Advanced search    

Search: Stop met schelden en zeuren

The page you are looking for is no longer available: Stop met schelden en zeuren. Showing search results instead.

521,648 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Stop met specialiseren

Specialisatie, het is erg hip. Huisartsen en specialisten, iedereen doet er driftig aan mee, omdat het zo leuk is iets goed te kunnen. ... diagnoses, maar ook tot onnodige onderzoeken, verwijzingen en recepten Defensiever praktiseren leidt tot minder gemiste 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p - Literatuur Nico van Duijn

Stop met verstoppen

Er valt nog een wereld te winnen in de samenwerking tussen wetenschap en praktijk binnen het werkveld van werk en inkomen. Waar wetenschappelijke en praktijkkennis samenvallen, zou er geen beletsel ... voor de wetenschapper. Cirkel Stoppen met verstoppen betekent voor professionals dat ze nog meer een lerende houding aannemen. Dat ze gericht zijn op het vergroten van hun competenties en vaardigheden

Stop SPUTOVAMO nu!

vragen en vul ik alleen op het laatst nee in, om verder te gaan met de volgende patiënt. Ik ervaar het als een hinderlijke onderbreking van meestal drukke diensten en leg ook niet meer een verband met ... bespreekt Maartje Schouten twee onderzoeken naar de waarde van het screeningsinstrument SPUTOVAMO. Ze geeft de huisartsen feitelijk gelijk. Met een positief voorspellende waarde van 0,2%, en bij de verkorte

Even bellen met

Tim van Iersel is ethicus en geestelijk verzorger in WHZ De Strijp, Rustoord en Leilinde. Over de decembermaand: ‘Een heel mooie tijd, maar het kan ook een heel lastige periode zijn.’ ... met dementie wonen.’ Krijg je in laatste maand van het jaar speciale verzoeken? ‘In december zijn er veel kerkdiensten en vieringen, die we extra aankleden en invullen. Ik merk soms dat mensen in deze

Ga de strijd aan met administratie

Zorgprofessionals besteden 40 procent van hun tijd aan administratie. De minister vraagt schrap- en verbetervoorstellen. Professionals moeten de rode pen pakken. ... ondervinden. Het zijn de artsen, verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten en de andere zorgprofessionals die dag in dag uit de pijn voelen. Er gaat daarom alleen iets veranderen als zij met de vuist op

8 Tips voor spelen met zand & water

VOOR SPELEN MET ZAND & WATER TEKST MARIANNE VELSINK - Op 15 mei organiseren we de jaarlijkse Dag van de Groene Kinderopvang, in samenwerking met Groen Cement. En op 29 juni is het weer Modderdag ... ! We kijken eens verder dan de heksensoep en modderkunst. Hier 8 tips om te spelen met zand en water, maar dan anders. 1 Wist je dat je van binnenspeelzand (kinetisch zand) en Zandschuim maken

Erratum: Correcties en aanvullingen: ROM als behandelondersteuning: met vallen en opstaan naar een nieuwe werkroutine

- gegeven; hiernaast vindt u de juiste grafiek. De juiste volgorde van auteurs moet zijn: Femke Jonker, Reinier Koole en Bea Tiemens. 0 Behandelduster B 1 Behandelduster A Tussenmeting Meetmoment 0-Nooit 1

Omgaan met de dood

van de medewerkers op zijn overlijden. Aanvankelijk gaan Hans en ik nog weleens met de rolstoel naar buiten, een patatje eten bij de snackbar, maar al snel heeft hij daar de energie niet meer voor. Hij ... raakt aan bed gekluisterd, slaapt steeds meer en overlijdt uiteindelijk ’s nachts in zijn slaap. Ik ben tevreden. Zowel de huisarts als ik hebben de indruk dat hij comfortabel is heengegaan. De dood van

Met hart en ziel

venster op de dimensie waar het gaat om de grondwaarden van het leven, en woorden vaak tekort schieten. ... werd gelegd in het werk dat ze deden. Wat is de ziel eigenlijk? Bestaat hij wel? De ziel lijkt een woord uit een andere tijd. De filosoof en dichter Renée van Riessen vergelijkt het met een meubelstuk

Pitted keratolysis en hyperkeratose: Schrijver met cowboylaarzen meldt zich bij pedicure

dat de locaties al weer zijn ‘dichtgegroeid’. Als hij zijn voeten met aluminiumchloride en betadinescrub behandelt, dan verdikken de plekjes. Wellicht weet u wat dit is?’ Antwoord van de dermatoloog ... is zweetvoeten. De behandeling is lokaal erythromycine en daarnaast iets tegen de zweetvoeten zoals hier met aluminiumchloride oplossing. De andere aandoening lijkt te bestaan uit kleine

Reizen met een tijdmachine

Wereldoorlog en hoe ziet onze planeet er uit in het jaar 5000? Een onderwerp om heerlijk over te filosoferen. Geef het handen en voeten met het thema ‘Tijdmachine’. ... REIZEN MET EEN TIJDMACHINE KINDEROPVANG | DECEMBER 2017 31 - Aan het eind van het jaar is ‘tijd’ een mooi onderwerp. Er is een jaar voorbij en er komt weer een gloednieuw jaar aan: 2018. Dat is

Leren omgaan met diversiteit

MOPA of Moslims en Palliatieve Ondersteuning, dat beschreven wordt op de voorgaande pagina’s, is een heel goed initiatief. Want er is inderdaad een probleem. ... nog andere specifieke groepen die hier al lang vertoeven: Joden, Italianen, Congolezen. Bovenal verandert de immigratie vandaag razendsnel. In Brussel is de bevolking met een Oost- en Centraal-Europese

In dialoog met de pedagoog

verteld. Nou, zij reageerde dus Maar wat maakte de overgang echt allergisch, met rooie vlekken in d’r naar de peutergroep dan zo lastig hals. En de volgende dag kwam er een voor Sofie? woedend mailtje ... !’ niet heel concreet. lofte’: het pedagogisch handelen in ‘Kun jij niet iets schrijven voor de de groep in belang van het kind. Blijf Vertel, wie is Sofietje en wat is er ouders?’ daarom met ouders in

Creatief met letters

Dagbestedingscentrum Ruijschenbergh is een werkpost van waaruit cliënten werkzaamheden verrichten voor het zorgcentrum. Mijn taak bestaat uit het aanbieden van creatieve en dienstverlenende taken aan ... klaargelegd, gaan we aan de slag. We beginnen met het tekenen van krullen met vetkrijt op karton. De deelnemers, Richard en Loes, zijn erg enthousiast en zitten uiterst geconcentreerd te tekenen. Daarna gaan we

UTILISATION ÉNERGÉTIQUE, PAR LE RAT EN CROISSANCE, DES PRINCIPALES CÉRÉALES COMPOSANT DES RÉGIMES ISOAZOTÉS ET ÉQUILIBRÉS EN ACIDES AMINÉS

fonction de l’énergie fixée totale, met en évidence l’augmentation de la synthèse des protéines dans le cas du régime cc Blé » et sa constance relative pour le régime « Maïs !·, quand les bilans énergétiques ... () Adresse actuelle. - Zaklad Hodowli Doswiadczalnej Zwierzat, Nowy Swiat 7,2 Varsovie (Pologne). EN CROISSANCE, PRINCIPALES ISOAZOTÉS ET CÉRÉALES ÉQUILIBRÉS COMPOSANT EN ACIDES DES RÉGIMES AMINÉS

Tanden en misverstanden

gehandicapte man van 1,90 lang had ik geholpen met zijn kunstgebit. Toen hij na afloop in de spiegel keek, werd hij zo enthousiast, dat hij mij optilde en twee dikke pakkerds gaf. Terwijl hij stralend naar ... te nemen om mensen goed te begrijpen. “Als je echt de tijd neemt, krijg je een beter beeld van hoe een patiënt met zijn gebit omgaat en kun je beter helpen. Gespreksvoering en echt contact maken, is

Cosmetisch en VTV

gehousobadtpeeaaungnn27Vrbedarisunv2noi.ah2ceacOoJoWuoE2dn2taMxmnouitjisn2pn4P2dkiC3neTNgoMIneMthneVrenarHet.isonnaotloeluepntzeienwn2e5g.MaBnPceaareonrridjpztojereopsgmotarsaetamtznhemutoanapllbideseeurs21MSK rclass ing Column Bernadet Podopost Samen Online Voetenwerk - 12 MSK ril 2018 ap En verder Vaknieuws Nieuwe boeken Ondernemen Online met prijsvraag Column Tineke de Beer Klanttevredenheid ... je signaleert waar wij nog geen aandacht hebben besteed. Natuurlijk kun je ook in onze stand terecht voor je vakboeken. Er zijn verschillende nieuwe boeken en verschillende signeersessies met auteurs

Abirateron in combinatie met androgeendeprivatietherapie bij patiënten met hormoonnaïef gemetastaseerd prostaatcarcinoom

gemetastaseerd hormoonnaïef prostaatcarcinoom (mHSPC) in vergelijking met ADT alleen (hazardratio 0,62 en 0,63). De belangrijkste bijwerkingen (hypokaliëmie en hypertensie) waren mild (graad 1–2) en goed te ... enkele jaren is abirateron gecombineerd met prednison een van de geregistreerde behandelopties voor patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). De COU-AA-302- en COU-AA-301

Even bellen met

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Dat onderzocht antropologe Susanne van den Buuse voor haar promotieonderzoek. ... mevrouw met dementie. Ze maakt het washandje nat, doet er zeep op en geeft het aan de mevrouw, die zich vervolgens wast en het washandje teruggeeft aan de verzorgende, die het uitspoelt.’ Wat is hier mis

Kennis vergroten van patiënten met nierschade

milde tot matige nierschade weten en denken over nierschade, kan ervoor zorgen dat huisartsen beter kunnen aansluiten bij deze patiëntengroep. Een kwalitatief onderzoek hiernaar start met de ... onderzoeksvragen: Welke kennis hebben deze patiënten over hun aandoening en wat vinden zij van de informatievoorziening door de huisarts? De meeste patiënten met nierschade krijgen zorg van de huisarts. Deze zorg