Advanced search    

Search: authors:"Adinda Mailuhu"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Social media @onderzoekdoen: #howtodoit #tips&tricks

Het is niets nieuws: een onderzoek waarbij de inclusie niet voorspoedig verloopt. Voor onderzoekers is het een uitdaging om via huisartsenpraktijken geschikte patiënten te werven en het benodigde aantal te halen. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen en daarbij kan een moderne vorm niet achterwege blijven: open werven via social media. Tenslotte delen, liken, ...

Pijn op de borst, niet altijd onschuldig

‘onschuldige’ pijn op de borst. Een diagnose is bij deze patiënten nog niet bepaald, maar wellicht is alertheid op en aandacht voor risicofactoren bij deze patiënten wel zinnig. ▪ Adinda Mailuhu werken, maar

Therapie nabestaanden voor rouw na moord

moordslachtoffer op het spreekuur komt, maar omdat de emotionele impact groot is, is het goed om te weten dat voor hen een effectieve behandeling beschikbaar is. ▪ Adinda Mailuhu Van Denderen M. Grief following

Kortere kuur bij OMA geeft slechtere uitkomst

ouder dan 23 maanden. Voor kleine kinderen geldt het advies van de NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen: maak de amoxicillinekuur van zeven dagen helemaal af! ▪ Adinda Mailuhu Hoberman A, et al

Overlevingskans na verwijdering melanoom in eerste lijn

Ierse onderzoekers keken naar het percentage melanomen dat in de eerste lijn werd verwijderd en naar verschillen in de overlevingskans met de tweede lijn. De meeste melanomen worden door de specialist verwijderd. De overlevingskans bij de in de eerste lijn verwijderde melanomen is echter niet slechter.

Herkennen risico op borstkanker moet beter

Vrouwen met angst voor borstkanker consulteren vaak de huisarts (jaarlijks 25,9 per 1000 vrouwen). De helft van deze vrouwen wordt doorverwezen voor verder onderzoek, waarbij de diagnose borstkanker zelden wordt gediagnosticeerd. Het beter identificeren van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker zal mogelijk zorgen voor een afname van onnodige angst voor borstkanker.