij verwelkomen u ook dit jaar weer graag op onze feestjes. U bent van harte

Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect ... risico op) hartvaatziekten in de toekomst verder toenemen. Bovendien kampt 42% van de Nederlandse bevolking met overgewicht, rookt 24% en voldoet 45% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.2 Preventie

Pijn op de borst?

De zoon van de heer Kaya belt de spoedlijn. Vader (87 jaar) is niet goed, grijpt naar zijn borst, heeft hartkloppingen, is benauwd en de tabletten onder de tong helpen niet. In de voorgeschiedenis ... benieuwd naar de afloop. Heb ik de juiste keuze gemaakt? In mijn ruim 30-jarige carrière als huisarts heb ik een totale verschuiving gezien in huisartsenzorg bij POB (pijn op de borst)klachten. Van visites

Antwoorden op de vragen op pagina 27

1 A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op de 100. Zelden: bij 1 - 10 op de 100 mensen en komt een bijwerking zeer zelden voor, dan is ... de 100 mensen), vooral tijdens de eerste weken van het gebruik. Reactievermogen en concentratievermogen kunnen dus verminderd zijn door het gebruik van oxazepam. 3C Oxazepamgebruik is niet toegestaan

Case report. Prolaberend leiomyoom van de blaas

. Drie dagen later presenteert patiënte zich ’s nachts op de Spoedeisende Hulp (SEH). Het lukt haar niet om te plassen en ze heeft geprobeerd door middel van persen tot mictie te komen. Dit heeft ... geresulteerd in forse pijn in de rechteronderrug en braken. Er zijn geen abdominale verschijnselen, maar bij inspectie van de genitalia externa valt een rode zwelling van 3 bij 4 cm op, die uit de urethra hangt

Zomervakantie voor de deur

SamenvattingMet de zomervakantie voor de deur, blik ik even terug wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld in 2018. Eind vorig jaar de invoering van een nieuwe manier van declareren voor mensen die ... Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Tel: 030 638 3736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling

Wim van der Meeren: ‘Als fotograaf stel ik me nederig op

'Als fotograaf stel ik me nederig op' Door Trix Broekmans. Foto: Vincent Boon Ooit ging hij een keer met zijn vader mee naar de fotoclub. Inmiddels fotografeert hij al 45 jaar en nu heeft hij zijn ... fotografeer ik 45 jaar. Nu heb ik mijn eerste solo-expositie in een heuse galerie, Galerie De Roos in Tilburg. Met twee series: zelfportretten en straatfoto’s. Mijn werk houdt me van de straat, maar in de

Wunder-Op. heilt bestimmte Kopfschmerzarten

die Daten von 127.771 Personen aus, die von 2001–2010 eine Gesundheitsuntersuchung erhalten hatten. Senioren mit Harnsäurewerten zwischen 4 und 5 mg/dl de›nierten sie als Kontrollgruppe. Im Vergleich