Advanced search    

Search: Wil Hogeman werkt bij het Leger des Heils Kwetsbare mensen zijn aan het overleven

The page you are looking for is no longer available: Wil Hogeman werkt bij het Leger des Heils: ‘Kwetsbare mensen zijn aan het overleven’. Showing search results instead.

224,967 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Dianda Veldman: ‘Mensen aan het zingen krijgen is het allerleukst’

Met haar nieuwsgierige aard wil ze steeds nieuwe dingen ontdekken. En dus speelt ze nu piano, accordeon, basgitaar én ukelele. ... anderen begeleiden. Mensen aan het zingen krijgen, vind ik het allerleukst. Dit jaar had ik de accordeon bij me op een personeelsuitje. Toen hebben we letterlijk bij het kampvuur liedjes gezongen. Als de

Het gras bij de buren

Tu Delft ontwikkelt virtuele coach voor PTSS-patiënten ERIC BASSANT hoofdredacteur Zorgvisie ict - De TU Delft werkt aan een virtuele coach die bijdraagt aan de therapie van mensen met ... thuisbehandeling voor mensen met PTSS wil ontwikkelen. De Tu Delft heeft de technische ontwikkeling gerealiseerd. Het systeem is met een kleine groep voormalige patiënten en studenten getest. De erasmus universiteit

Volwaardig werk voor mensen met een beperking

SamenvattingEen inclusieve arbeidsmarkt waarin óók mensen met een beperking volwaardig kansen krijgen om mee te doen. Wat dat betekent, staat opnieuw ter discussie, nu het kabinet met een voorstel ... : artikel 27 van het VN-verdrag borgt gelijke behandeling van werknemers. En dan zijn er nog een heleboel mensen, die niet eens in aanmerking komen voor een aanvullende bijstandsuitkering. Omdat ze een

Het beschavingsoffensief van de Hogere Burgerschool

groote en blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij gaan krachten en instellingen in het leven roepen, die het intellectuele, het praktisch voortbrengend vermogen van de kern des volks moeten verhoogen ... 1 mei 1863 sprak de minister niet van wettelijke noodzaak, noch van organisatorische ordening; hij sprak van een weldaad aan het land. Zijn bevlogen woorden duiden op algemene maatschappelijke en

Gewoon mensen

Onlangs vond er op mijn werk een reorganisatie plaats. Voorheen hadden we een somatische en een psychogeriatrische groep. Deze twee groepen werden samengevoegd. Het stuitte op heel wat weerstand bij ... . ‘De tentoonstelling wil ouderen is zorginstellingen laten kennismaken met gewone mensen die homo zijn.’ Marjolein Wolf Hoofd- en eindredacteur Inhoud 8 VAKANTIEBUREAU Lijkt het je leuk eens op een heel

Er zijn

Er zijn gaan. Jeugdhulp op school is vaak te veel op het kind gericht: Hoe haal je de ouders er weer bij? Die zouden zich zo - maar bedreigd of buitengesloten kunnen voelen.' - Wat kunnen ... hebt dat je niets kunt doen, kun je er dus altijd nog gewoon zijn.’ • Joyce Hahn werkt in het jeugdteam Oostzaan/Wormerland vanuit Spirit jeugd- en opvoedhulp.

'Uitgebreid naar gelang het onderwijs zulks vereischt' Het instrumentenkabinet van de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen

instrumenten nog wel enige context bedenken, maar bij veel andere lukte dat in het geheel niet. De amanuensis beleefde duidelijk plezier aan mijn enthousiasme voor de oude apparaten en troonde me mee naar de ... dat de instrumenten van het lokale Natuurkundig Gezelschap aan de hbs in bruikleen zouden worden gegeven, waarbij werd bepaald dat het Gezelschap wederkerig instrumenten van de hbs voor zijn lezingen

Zo werkt de huisartsenzorg

Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen. ... worden voorafgegaan door de klinische setting en eindigen altijd in een advies voor beleid. De auteurs schuwen de lastiger te beoordelen ECG’s niet: het is smullen geblazen! Bij dit opus magnum zijn ook

Lef, durft u het aan?

TEL: U STAAT VOOR EEN SLOOT DIE ZO BREED IS DAT U NIET WEET of u de overkant haalt als u eroverheen springt. Wat doet u? Probeert u het toch of loopt u voor de zekerheid een eindje om tot het ... iets goed is, ga je ervoor.’ De beroemde wijsgeer Confucius draaide het om en zei: ’Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.’ Toch zijn bestuurders met lef nog dun gezaaid

Het primaat komt weer bij burgers te liggen’

Willem Verstijnen is 63 jaar. Hij studeerde aan de Sociale Academie als maatschappelijk werker en volgde de VO en het onderzoeksdeel van de master social work. Hij werkt als docent aan de HAN. Wat ... weer meer bij burgers komt te liggen, dat mensen bijvoorbeeld via sociale netwerkstrategieen weer zelf aan zet zijn. Dat is natuurlijk ook een vorm van de kracht weer bij de burger brengen.’

Piet Hein Peeters: Sociaal werkt

Er staat een wat wonderlijk artikel in dit nummer. Freelancer Cindy Cloïn beschrijft hoe het concept ‘positieve gezondheid’ langzamerhand terrein wint in het sociaal domein. Grondlegger Machteld ... ziek zijn’. Zij noemt gezondheid ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Semantisch geneuzel

Hoe gaat het?

groep waar men werkt, de bredere organisatie en de als er geen vaste invallers zijn, als men weinig steun kan vinden in schommelingen in het werkveld. Aandacht voor de individuele de omgeving thuis of op ... groep, in het team en de contacten met veel ouders: het eel probleem is, en in het team bespreken welke bronnen van hoort niet bij dit werk, het ís dit werk. Het wetenschappelijke steun er zijn. Daarmee

Eenzame mensen

Tussen berichten over een databank van Nederlandse Jihadgangers, de Tour de France, de G20 in Hamburg en Kim Yong-un staat verrassend het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. ... naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene

Hartfalen bij kwetsbare oudere

Johanna Tolberg is bekend met wisselende mate van hartfalen, overgehouden aan een voorwand infarct in het verleden met permanent atriumfibrilleren, COPD Gold II, gonartrose en stadium IV chronische ... . Kortom, er is een wankel evenwicht. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan met patiënt en te kijken wat zij wil. Jhartfalen, overgehouden aan een voorwand infarct ohanna Tolberg is bekend met

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800

een omvangrijk afsluitend besluit worden de verschillende uitgezette lijnen nog eens bij elkaar getrokken. Het antwoord op de vraag of Breuker zijn ambitie ook overtuigend heeft verwezenlijkt, is ... enkele speculaties en veel met modale hulpwerkwoorden geformuleerde zinnen. Al met al roept dit boek gemengde gevoelens op. Als luxe uitgegeven publieksboek sluit het aan bij de aandacht die het

Evidencebased werken: wat werkt er precies?

- n o G r e d n a v ir e n e D d li e A t: o o F Evidencebased behandelen staat hoog in het vaandel van behandelaren in onze sector: Doen waarvan is aangetoond dat het werkt. Wie wil dat nou niet? We ... weergeven wat de jeugdige zelf wil bereiken? Helaas gebeurt het nog regelmatig dat de doelen meer de doelen zijn van de hulpverlener dan van de jeugdige of de ouders zelf. Het zijn maar enkele voorbeelden

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen?

DANSEN VOOR MENSEN MET PARKINSON - DAGELIJKS FUNCTIONEREN Betere relatie met zorgprofessionals. Probleemoplossend vermogen. SOCIALSEocPiaRleGOienmCteeEreaSncSstciEheNapGperolijekpesdgoeevloeenl  1 ... miljoen kwetsbare ouderen LICHAAMSFUNCTIES Minder medicatie. Gezonder gevoel. Houding en balans. ACTIVITEITEN DEELNEMERS 2 miljoen 80+ MENTAAL WELBEVINDEN Minder angst en depressie. Minder onrust en

Het begint bij luisteren

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman van het NIVEL eind vorig jaar na haar promotieonderzoek. ... Het begint bij 0 Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - Nursing.nl is vernieuwd! e Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman

Case report. Het haartourniquetsyndroom

. Het peniele haartourniquetsyndroom wordt louter beschreven bij kinderen en betreft hoofdzakelijk patiënten met status na circumcisie [ 1 ]. Overige, veel voorkomende lokalisaties van het ... haartourniquetsyndroom zijn tenen, vingers en de vrouwelijke genitalia [ 2 ]. De betreffende haar(streng) is vaak afkomstig van het hoofd van een van de ouders. De haarstreng wikkelt zich rondom de penis ter hoogte van

HUGO: Het Ultieme GenOt?

afhankelijker van stroom worden. Stel je voor dat de elektriciteit uitvalt! Het lijkt me toch wel slim om daarvoor nog een setje handgereedschap te bewaren. Nieuwbakken pedicures hebben bij zo’n calamiteit ... staan? Zijn we dan nog wel in staat om een echt gesprek met elkaar te voeren? Want als ik zie hoe verslavend veel wij nu al vastgeplakt zitten aan onze beeldschermen, dan houd ik mijn hart vast. Durven we