Advanced search    

Search: Valpreventie op hakjes

The page you are looking for is no longer available: Valpreventie op hakjes. Showing search results instead.

81,795 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Boter op je hoofd

koelkast op huiskamer 7. ‘In de nacht sluip je mijn kamer binnen, haalt boter en kaas uit mijn ijskast en legt die hier neer. ... .’ Ik overweeg een weg te bewandelen waarvan ik vooraf eigenlijk al weet dat die doodlopend is: mevrouw Kraamer ervan overtuigen dat ik nog nooit iets gestolen heb en me ook nimmer op onchristelijke

Een blik op voedingsapps

VOEDINGSAPPS door MARIAN ADRIAANSEN - Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied. REFERENTIES 1 ... technologie richt zich, naast kennisvergroting, ook op ondersteuning van de gebruiker bij het inpassen van goede voeding in zijn dagelijkse leefpatroon. Het zal in de toekomst steeds eenvoudiger zijn om

Op naar het volgende feest

een combinatie van het karakter van deze markt en het huidige momentum. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik mij nu ga storten op de laatste voorbereidingen. Het is net als vroeger voor het ... schoolfeest op de middelbare school. Nog snel wat gel in het haar, even een laatste spuitje aftershave en op naar het feest. Wij verwelkomen u ook dit jaar weer graag op onze feestjes. U bent van harte

Gepromoveerd aan de universiteit, gevormd op de hbs

. Studium. 10(3), pp.169–172. DOI: http://doi.org/10.18352/studium.10161   Published on 22 Jun 2018  CC BY 3.0 Wie op 12 juli 1914 de Franeker Courant opensloeg bij het lokale

Antwoorden op de vragen op pagina 25

metoclopramide bijvoorbeeld op dinsdag om 8 uur ‘s ochtends gebruikt? Dan mag u woensdag na 8 uur 's ochtends weer autorijden. Ja U mag NIET autorijden Moet u absoluut kunnen autorijden? Overleg dan met uw ... plotselinge tremoren/ticks. 5A Alle bijwerkingen kunnen optreden, maar slaperigheid komt het meest voor (bij 10-30 op de 100 mensen). Diarree, bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) en

Nederlanders zijn tevreden met het leven, ook op oudere leeftijd

leeftijdsgroep (75+) is het minst tevreden. Gezien de toename van de kans op ziekten en aandoeningen op oudere leeftijd, zal dit geen verwondering wekken. Tevredenheid met het leven % tevreden 75+

Alcoholgebruik op het werk in België

problematisch middelen­ gebruik en de negatieve effecten ervan op grote schaal onderzocht. Hoeveel drinken werknemers? Gebruiken ze illegale drugs? Wat met slaap- en kalmeermiddelen en antidepressiva? Is er een ... verband met werktevredenheid? En wat is de impact op functioneren, op arbeidsongevallen, op verzuim? Het onderzoek werd uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en VAD – Vlaamse koepel van

Grip op e-health

EEN GROTE GROEP DESKUNDIGEN OP HET gebied van robotica waarschuwde onlangs voor robots met kunstmatige intelligentie die kunnen worden ingezet in geweldsconflicten. ... kunstmatige intelligentie gaat het ASC een New Way of Learning ontwikkelen om medisch specialisten doelmatiger te trainen in het uitvoeren van operaties en andere interventies. Het centrum van 3.700 m2 komt op

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller ... processen. Met de toename van het aantal chronische aandoeningen in de populatie neemt de aandacht voor de interactie tussen ziekten op de prognose toe. Deze interactie, ook wel syndemics genoemd, wordt

Antwoorden op de vragen op pagina 27

1 A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op de 100. Zelden: bij 1 - 10 op de 100 mensen en komt een bijwerking zeer zelden voor, dan is ... gebruikt, kan in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op. Bij langduriger gebruik is het advies langzaam af te bouwen. Bij te snel afbouwen of stoppen kunnen

Herz-OP am Nachmittag weniger riskant

Morgenstunden gelten als risikoträchtig für kardiovaskuläre Komplikationen. Trotzdem stehen Chirurgen in der Regel früh auf, ihre OP-Termine häufen sich am Vormittag. Diese langjährige Praxis wurde noch nie ... ernsthaft hinterfragt. Nun kommt überraschend der Befund, dass eine Herz-OP am Vormittag gefährlicher ist! Die Autoren legen nicht nur die klinischen Daten vor, sondern stützen ihre Hypothese durch ergänzende

Informatie zoeken op internet

Het consult stokt, u weet het even niet meer. Er is zoveel medische informatie. En wij kunnen niet alles weten. Op internet is veel te vinden, maar hoe pak je dit aan? In dit stuk krijgt u praktische ... . Controleer de datum van de richtlijn, zelfs in een recente richtlijn is literatuur verwerkt van jaren voor publicatie. U kunt recente informatie missen. Het zoeken van specifieke informatie op een website kan

Invloed leeromgeving op opleidingsresultaten

2017;6:148-57. Sjoerd Hobma - Huisartsen in opleiding leren zowel in de praktijk als op het instituut. Maar vaak sluiten deze twee leeromgevingen niet op elkaar aan. Een recent systematisch ... literatuuronderzoek beschrijft manieren om het leren in de praktijk en op het instituut beter op elkaar aan te laten sluiten. De onderzoekers zochten naar artikelen waarin interventies beschreven werden om medisch

Bariatrische OP senkt Krebsrisiko

Patienten das Risiko, irgendeine Krebsform zu entwickeln, um rund 33% niedriger als bei den Nicht-Operierten – ein statistisch signiŠkanter Vor teil. In der OP-Gruppe waren 488 Patienten an einem Karzinom ... erkrankt, in der Kontrollgruppe 2.055. Besonders günstig wirkte sich der Eingri bei Frauen aus. Nach der OP war bei ihnen das Krebsrisiko insgesamt gegenüber der (weiblichen) Kontrollgruppe um 36% gesunken

‘Waarom ligt pa nog op bed?’

net iets te hard dicht. 'Edward, als er iets is dan wil ik graag naar je luisteren.' Hij draait zich om, er staan tranen in zijn ogen. Edward zegt niets, maar loopt met grote stappen de gang op. Ik ... besluit om hem even met rust te laten. Edward heeft niet gemakkelijk. Hij is de enige zoon die nog voor zijn vader kan zorgen. Hij komt dagelijks op bezoek. Zijn vader is honderd jaar geweest. Eigenlijk had

A lab co-op helps young faculty members to thrive

forming a co-op is impractical, the mindset behind it improves the health of individual labs. A principal investigator should set the right tone by designing projects to be complementary rather than

Antwoorden op de vragen op pagina 27

zorgcursussen 1D Alle antwoorden zijn juist. Antipsychotica kunnen op diverse manieren de motoriek beïnvloeden. Bij gebruik van antipsychotica zijn de bijwerkingen slaperigheid, visusstoornissen, orthostatische ... bij ouderen niet de voorkeur. TCA en SSRI geven een groter risico op botfracturen. Ook sedatie is een bijwerking van beide groepen antidepressiva. Een droge mond (ten gevolge van het anticholinerg