Advanced search    

Search: De mondige patiënt van alle tijden

The page you are looking for is no longer available: De mondige patiënt is van alle tijden. Showing search results instead.

994,161 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Lieke van Deinsen, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis 1700-1750

en van wisselende kwaliteit. Ooit maakten zij deel uit van een verzameling van ruim 350 portretjes, onder de naam ‘Panpoëticon Batavûm’ (‘alle Nederlandse dichters’) bijeengebracht in een typisch

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij ... voor professionals en partijen in het zorgveld, haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt. Een stip op de horizon naar optimale

Reconstructie van het ontstaan van de verzameling hoogleraarsportretten van de Vrije Universiteit Amsterdam

en universitaire sfeer. Vanuit het hele land en alle geledingen van de samenleving werd Kuyper hulde gebracht. Ook ditmaal bevond zich onder de geschenken een schilderij van de jubilaris. Hij kreeg van ... geschiedenis van het neocalvinisme, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam, NL X close Abstract this article offers a reconstruction of the beginning of the professor’s

Case report. Toepassing van 177Lu-PSMA bij een patiënt met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

) bestreden met oxycontin, NSAID’s en paracetamol/coffeïne, waarbij de patiënt last had van opiaat-geïnduceerde obstipatie, waarvoor laxantia. Binnen één week na de eerste cyclus met 6 GBq 177Lu-PSMA in

Onderzoek waar uw patiënt beter van wordt

niet meer kan doen? Hoe nuttig zijn de PPI’s die ik dagelijks fiatteer als herhaalrecept bij alle ouderen die acetylsalicylzuur gebruiken? Zijn de controles van de praktijkondersteuner bij diabetes ... van de praktijkondersteuner bij diabetes, astma/COPD en CVRM wel zinvol of kan het ook minder vaak? Volgens de Gezondheidsraad wordt onderzoek naar deze vragen te weinig gedaan. Slechts een fractie van

Lucas Ligtenberg, Mij krijgen ze niet levend. De zelfmoorden van mei 1940

verdwenen en de vlucht van koningin Wilhelmina sloeg alle hoop de bodem in. De geruchtenmachine over de opmars van de Duitse troepen en de gevechten zelf zorgden voor chaos, angst, paniek, ontreddering en ... uit alle lagen van de bevolking de stap. Bekende slachtoffers zijn de Joodse wethouder in Amsterdam Emanuel Boekman en zijn vrouw, de schrijver Menno ter Braak, de criminoloog Willem Bonger en Corrie

Betere voorbereiding patiënt sleutel tot effectievere consulten

patiënt draagt mogelijk bij aan een efficiënt gebruik van de tijd én leidt tot een hogere tevredenheid bij arts en patiënt. ... zorgen op een rij te zetten en gevoelige onderwerpen te bespreken en dat het henzelf ook helpt in de voorbereiding. Consulten kunnen wellicht efficiënter en naar grotere tevredenheid van arts én patiënt

Wat wil de patiënt zelf?

Zorg moet aansluiten bij de wensen van patiënten. Daarom lijkt patiëntbetrokkenheid bij de invulling van het zorgaanbod onmisbaar. Willen patiënten bijvoorbeeld een avondspreekuur? Is er behoefte aan ... vragenlijst ook naar 74 professionals werkzaam bij het gezondheidscentrum. Vijfhonderdvijftien patiënten (23%) en 31 professionals (42%) vulden de vragenlijst in. Samen met de patiënt zou het aanbod van de

Het beschavingsoffensief van de Hogere Burgerschool

desirable purpose. Keywords: Johan Rudolph Thorbecke ,   onderwijsvernieuwing ,   liberalisme ,   hogere burgerschool   How to Cite: Blokker, J., (2018). Het beschavingsoffensief van de ... het eind van de behandeling in de Eerste Kamer van de wet op het middelbaar onderwijs, op 1 mei 1863, sprak minister Thorbecke van Binnenlandse Zaken de volgende woorden: Wij gaan, Mijne Heeren, eene

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800

on 30 Jul 2018 De Friese klei – bij een breder publiek mogelijk beter bekend als het Friese terpengebied – is een indrukwekkend cultureel erfgoed. Het is onderdeel van het holocene

De techniek van altijd ja-zeggen

Samenvatting Een ouderwets trouwfeest met genodigden, thuiskomen na bezoek aan de markt of een uitje naar een oude bioscoop. Het zijn enkele van de herkenbare situaties waarin bewoners met dementie ... door middel van improvisatietheater. Het improvisatietheater is een initiatief van Melissa Leboeuf (referentiepersoon dementie) en ergotherapeut Sarah De Rijck. De situaties van vroeger worden opgeroepen

Case report. Infarcering van een testis bij een patiënt met sikkelcelanemie

Van alle patiënten die met subacute pijnklachten aan het scrotum gezien worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt slechts een klein aantal gediagnosticeerd met een torsio testis. Veelal blijkt na ... minder geworden en waren alle klachten verdwenen. Bij onze patiënt werd, op basis van het klinisch beeld, het langere bestaan van de klachten en het lichamelijk en aanvullend onderzoek, eerst gedacht aan

CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat ... , temperatuur > 40°C, diarree (leeftijd van twaalf tot dertig maanden) en nietpluisgevoel van de huisarts. In deze groep kreeg uiteindelijk 20% van de kinderen een CRP-test. De huisartsen hielden van alle

Ziek van portalitis

. Ik herkende een baar maken van medische portaal van de gegevens voor apotheek, het hun patiënten ziekenhuis en de DE PATIËNT totdat ze er geld huisarts. Lang voor kregen. Dat niet alle portalen HEEFT ... een patiënte haar o zo herken- zorgorganisaties de VIPPbare verhaal. Ze vertelde dat ze regeling (Versnellingsproals geëmpowerde patiënt gramma informatie-uitwisseinzicht heeft in veel van haar ling

Seksuele disfunctie en relatieproblemen na prostaatkankerbehandeling: De gewenste zorg vanuit het oogpunt van patiënt en partner

Erectiele disfunctie (ED) is een van de meest voorkomende gevolgen van prostaatkankerbehandeling en kan leiden tot verandering in een partnerrelatie. Doel van deze studie was het inventariseren van ... verschillende prognostische factoren en daarnaast, indien mogelijk, de voorkeur van de patiënt. Vroege detectie en effectievere behandelmethoden hebben geleid tot een toename in ziektevrije en algemene overleving

Van 't Hoff en de roep uit Leipzig in 1887

When in June 1887 the Dutch physical-chemist J.H. van ’t Hoff was invited to accept a position at the renowned University of Leipzig, this resulted in a frenzy of activity Amsterdam, where friends ... -jarige leeftijd benoemd aan het lokale Polytechnicum. De studentenaantallen nemen elk jaar toe, zijn Lehrbuch der allgemeinen Chemie is net verschenen en wordt van alle kanten geprezen, en samen met J.H

Wanneer mag je een patiënt uitschrijven?

Tijdens het derde event voor de balieassistent, georganiseerd door Dental Best Practice, kwam tijdens een lezing een vraag uit het publiek: ‘Wanneer mag je een patiënt uitschrijven?’ Ik onderzocht ... dus niet zomaar een patiënt uitschrijven. In het document Tandheelkunde en gezondheidsrecht 8, in- en uitschrijven van patiënten: de tuchtrechter stelt de norm, geschreven door: W.G. Brands, J.M. van

De prijs van de vrede. De Nederlandse inbreng in het Europees Concert, 1815-1818

Na het Congres van Wenen 1815 gingen de geallieerden niet naar huis, maar onderhandelden verder in Parijs – onder meer over de hoogte van de reparaties en achterstallige schulden die Frankrijk nog ... daarbij behorende conventies door alle gevolmachtigden ondertekend. Dit gebeurde ten huize van de hertog van Richelieu. De conventie betreffende het niet uitvoeren van artikelen van het verdrag van 30 mei

Anamnese van de huisarts

Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld. ... mens’ of ‘Toch is er geen mooier vak’. Hoe ervaart de Nederlandse huisarts zijn vak? ‘Ik kan een patiënt vaak niet beter maken, maar zich wel beter laten voélen,’ aldus een van hen. Een ander: ‘De

Adri van Vliet, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631)

resultaat is een goed leesbare en mooi geïllustreerde biografie. Justinus’ opvoeding lijkt als voorbeeld gediend te hebben voor de opvoeding van alle volgende protestante Nassaus. Hij was nog maar een jaar of ... Nassau, maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we deze insteek toeschrijven aan een gebrek aan bronnen. Van Vliets biografie is zonder meer een zeer welkome aanwinst in de beperkte collectie Nassau