Advanced search    

Search: Huis Lioba

The page you are looking for is no longer available: ’t Huis Lioba. Showing search results instead.

1,317 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Sterke omzetgroei ambulant pedicures

SamenvattingPedicures kijken met gemengde gevoelens terug op het jaar 2017. Een pedicure met een eigen praktijk aan huis boekte in het jaar 2017 18,4 procent minder omzet dan in het voorgaande jaar ... het eigen huis werken (bijvoorbeeld een ruimte in het eigen huis, aanbouw of verbouwde garage gebruiken voor het uitvoeren van behandelingen en schoonheidsspecialisten), die vanuit een bedrijfspand

Russia, Britain, and the House of Nassau: The Re-Establishment of the Orange Dynasty in the Netherlands, March-November 1813

zou verslaan. Deze anekdote werpt verschillende vragen op over de terugkeer van het Huis van Oranje naar Nederland. Hoe washet mogelijk dat een staatloze, onvermogende, in exil levende dynastie de ... 1813, aan het begin van de opstand, in Londen, in plaats van bij de geallieerde strijdkrachten in Midden-Europa? In dit artikel wordt nagegaan hoe het Huis van Oranje zich tussen maart en december 1813

Omgekeerd minnelijk regelen

ze met haar zoontje in hun huis kan blijven wonen. Ze weet niet goed wat ze met de andere achterstanden moet.

Verrassingen

Op een ochtend krijg ik meerdere appjes van Zita (17). Of ik even kan regelen dat haar ouders uit het gezag worden ontheven. Zita is een paar weken geleden weggelopen van huis. ... weggelopen van huis. Ze vertelde dat ze dagelijks werd geslagen door haar vader en helemaal niets mocht. Ze verblijft in een woongroep op een geheim adres. Ze wil een nieuw leven beginnen. Maar zonder dat haar

‘Ik ben in dit land te gast’

verlengd, er waren nérgens vacatures. Daarom keek ik over de grens. Ik dacht: als ik huis en haard verlaat, dan moet het ook een écht avontuur worden. Dus solliciteerde ik op deze baan.’ ... , in een jurkje over straat, en ’s avonds in mijn uppie naar huis zonder me onveilig te voelen. En nee, een hoofddoek is niet verplicht. Natuurlijk zijn er wel wat regels in dit land: tijdens Ramadan

Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde

aantal jaren geleden, dat dit boek over de Oranjezaal in Huis ten Bosch werd gepubliceerd. Omdat de publicatie van een reeds lang gepland boekwerk over álle onderzoeksresultaten van de ingrijpende

Ondersteunend communiceren bij dementie

Communiceren doen we allemaal, iedere dag. Maar om sommige mensen, bijvoorbeeld ouderen met dementie, te kunnen bereiken en begrijpen is die huis-tuin-en-keukencommunicatie soms niet genoeg.

Voordeur

Ieder huis heef er een. Soms een antieke, met een bijzonder gevormde klopper, soms een knalgele met een elektronische bel, soms een onopvallende. Een deur waar je, als je er niemand kent, zo aan ... is. Dan gebeurt het wel eens dat iemand in de war raakt en zijn eigen, nieuwe deur niet meer herkent, en de kans bestaat dat hij zijn eigen huis passeert. Een meevoelende kunstenaar bedacht dat juist

PHUIMUS: A Potential High Utility Itemsets Mining Algorithm Based on Stream Data with Uncertainty

High utility itemsets (HUIs) mining has been a hot topic recently, which can be used to mine the profitable itemsets by considering both the quantity and profit factors. Up to now, researches on HUIs ... factors. Up to now, researches on HUIs mining over uncertain datasets and data stream had been studied respectively. However, to the best of our knowledge, the issue of HUIs mining over uncertain data

Verrassende crisisplek

naar huis brengen is geen optie, dat is duidelijk. Maar op dit tijdstip een crisisplek vinden? Op het politiebureau blijkt dat Sofie (14) zelf een plan heeft.

Pijn lijden hoeft toch niet, dokter?

nagenoeg alle pijnproblemen die je als (huis)arts tegenkomt, worden besproken.

Remieg Aerts, e.a. (eds.), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer

Remieg Aerts, e.a. (eds.), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam: Boom, 2015, 548 pp., isbn 978 90 8953 199 5). ...   Published on 13 Jun 2016 In dit huis is een omvangrijke geschiedenis van de Tweede Kamer in acht thematische en zeven chronologische hoofdstukken, en 34 (of 35 volgens de Inleiding) ‘vignetten’ met

“Ik zou graag meer huisartsenonderzoek zien”

Karen Koller, van huis uit jurist gezondheidsrecht en zelf astmapatiënt, is lekenlid bij de Commissie Mens­gebonden Onderzoek (CMO) in Nijmegen, verbonden aan het Radboudumc. “Ik vertegenwoordig de ... proefpersonen.? Tanja Veenstra huis art s & w e t ens ch a p - Hoe bekijk je de proportionaliteit van onderzoek? ?Allereerst probeer ik een onderzoek te lezen vanuit het perspectief van de pati?nt: is het

Ouderen op het platteland

SamenvattingGepensioneerd en dan op het platteland blijven wonen in je eigen huis en dorp, ageing in place zogezegd. Er is immers ruimte, rust en een geschikte woning? En mensen op het platteland

Weer even het ondeugende meisje van toen …

: ze weten nog veel over vroeger en vertellen daar graag over. Daarom is het leuk om een reminiscentieactiviteit als ‘Een huis vol herinneringen’ met hen te doen. ... karton heb ik een groot laken textielstiften een huis getekend met verschillende kamers. Het kleed ligt op tafel en de cliënten gooien om de beurt met een pittenzakje. Ze krijgen een vraag over de ruimte

‘Nee’ leren zeggen

Vorig jaar startte het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer: Anita Huis. Ze leerde om haar werkzaamheden te ... geslaagd. Daarna deed ik promotieonderzoek naar hoe je de handhygiëne voor verpleegkundigen kunt verbeteren. Sinds 2013 werk ik als onderzoeker bij IQ healthcare.' Naam: Anita Huis (55) Functie: onderzoeker

De prijs van de vrede. De Nederlandse inbreng in het Europees Concert, 1815-1818

Na het Congres van Wenen 1815 gingen de geallieerden niet naar huis, maar onderhandelden verder in Parijs – onder meer over de hoogte van de reparaties en achterstallige schulden die Frankrijk nog ... nemen.14 Gefrustreerd schreven de geallieerde commissarissen naar huis met het verzoek het Congres van Wenen op de hoogte te brengen.15 Maar op 1 maart 1815 landde Napoleon in het zuiden van Frankrijk en

Na vijven

in drommen naar huis! Toen was geluk heel gewoon. Na vijven was er tijd voor creativiteit.