Advanced search    

Search: Verkiezingen

The page you are looking for is no longer available: Verkiezingen 20170. Showing search results instead.

28 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Een prettig briesje

Een nieuwsrubriek en een column in een papieren vakblad kunnen niet altijd helemaal kakelvers en actueel zijn. Tegen de tijd dat u dit leest zijn de verkiezingen al geweest en zijn daar winnaars en ... verkiezingen al geweest en zijn daar winnaars en verliezers bekend geworden. Die uitkomsten zijn op dit moment van schrijven echter nog onbekende feiten. De columnist moet het dus doen met alternatieve feiten

Wat zou jij doen met een miljoen?

Rondom de verkiezingen is er veel aandacht voor de zorg in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 50 procent van de kiezers vindt dat de politieke partijen aandacht aan het verbeteren van de

Bestendig transformeren

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen! Niet alleen binnen je organisatie maar ook in de wereld er buiten, want er staan verkiezingen voor de deur. Een nieuwe kabinetsformatie brengt wederom nieuwe

Sociaal werk over tien jaar

onvriendelijke campagne, verkiezingen en een complexe formatie voor de boeg, zijn we wel benieuwd wat de toekomst van het sociaal werk brengt.

Wethouders: net mensen

persbericht op de maanden volhouden (zo nabij zijn de volgemeente-pagina in het veelgelezen plaat- gende verkiezingen) was te veel gevraagd. selijke weekblad is veel groter. Prima. Mijn conclusie: dit is wat

De juiste professional op de juiste plek

Overleg in de Tweede Kamer van 21 februari werd duidelijk dat er niet verwacht kan worden dat over dit dossier nog voor de verkiezingen besloten wordt. Partijen moeten met elkaar in overleg en krijgen een

De smalle marges van de zorg

de verkiezingen hebben voor 2017 geleid tot meer geld in plaats van minder geld. De vraag is nu weer of er wel genoeg personeel beschikbaar is en komt. Er zijn al weer berichten over onvervulbare ... . Per persoon minder zorg, maar collectief meer. De zorg is nog steeds een groeisector. Wat wil je als hoofdpunt voor de verkiezingen? Meer of minder zorg? Het zal individueel niet veel minder kunnen

Krachtige samenwerking

. De gezamenlijke ouderenorganisaties zijn, naast het intensiveren van overleg, gestart met een actieprogramma, in ieder geval tot aan de verkiezingen in maart . De eerste actie (e-mails en kaarten

Regeren is vooruitzien

redacteur - I verkiezingen van maart kon de ouden de aanloop naar de Tweede Kamerrenzorg zich in een warme belangstelling van de politiek verheugen. Geld voor met name de verpleeghuissector leek

Column

trots op, de ambitie spat eraf! Op het moment dat deze HEADline verschijnt, zijn de verkiezingen al geweest. Ik wens iedereen succes met de uitdagingen die het nieuwe kabinet zal brengen. Ik wens je veel

Taakherschikking mondhygiënisten en tandartsen opgeschort

de uitslag van de verkiezingen en de opkomst van partijen die een stuk genuanceerder denken over taakherschikking, roept de ANT het nieuwe kabinet op zich te buigen over het dossier taakherschikking

Vakblad over dementie

twee dagen worden ondergedompeld in de rol van verpleeghuisbewoner met dementie? Zo ja, dan heb ik een idee. Op 15 maart zijn er in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nog net op tijd dus voor

Frisse start

. - Er is veel te doen op het gebied van terugkeer naar werk en 2017 kan een interessant jaar worden. Want zal na de verkiezingen het huidige beleid worden voortgezet? Dan zullen velen nog steeds aan de

Meer MOED

. 18). En de heftige reactie van collega Tristan Staas (pag. 38). Hun frustratie en nauwelijks ingehouden woede zijn geen incidenten meer. De verkiezingen staan voor de deur. Wie durft zijn nek uit te

Size, skills, and suffrage: Motivated distortions in perceived formidability of political leaders

verkiezingen voor de Tweede Kamer van 12 sept . 2012? Over een politieke aardverschuiving (Internet) . 2012 . http://www.arnokorsten.nl/PDF/Democratie/Wat valt op aan de verkiezingen van 2012 .pdf 75. Littell RC

Economen: artsen beter in loondienst

. Vorig jaar brachten enkele politieke partijen tijdens de verkiezingen het onderwerp ook al naar voren. Nu tonen economen zich in het onderzoek positief over de gedachte. De economen hebben vooral kritiek

Reactie ActiZ: Geen verrassingen op Prinsjesdag

scheiden van wonen en zorg spreekt brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ echter opnieuw haar zorg uit over een te snelle doorvoering. De nieuwe krachtsverhoudingen na de verkiezingen zorgen voor

Kiest u maar!

van WILLEN uitvoeren, maar toch geven de resultaten ernstig te denken. Moeten we wachten op beter weer? Of moet het roer om bij de afdeling richtlijnontwikkeling? Tot slot de verkiezingen: GroenLinks en

Hof van beroep wijst deel zorgwet Obama af

Gael, en is opgenomen in het regeerakkoord. De centrumrechtse partij Fine Gael, die sinds de laatste verkiezingen samen met Labour de regering vormt in Ierland, wil naar een systeem met universele

Akkoord VWS-Orde-NVZ was al snel op hoofdlijnen rond

: Ik hoopte dat Klink zo vlak voor de verkiezingen nog wel een succesje kon gebruiken; Toch akkoord met specialisten. Het pakte anders uit. Van der Ham is gelukkig met de werkwijze van de nieuwe minister