Advanced search    

Search: Longontsteking verhalen vertellen

The page you are looking for is no longer available: Longontsteking is verhalen vertellen. Showing search results instead.

431 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Littekens vertellen een verhaal

. .................................................................................................... Verhalen vertellen Ga nu in een gezellige hoek zitten met elkaar, een beetje chillen en vertel om beurten je verhaal. Wie een litteken heeft, mag dat laten zien, maar dat hoeft niet. De pedagogisch ... LITTEKENS VERTELLEN EEN VERHAAL - Als je valt of je snijdt, is de schram met een week alweer genezen. Maar soms blijft een litteken achter. Zo’n litteken vertelt een verhaal en maakt je uniek. De

Maar je mag het niet aan mijn ouders vertellen

In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

Echografie ontmaskert ontkende zwangerschap

Verhalen over opmerkelijke casus zoals hierboven doen vaker de ronde. Maar hoe vaak komt het nu echt voor? Uit een Duits onderzoek blijkt de incidentie van ontkende zwangerschap 1:475 zwangerschappen ... heeft nog buikkrampen en komt meteen naar de praktijk. Bij lichamelijk onderzoek valt een bol abdomen op. Wanneer bij vaginaal toucher blijkt dat er sprake is van vier cm ontsluiting vertellen we patiënte

Verhalen uit het Erasmus

Spelend de OK in Voortdurend verbeteren in zorg, wetenschap en onderwijs. Waar gaat het goed en waar kan het beter? Het Erasmus MC wil zijn verhalen en ervaringen van de afgelopen jaren graag delen ... : www.erasmus.nl/verhalen. Informatievoorziening Transparantie is verhullend Wie zorgbestuurders en managers vol overgave over het belang van transparantie hoort spreken, zou bijna denken dat ze het begrip zelf

Weer even het ondeugende meisje van toen …

: ze weten nog veel over vroeger en vertellen daar graag over. Daarom is het leuk om een reminiscentieactiviteit als ‘Een huis vol herinneringen’ met hen te doen. ... waar het pittenzakje op terecht is gekomen. Sommige cliënten gebruiken hun huidige woonsituatie om antwoord te geven op de vragen en anderen vertellen juist over vroeger. Het is niet erg dat dit door

‘Ik zet mezelf nu beter op de kaart’

Vorig jaar ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Getty Huisman-de Waal: ‘Ik publiceer nu

‘Het daagt mij uit tot reflectie’

In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Nienke Bleijenberg: ‘Het programma

Kapitein op je eigen schip

In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Judith Meijers leerde onder andere om in het

‘Ik ben nu meer gefocust’

In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Anne Eskes: ‘Ik vind het heel mooi ... contact met rolmodellen die vertellen hoe zij dat hebben aangepakt, welke keuzes ze hebben gemaakt en wat wel en niet goed heeft gewerkt. Ook leer je hoe je de kans op subsidies kunt vergroten. Bovendien is

Platform en netwerk van professionals in sociaal werk: Find your Voice to Create a Better Society!

De BPSW heeft als missie om stem te geven aan sociaal werk. Laten horen en zien hoe sociaal werkers mensen ondersteunen om zelf (weer) greep te krijgen op hun leven. Vertellen wat daarvoor nodig is ... op hun leven. Vertellen wat daarvoor nodig is en signaleren wat dit vraagt van de politiek. Daaraan stem geven is nodig omdat veel sociaal werk wordt verricht in stilte. - ‘Stille praktijken’ noemt

Waardevolle tips om succesvol oud te worden

overleden broers en zussen, armoede, weduwe zijn vanaf vijftig jaar,… en wat kunnen ze daar prachtig over vertellen.

En daar komt u nu mee

Hoe langer je elkaar kent, hoe hoger de drempel wordt om elkaar aan te spreken op gedrag. Durf je je collega na tien jaar samenwerken te zeggen dat de verhalen over haar kinderen te lang duren?

‘Nee’ leren zeggen

Vorig jaar startte het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer: Anita Huis. Ze leerde om haar werkzaamheden te

Van dwangbuis tot zelfontplooiing

jarenlange ervaring als groepsleider in de zwakzinnigenzorg en de verhalen van begeleiders, bewoners en familieleden, wist historica Inge Mans door te dringen tot in het hart van de zorg. Ze schreef de

‘Geen lekker onderwerp’

-wetenschappelijke ontwikkeling. Daarover viel genoeg te vertellen. ... . Daarover viel genoeg te vertellen. Twee jaar geleden dook ik in mijn archief op zoek naar mensen en onderwerpen. Herinneringen buitelden over elkaar heen. Gezichten, verhalen, patinten, artsen en

Injured body, injured soul? Predicting and preventing posttraumatic stress disorder after injury

De voedingsbodem voor haar dissertatie vindt Joanne Mouthaan in haar familiegeschiedenis: de verhalen van haar uit Indië gerepatrieerde opa. Haar werk bij het Veteraneninstituut en AMC

Boeken

De functie van liegenWe liegen wat af in ons leven. We vertellen leugentjes om bestwil of om onze privacy te beschermen, maar we verzinnen ook verhalen om wangedrag te maskeren, om onze zin te ... 0 Liegen duurt het langst. De psy- chologie van de leugen, Ian Leslie, Business Contact, Amsterdam , 2011. 256 pagina's. ISBN 978 90 470 5799 4. 21,50 We liegen wat af in ons leven. We vertellen

Spelen met de verbeelding

?’ Voel je de energie die de verbeelding bij je opwekt? Heb je zin om je fantasie meteen aan iemand te vertellen? Dan heb je begrepen wat de kracht kan zijn van het Spel van de Verbeelding. ... , iedereen kan volwaardig meedoen. ‘Het spel gaat over vertellen en beleven, met de ontmoeting als de winst en niet over de meeste punten halen of als eerste over de eindstreep komen,’ aldus Sara. ‘Maar het is

Nieuw wetgeving over röntgenapparatuur

De wetgeving rond het gebruik van röntgenapparatuur is gewijzigd. Mijn vraag aan stralingsdeskundige Geert Nieboer van Dental Union is dan ook: kunnen jullie wat meer over de vernieuwde wet vertellen

Tranen

te krijgen. Hij wordt over twee maanden elf jaar en wil helemaal niet zo snel huilen. Ben vindt het lastig om met woorden te vertellen wat hij denkt en voelt. Hij weet wel dat de schelle stem van zijn