Advanced search    

Search: Paro hot en booming

The page you are looking for is no longer available: Paro 2015: hot en booming!. Showing search results instead.

188,218 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

DG PARO — Young-Professionals:

-Fellbach hat sich das DG PARO Junior Committee wieach der erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr in Stuttder einen ‚emenkomplex ausgesucht, der für parodontologisch und implantologisch interessierte ... , was in den zwei Teilbereichen der Parodontologie/Zahnerhalt und in der Implantologie möglich und unmöglich ist. Nach der Veranstaltung tre¢en sich alle Interessierten zum lockeren, inzwischen

Is ambient heat exposure levels associated with miscarriage or stillbirths in hot regions? A cross-sectional study using survey data from the Ghana Maternal Health Survey 2007

maternal heat exposure during pregnancy in hot regions is associated with increased prevalence of spontaneous abortions or stillbirths and to develop an analytical strategy to use existing data from maternal ... birth, sex ratio, and length of pregnancy (Poursafa et al. 2015) . The abovementioned review analyzed studies that included either one or both of the two temperature spectrums: cold and hot. Whereas

Overzicht bij- en nascholing

Als pedicure wilt u graag bijblijven in uw vak. Niet alleen om uw cliënt de beste zorg te kunnen bieden, maar ook om u zelf te blijven ontwikkelen. Podopost zette bij- en nascholingen voor het ... nascholingen voor het komende jaar voor uop een rijtje. Of uzich nu wilt bijscholen in kennis op het gebied van huid- en nagels, specialistische technieken of wellnessbehandelingen, maakt niet uit. Op de website

Allergische aandoeningen en reacties

uit de buitenwereld. Sommige reacties berusten op de activiteit van specifieke IgE-antistof, zoals hooikoorts, allergisch astma en anafylaxie, terwijl allergisch contacteczeem en sommige ... geneesmiddelenreacties berusten op een ander principe, zoals een T-lymfocyt gemedieerde reactie. In het inleidende artikel legt onze gastredacteur, allergoloog De Monchy, de principes van vroege, late en vertraagde

Vorstand der DG PARO in neuer Zusammensetzung

Jahre – beru¢ich und natürlich auch privat. Im Vorfeld ihrer Jahrestagung in Würzburg haben die Mitglieder der Deutschen Gesellscha” für Parodontologie (DG PARO) ihren Vorstand neu gewählt. Prof. Dr ... Generalsekretärin PD Dr. Bettina Dannewitz. Damit wird zum zweiten Mal in der Geschichte der DG PARO eine geschlechtergemischte Spitze die Interessen der Fachgesellscha” vertreten. Außerdem im Vorstand: Prof. Dr

Análisis De Riesgo Ergonómico En Una Empresa Automotriz En México

. Ergonomic risk - METODOLOGÍA: Se realizó un estudio transversal analítico de los trabajadores de una empresa automotriz en un área de producción durante el periodo de agosto a noviembre de 2015. Se ... realizaron 17 evaluaciones basadas en los datos recabados a partir del análisis de videos en cada operación laboral. La información fue capturada en la Aplicación para la Evaluación del Riesgo por Trabajo

Tomboys en sissy’s

Wat vind je ervan als een man naar je toekomt en tegen je zegt: ‘Ik beschouw vrouwen voor honderd procent als mensen’. Ik neem aan dat je in opstand komt, omdat hij in zijn denken dus kennelijk ook ... Kalkbranderstraat 5 HUCK Speeltoestel en en Kwlimwnwe.thuenck--tVoarnimoentxw.ceorpmtot eHnucPkmoTsoet2rbimtu2ser0x3eKCB0a6VPBlk5l2Kbisraar2tawntdhitjikeeBireHjNstersKatah+tetwlr35lia1jikn

Klimaatverandering en public health

een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering en het vergt gedragsaanpassingen van ons allen om het tij te keren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich ... bewust worden van klimaatverandering, zich er zorgen over gaan maken en vervolgens actie gaan ondernemen om er iets aan te doen? In een artikel in Public Health Reviews (online gepubliceerd in februari

Value based healthcare en ict

De befaamde harvard professor Michael Porter schreef er al over in 2011: Value Based Healthcare, ‘waardegedreven zorg’. En nu verovert het Nederland in een storm van publiciteit en berichten. ... dat in het jargon. Intussen is het besef gegroeid dat patiënten zelf het grootste belang hebben bij het soort behandeling, afhankelijk van hun aandoening, kwaliteit van leven en keuzes die ze kunnen

Betaalbare zorg: zinnig en zuinig

koopkracht van mensen en dat de solidariteit tussen gezonden en zieken, werkenden en niet-werkenden en jongeren en ouderen onder druk komt te staan. De vraag naar goede zorg is de afgelopen jaren sterk ... patiënten. Uit onderzoek van IQ healthcare van het Radboudumc, het wetenschappelijk topcentrum voor onderzoek naar kwaliteit, veiligheid en kosten in de gezondheidszorg, blijkt dat 20 tot 30 procent van de

Efectos de la meditación sobre el estrés académico en estudiantes de Licenciatura en Fisioterapia

European Scientific Journal July 2017 edition Vol.13 Efectos De La Meditación Sobre El Estrés Académico En Estudiantes De Licenciatura En Fisioterapia 0 de la Universidad Autónoma de Querétaro ... physical therapy students. Academic stress; meditation; physical therapy; education; college students Resumen Introducción: El estrés es de los trastornos psicológicos más comunes. En México un estudio de

Evaluación de inversiones en Cuba

La política económica y social que se establece en Cubaa partir de la implementación de los Lineamientosaprobados en el VI Congreso del Partido Comunista(2011) se apoya en las leyes y resoluciones

Dementie en de dokter

Nadat Nico de diagnose dementie te horen had gekregen, richtte de geriater het woord tot zijn dochter. Zij kreeg tekst en uitleg over de ziekte. Nico zelf zat er wat bedremmeld naast. Alsof hij er ... ,' antwoorde de arts, 'en dat is precies de reden dat ik u de uitleg geef.' - Het pijnlijke verhaal van Nico is afkomstig uit het boek Zolang ik er ben waarin journalist Erik Zwiers het alledaagse leven van

Experimenteer en leer!

Participatiewet die binnenkort van start gaan. met behulp van onderzoek. Gemeente Zaanstad is nooit bang voor het experiment en is in 2015 gestart met de pilot maatwerkbudget. Deze pilot had tot doel slagvaardig ... ondersteuning te bieden aan inwoners met financiële (en sociale) problemen door de wijkteams en jeugdteams. De gemeente hoopt hiermee de escalatie van financiële problemen bij inwoners te voorkomen en

Preventie en voorlichting

Voorlichting is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van apothekers-, praktijk- en tandartsassistenten. In de zorg gaat het niet alleen om de behandeling van klachten, maar ook om het ... behandeling van klachten, maar ook om het voorkomen van ziekte en het stimuleren tot gezond gedrag. Dit theorieboek heeft veel praktijkvoorbeelden, die goed toegankelijk en herkenbaar zijn neergezet. Een mooie

Sympathie, empathie en compassie

De woorden sympathie, empathie en compassie liggen qua betekenis dichtbij elkaar, maar worden in de zorg door de patiënt wel degelijk heel verschillend ervaren. ... . - at hebben sympathie, empathie en compassie met elkaar gemeen? In de eerste plaats hetzelfde Griekse woord waar ze van afgeleid zijn: het werkwoord ‘pathein’, dat ook zit in woorden als patiënt, passie

Jut en Jul

Elke leidster heeft wel een of meerdere kindjes die erg naar haar toe trekken. Ik heb dat ook, en wel met dreumes Lotte. ... had het erg zwaar. Ik heb veel in haar geïnvesteerd en nu is Lotte zo gehecht dat ik weinig stappen kan zetten of ze gaat in protest. Ik vertel haar de hele dag wat ik doe of ga doen en neem haar zoveel

La Potencialidad Turística En Los Proyectos De Turismo Rural Comunitario

de los principales sectores productivos que permite mejorar la economía en diversos territorios, la comunidad de Guasuntos se muestra como un territorio con importancia escénica natural y cultural, la ... misma que puede ser aprovechada en el desarrollo de proyectos turísticos con el reto de convertir al mismo en un destino turístico competitivo, como una alternativa de desarrollo local en la generación de

Approvisionnement En Eau Dans La Ville De Brazzaville, Congo

households in the city of Brazzaville. Résumé Les difficultés d’approvisionnement en eau sont des problèmes réels et majeurs que vivent les ménages de Brazzaville. L’objectif de cette étude est de répertorier ... directe. L’enquête a consisté à administrer aux ménages un questionnaire dans les 9 arrondissements de la ville de Brazzaville. 630 ménages ont été enquêtés en raison de 70 ménages tirés puis sélectionnés