Advanced search    

Search: Tijd tijd tijd

The page you are looking for is no longer available: Tijd, tijd, tijd!. Showing search results instead.

1,557 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Tijd

onderzoek toont daarnaast aan dat de kosten in bijna alle regio’s toenemen. In Latijns-Amerika zijn de grootste kostenstijgingen zichtbaar. De zorgkosten stijgen het minst hard in Europa. REDACTIONEEL Tijd ... onderzoek als dat van Fontys voorspelbaar. ‘Een transitie als deze kost veel tijd.’ Inmiddels wordt al geschermd met een termijn van tien jaar. ‘Ja, vervelend natuurlijk voor uw kind, en ook voor u als ouder

Tijd voor een praatje?

bezoek want zo veel aanloop heeft hij niet. En hij wil graag praten over zijn jeugd in Amsterdam of over zijn tijd in Indonesië. ‘De verzorgenden zijn heel lief’, zei hij, ‘maar ze hebben geen tijd om

Palliatieve zorgbehoeften op tijd herkennen

67,7% en 48% van de geidentificeerde patiënten waren overleden.2,3 Een validatieonArtsen zetten vaak (te) laat palliatieve zorg in doordat ze palliatieve zorgbehoeften niet op tijd herkennen. Om deze

AAA: (hoog) tijd voor screening

Een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) is een aandoening die over het algemeen asymptomatisch verloopt, totdat er een ruptuur optreedt.

Kennisontwikkeling in een nieuwe tijd

overgedragen. In die tijd zou zelfs het schrift ontstaan zijn door het aanbrengen van herkenningstekens op potten van klei. De eenentwintigste eeuw kent haar eigen potten van klei: plaatsen waar kennis gemaakt

Huisarts besteedt meer tijd aan oudere patiënt

contact met de huisarts. Hierdoor nam de bestede tijd aan oudere patiënten toe. Bovendien was er bij patiënten van 85 jaar en ououd bepaalden zij een calciumscore (CAC) met een CT-scan. Ook werden ... ‘intensieve zorg’. Daar komt bij dat huisartsen merken dat ze steeds meer tijd kwijt zijn om dingen te regelen rondom de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat ze met steeds meer partijen moeten

Begroten is niet meer van deze tijd

wordt het minst effectief opgepakt. Kostenreductie staat op nummer 1. En dat terwijl deze qua belang net onderaan de top 10 bungelt! - ‘Het is tijd voor een financiële blik buiten de gebaande paden ... onzekerheid en een kritische instelling van stakeholders. Volgens Bert Steens, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, wordt het hoog tijd dat de CFO zich echt meer gaat bekwamen in

Tijd voor een gezondheidsopstand

Wat dachten we van een opstand-van-wijze-mensen omNederland weer gezond te krijgen en dat eeuwige debatover de hoge zorgkosten compleet overbodig te maken?

‘We nemen de tijd voor de klant’

pedicurebenodigdheden terecht in Almelo. “Om precies te zijn vanaf 1 april 1997”, vertelt Helma Huffmeijer. “In die tijd was er aan deze kant van het land nauwelijks aanbod en toen zijn we in dat gat gesprongen ... Gerlach-motoren gekozen.” En dat is volgens het echtpaar de kracht van hun groothandel dat ze kiezen voor kwaliteit en één leverancier. Tijd Ook nemen we uitgebreid de tijd voor klanten, vertelt Helma

‘De tijd van folderen is voorbij’

nemen, is het sinds die datum oorverdovend stil aan het Binnenhof. De tijd van folderen is voorbij. ... tijd van folderen is voorbij. De komende maanden staan in het teken van onderhandelen, kneden, overlegWat worden de Haagse speerpunten voor wat betreft de de volgende minister van VWS zou moeten nemen

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij kwaliteitscriteria leidend zijn. Alle prostaatkankerpatiënten moeten gelijkwaardige toegang krijgen tot ‘state-of-the-art’-prostaatkankerzorg; de best mogelijke behandeling met goede oncologische...

De tijd vastleggen

en op straat. Stiekem foto’s maken van zoveel ellende, dat hoeft nu gelukkig niet meer. Maar iedere tijd en ieder leven kent zijn eigen pijn en geluk. Door dat vast te leggen maken we geschiedenis

Tijd heelt alle wonden’

Soms hoor je jezelf zomaar dingen zeggen tegen anderen die je moeder vroeger tegen jou zei. Of zelfs je oma. Het zijn opmerkingen die troost moeten brengen of die een situatie met grote wijsheid omschrijven. Het tijdschrift Onze Taal deed een oproep aan haar lezers om de bij hun gebruikelijke uitspraken te verzamelen. Dat leidde tot het artikel: ‘Mijn oma zei altijd: “waar het...

Ga de strijd aan met administratie

Zorgprofessionals besteden 40 procent van hun tijd aan administratie. De minister vraagt schrap- en verbetervoorstellen. Professionals moeten de rode pen pakken. ... betreft zonder meer terecht. Het is hoog tijd dat er iets verandert. Zorgprofessionals halen namelijk geen voldoening uit administratie en patiënten worden niet beter door het zetten van een vinkje. Er is

Tijd is …

ingeschakeld als de meldkamer een signaal krijgt dat het om een ernstig incident gaat. Ter plaatse blijkt het dan toch vaak minder ernstig of het slachtoffer is inmiddels overleden. Aangezien we in een tijd

Change

Voor grote veranderingen is tijd nodig. veel tijd. Voor de invoering van value based healthcare (vbhc) neemt VU medisch centrum tien jaar de tijd. Dat heeft Mark Kramer, lid van de raad van bestuur ... de bruikbaarheid van het vbhc-concept. ‘Ik denk dat we ingewikkelde patiënten niet kunnen volgen met de systematiek van Porter.’ Ook het academische collega-ziekenhuis LUMC neemt de tijd voor een

Moderne tijd

Floris Nachtegaal. Hoewel, in mijn professie wordt ik dagelijks geconfronteerd met de moderne tijd waarin ik werk. Meer dan de helft van de tijd ben ik bezig met verslaglegging, protocollen en registratie ... dat het een leven vol samenleven en samenzorgen is. Leve de moderne tijd! Leve Floris Nachtegaal! Bas Janssen (39) is praktijkondersteuner, physician assistant en teamleider in een gezondheidscentrum in

Kindertandheelkunde in Utopia

Samenvatting Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met 2 erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. De tijd stond niet stil. Daardoor kwamen

Gezondheidsbeleidswetenschap: tijd voor theorie

disciplines die zich tegen de gezondheidswetenschappen aanschurken. Lange tijd waren de sociale geneeskunde en een beetje epidemiologie voldoende om een verstandig licht te doen schijnen op vraagstukken in de ... medische sociologie een integraal onderdeel van de gezondheidswetenschappen zijn geworden en daarmee hun eigen disciplinaire repertoire zowel methodologisch als theoretisch hebben verrijkt, het tijd is om

AS wordt Dagbesteding!

De AS die je nu aan het lezen bent is de laatste AS. Niet schrikken, het blad wordt niet opgeheven. We vonden alleen dat het tijd was voor een naamsverandering.