Advanced search    

Search: Een potje boos

The page you are looking for is no longer available: Een potje boos. Showing search results instead.

16,528 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ecg-casus ‘Een raadsel’

SamenvattingPatiënt: Onbekend.Ecg: Op de behandelkamer treft de assistente een Ecg aan. Per abuis staat er geen naam of geboortedatum op het ecg ... 2016;59:166-70. 2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG's beoordelen én begrijpen. Houten: uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2017. Een 66-jarige man komt op het spreekuur met een bultje in zijn

Herman Keppy: Een euro

Max verkoopt tweedehandsboeken op markten overal in het land. Regelmatig snuffel ik in zijn kraam. En ik doe dat al zoveel jaren, dat ik meestal blijf hangen voor een praatje. ... . De man glimlachte haar toe. Zij boos: kom geef mij je portemonnee. Zuchtend haalde ze er een euro uit, overhandigde die aan Max en het paar liep weg. De vrouw met een donkere frons op het gelaat, de

Een andere kijk

SamenvattingIn dit nummer van Denkbeeld breekt Han Diesfeldt een lans voor activiteitenbegeleiding als vak apart. In zijn bespreking van wetenschappelijk onderzoek laat hij zien dat noch gevorderde ... Een andere kijk FRANS HOOGEVEEN hoofdredacteur - I Han Diesfeldt een lans voor activin dit nummer van Denkbeeld breekt teitenbegeleiding als vak apart. In zijn bespreking van wetenschappelijk

Een bijzonder verjaardagsfeest

voorop. Ook een verjaardagsfeestje hoort er op zijn tijd bij. Vandaar dat we deze kaart hebben uitgekozen. - Egezorgd dat er verschillende en dag ervoor heb ik de kaart goed doorgelezen en boodschappen ... zijn gedaan om alles te kunnen doen. Samen met de jarige job leg ik de spullen klaar. Hij deelt de hoedjes uit waarin ik briefjes heb geplakt met liedjes die we gaan zingen. Ik heb een toverstaf

Een blik op voedingsapps

VOEDINGSAPPS door MARIAN ADRIAANSEN - Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied. REFERENTIES 1 ... : BeBright; 2018. Smartfood Het belang van voeding voor het handhaven of bereiken van een goede gezondheid: zorgprofessionals én patiënten zien het steeds meer in. Bij de ‘Smartfood’ gaat het om technologie

Een berg werk

Om de haverklap staat de politie weer op de stoep om een van haar zoons op te halen en terug te brengen naar de jeugdgevangenis. Of de jeugdbescherming belt aan om een andere zoon mee terug te nemen ... hun pleeggezinnen of ontsnappen uit de gevangenis of gesloten jeugdzorg. Linea recta naar hun moeder. Hun alleenstaande moeder, die van de opvoeding een potje maakt. Dit verhaal hoor ik tijdens een dag

Volwaardig werk voor mensen met een beperking

SamenvattingEen inclusieve arbeidsmarkt waarin óók mensen met een beperking volwaardig kansen krijgen om mee te doen. Wat dat betekent, staat opnieuw ter discussie, nu het kabinet met een voorstel ... volwaardig kansen krijgen om mee te doen. Wat dat betekent, staat opnieuw ter discussie, belangrijk dat werknemers met een beperking een volwaardige baan hebben, met daarbij horend salaris, inclusief recht op

Mijn oma is een superheld

les in onderzoek en (arbeid- en organisatie-)sociologie bij de opleiding HRM van de Hogeschool Amsterdam. Contact: j.h.g. zinsmeister.hva.nl GESIGNALEERD Een warm en aandoenlijk verhaal over een lieve ... kleindochter en een oma met de ziekte van Alzheimer. Suus en oma beleven samen de grootste avonturen. Het allerliefst spelen ze superheld. Maar oma vergeet steeds vaker dingen. Als oma vertelt dat ze haar

Een nieuwe titel: Dagbesteding!

alleen de activiteitenbegeleider. Ook de maatschappelijk werker, welzijnswerker, POH’er, verzorgende en verpleegkundige is vaak betrokken bij de dagbesteding. Ons vakgebied heeft de afgelopen jaren een ... enorme verbreding en verdieping doorgemaakt. in dit eerste nummer van Dagbesteding laten we al iets zien van die verbreding. Op pagina 30 verlaten we de zorg en maken we een uitstapje naar een

Tijd voor een praatje?

Onlangs was ik weer eens bij ome Jan, een 92-jarige kennis die ik zo nu en dan opzoek in het verzorgingshuis. Hij was erg blij met mijn bezoek want zo veel aanloop heeft hij niet. ... - Wanneer je cliënt wordt bestolen, heeft dit een grote impact. Verzorgenden vertellen over hun ervaringen, en experts geven tips hoe je diefstal tegengaat. 12 Interview: omgaan met rouw Hoe kun je als

Een vaste plek voor EBM

meer dwarsverbanden ontdekt. Dat we EBM centraal stellen heeft te maken met een primeur. Een nieuwe rubriek, genaamd ‘Cochrane Corner en EBM’. Op initiatief van de Nederlandse vertegenwoordiging van ... Cochrane Insurance Medicine (CIM) en Cochrane WORK zal deze rubriek een paar keer per jaar in TBV verschijnen. Hoofdonderdeel is een samenvatting en korte bespreking van een voor de bedrijfs- en

Een vergiftigd geschenk?

De eerste keer dat ik Yakov zie, een jonge patiënt afkomstig uit Slowakije, komt hij heel zenuw achtig over. Bij het handen schudden worden zelfs mijn handen nat door zijn zweterige huid. ... zijn zweterige huid. Het is moeilijk zijn monoloog te volgen. Zijn Engels is formidabel, maar hij vertelt een onsamenhangend verhaal over allerlei lichamelijke klachten. Als ik door het dossier ga, zie

Reizen met een tijdmachine

Aan het eind van het jaar is ‘tijd’ een mooi onderwerp. Er is een jaar voorbij en er komt weer een gloednieuw jaar aan: 2018. Dat is ‘nu’, maar hoe was het leven bijvoorbeeld in de Tweede ... thema ‘Tijdmachine.’ Groepsgesprek Het project begint rustig in de chillhoek. Naar welk jaar zijn de kinderen benieuwd? Een kind dat gek is op auto’s zou misschien wel terug willen naar het jaar 1885

Een leven lang wonen in een krimpregio

Je hele leven woon je te midden van familie en vrienden op het platteland of een Waddeneiland. Dan wil je op je oude dag niet noodgedwongen verhuizen naar een nieuwe omgeving. ... een nieuwe omgeving. Gastschrijver Roelof Jonkers was tot 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van de KwadrantGroep. Denzeker in de eigen omgeving blijven wonen, ook als De groeiende

Sepsis, een simpel ABC’tje?

In het artikel ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ stellen Feike Loots et al. dat sepsis buiten het ziekenhuis niet goed wordt herkend en dat daardoor onnodig veel mensen overlijden. ... Ultiem boek over palliatieve zorg extra uitdaging kan zijn, zoals zieken met een verstandelijke beperking, psychische aandoening of met een migratieachtergrond. Een relatief groot deel van het

Met een grote K

Kunst in de kinderopvang neemt stress weg bij kleuters. Dit is de uitkomst van een wetenschappelijke studie die recent is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift Child Development. ... niet direct ontspanning brengt. uitkomst van een wetenschappelijke studie die recent is versche- Ook kan het zijn dat men eerst basale artistieke vaardigheden onder nen in het gezaghebbende tijdschrift

Dirk Wolthekker, Alleen omdat ik een Van Hall ben. Gijs van Hall, 1904-1977

2 Twitter   Published on 26 Jun 2018 Wie in de jaren zestig van de vorige eeuw tot de adel behoorde, van patricische afkomst was of een dubbele achternaam had, liep een grote kans

Littekens vertellen een verhaal

Als je valt of je snijdt, is de schram met een week alweer genezen. Maar soms blijft een litteken achter. Zo’n litteken vertelt een verhaal en maakt je uniek. De achtplussers verdiepen zich in ... achtplussers verdiepen zich in littekens. Schrijven over pijn Haast iedereen in de bso heeft al wel een litteken. Een gebroken arm die moest worden geopereerd. Een flinke jaap in je been, waar nog steeds een

Een biopsychosociaal perspectief voor de praktijk

is een interdisciplinair internationaal tijdschrift. De focus ligt op de preventie van ziekte, letsel en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast richt het zich op mensgerichte interventies, revalidatie en ... behandeling. Je vindt er een veelheid van onderwerpen, zoals ergonomie en ergonomische hulpmiddelen, duurzame inzetbaarheid, geweld op het werk en omgevingsfactoren in relatie tot het werk. Onlangs was een

In hetzelfde schuitje

Wietse is boos. Als wijkverpleegkundige heeft hij te veelcliënten. Dat maakt dat hij zich al maanden achtereen overbelast voelt. Hij sprak er al eens over met zijn teamleider. Toen werd een collega ... @hugovdwedden - ietse is boos. Als wijkverpleegkundige heeft hij te veel cliënten. Dat maakt dat hij zich al maanden achtereen overbelast voelt. Hij sprak er al eens over met zijn teamleider. Toen werd een