Advanced search    

Search: Erkenning

The page you are looking for is no longer available: Erkenning. Showing search results instead.

91 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Praktijkboek psychotrauma

Veel mensen zijn in staat traumatische gebeurtenissen met steun uit eigen omgeving te verwerken. Aandacht, begrip en erkenning zijn daarbij essentieel. Professionele hulp kan nodig zijn bij wie de

Bevlogenheid

Deze maand behalen een paar honderd huisartsen-in-opleiding (haio’s) hun erkenning als ‘volwaardig’ huisarts. Ze hebben een lang en grondig traject achter de rug van basiskennis, omgaan met evidence ... - Dderd huisartsen-in-opleiding (haio’s) eze maand behalen een paar honhun erkenning als ‘volwaardig’ huisarts. Ze hebben een lang en grondig traject achter de rug van basiskennis, omgaan met

Roberto Perez

pijngerelateerd onderzoek. “Mijn hoogleraarschap is een erkenning van het belang van pijn- en palliatieve zorgonderzoek en dat we binnen deze thema’s de juiste vragen stellen.”

Shit euthanasie

erkenning van dit gevoel van hem voor mij. Dat zou me steunen maar die erkenning zal niet komen. Shit. Shit. Shit. Ik doorloop samen met hem en met het verzorgende team netjes het hele protocol. Basisarts

Achtergronden bij de Richtlijn bekwaamverklaringen in de specialistenopleiding

voor de opleiding, registratie en herregistratie van medisch specialisten en profielartsen en voor de erkenning van opleiders, plaatsvervangend opleiders en opleidingsinrichtingen. Versie 11 ... ... een erkenning gekregen van een behaald kennis- en vaardigheidsniveau, maar hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid om deze activiteit op dit niveau uit te voeren. Er is echter een belangrijke

Playmobiel

erkenning. Ontdek wie je bent. Therapie in beeld. Zoetermeer: Boekencentrum, 144 pp. ISBN 90-2392-477-7, € 15.90

Achtergronden bij de Richtlijn bekwaamverklaringen in de specialistenopleiding

voor de opleiding, registratie en herregistratie van medisch specialisten en profielartsen en voor de erkenning van opleiders, plaatsvervangend opleiders en opleidingsinrichtingen. Versie 11 mei ... ... een erkenning gekregen van een behaald kennis- en vaardigheidsniveau, maar hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid om deze activiteit op dit niveau uit te voeren. Er is echter een belangrijke

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

verschillende vlakken ontwikkeld en heeft de laatste jaren een duidelijke erkenning gekregen binnen het urologische veld en, meer recent, ook binnen de kinderchirurgie. Het tweejarige fellowship kinderurologie is ... specialisatie en erkenning daarvan, werden de afdelingen groter en nam ook het aantal kinderurologen toe. Regionale concentratie Weer een ander niveau betreft de concentratie van de kinderurologie in de regio

Psychotrauma: meer dan PTSS

verandering van criteria voor de classificatie van PTSS in de DSM-5. Dat zou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor patiënten ten aanzien van erkenning, behandeling en onderzoek. Dat niet elk trauma tot PTSS ... arbeidsongeschiktheidswetgeving? Er komen nog andere specifieke doelgroepen aan bod. Gersons vraagt aandacht voor her- en erkenning van de gevolgen van psychotrauma bij politiepersoneel. Herkenning in de zin van gedragsproblemen

Hoe gaat het?

het werk, of als men weinig erkenning werknemer is goed, maar als het hierbij blijft dan is dit te beperkt krijgt. Tijd voor het delen van ervaringen en positieve feedback, en kan het bovendien leiden

Congres inzet van ervaringsdeskundigen: ‘We zijn een team’

vrije ruimte om te handelen niet kwijt? Sluit je mensen niet uit? Kritisch blijven, was haar advies. Erkenning Ervaringsdeskundigen zijn op vele terreinen en op vele manieren aan het werk, zo bleek ... van het Netwerk Jongeren in Nederland. Na jaren van therapie ontmoette zij een ervaringsdeskundige hulpverlener die haar valkuilen herkende en haar erkenning gaf. ‘Reguliere hulpverlening is essentieel

Trailer Park

. Legaliseer het trailer park! Anders dan de naam van de award doet vermoeden gaat het niet om een prjjs voor de mantelzorger, maar om erkenning voor een professional die de mantelzorger het beste ondersteunt

Quality of Working life of cancer survivors

werken overeenkomt. De QWLQ-CS heeft vijf verschillende subschalen, namelijk de betekenis van werk, werkbeleving, werksfeer, begrip en erkenning op het werk en problemen door gezondheid. Dit maakt de QWLQ

Muurbloem met oren en ogen

-subsidieregeling, kreeg in de landelijke pers slechts een piepkleine vermelding, maar is naar mijn mening een nieuwe mijlpaal op weg naar erkenning van palliatieve zorg in het algemeen, en de plek van vrijwilligers ... sinds luttele jaren aan het worden is. Ik knoopte er de vraag aan vast of vrijwilligers ‘slechts’ wegbereiders zijn geweest, waarna erkenning van hun pionierswerk vooral bleek uit professionalisering en

Regels

we dat borgen voor iedereen in het algemeen, en voor elke cliënt in het bijzonder?’ Vanaf dit nummer in Zorg+Welzijn de rubriek ‘de Regels’, een bijdrage onzerzijds aan de erkenning van wetgeving, van

6 Tips

. Daarnaast stimuleert het ze om ook hun zwakkere kanten te ontwikkelen en teamleden ontdekken nieuwe kwaliteiten bij zichzelf en elkaar. Er ontstaat ook erkenning en herkenning. 5 één collega samen te

Een wereld gewonnen

was, stelde men in Nijmegen al de diagnose autisme. Uitzonderlijk vroeg voor die tijd. Dat betekende voor mijn ouders erkenning voor hun zorgen en meer begrip voor het gedrag van mijn zusje. Maar het

Van 't Hoff en de roep uit Leipzig in 1887

groeiende spanning aan het eind van de negentiende eeuw tussen nationaal eergevoel en internationale erkenning. Buitenlands eerbetoon is mooi, maar je moet wel bescheiden, en vooral het vaderland trouw ... gebrek aan internationale erkenning van Nederlandse wetenschappers. Van ’t Hoffs ‘uitverkiezing’ zal hem dan ook zeer welkom zijn geweest. Maar nationalisme is een tweesnijdend zwaard. Van ’t Hoffs

‘Het daagt mij uit tot reflectie’

maken dat ik dit graag wilde. Maar ik hoop vooral dat dit programma bijdraagt aan een brede erkenning van het belang van verplegingswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Het is belangrijk dat we de