Advanced search    

Search: authors:"Alexia Hageman"

12 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Onrust

Alexia Hageman - iet met 57 jaar, maar op je 60e stoppen met nachtdiensten. Dat is een van de werkgeversvoorstellen voor de cao UMC-onderhandelingen. Sinds januari 2018 zijn de Nederlandse

Follow the money

Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - J pleegkundigen is weer opgeraawel, daar gaan we weer! De discussie rond het salaris van verkeld. De 320 miljoen euro die het ministerie van VWS

Virtual reality

Virtual reality Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - azend enthousiast ben ik over het gebruik van virtual en augmented reality in de zorg. En al helemaal na het lezen van het artikel

Aandacht!

Alexia Hageman Hoofdredacteur Nursing andacht maakt alles mooier. Bekende slogan, niet? Het komt uit een reclame van een internationale interieurwinkel, maar zou ook heel goed kunnen slaan op de

Verfrissend

Verfrissend Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - ls je de Nursing Experience in december gemist hebt, heb je écht iets gemist. Het grote Nursing Zorgdebat bijvoorbeeld, waar de gemoederen

Voor de bijl

Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - f ik er wel eens aan denk om terug te keren naar het vak van verpleegkundige? Het is een vraag die mij vaak gesteld wordt. En ook al heb ik mijn BIG

Hoofdstuk 386

Hoofdstuk 386 Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - Ekenhuis in Groningen is en ervaren verpleegkundige van het Ommelander zieonlangs op staande voet ontslagen en uit het BIGregister geschrapt

Nieuwe helden

Nieuwe helden Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - et gaat over gezien en gehoord worden, over lef tonen, invloed hebben en de verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het gaat

Het begint bij luisteren

Het begint bij 0 Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - Nursing.nl is vernieuwd! e Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman

Toon lef en maak onderscheid

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde onlangs de nieuwe mbo- en hbo- functieprofielen in algemene ziekenhuizen. Deze zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die te zijner tijd in de wet BIG worden opgenomen. Een goede aanleiding voor het artikel op pagina 18 in dit nummer. Hiermee laait de discussie tussen mbo- en hbo-opgeleide...

Yuk en jeuk

coachingsvaardigheden in te zetten. Even geen riekende wonden, braaksel, poep en plas. Wat een heerlijk afwisselend ‘yuk’-beroep hebben we toch. Alexia Hageman

Kleur bekennen

. Dat zou iedere kleur moeten aanspreken. Alexia Hageman