Advanced search    

Search: authors:"Anita Magowska"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

George Huntington (1850–1916)

April Michał K. Owecki 0 Anita Magowska 0 0 Department of History and Philosophy of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, Poznań , Poland 1 Michał K

"Kampf ums Da(bei)sein. Darwin-Diskurse und die polnische Literatur bis 1900", Daniel Schümann, Köln Weimar Wien 2015 : [recenzja]

angiel­ ską. Anita Magowska Jest to druga pozycja serii „Ze skarbca wspomnień”, podjętej przez Stowarzysze­ nie. Pierwsza książeczka została poświęcona Janinie Sokołowskiej­Pituchowej, profe­ sor anatomii

Jan Piltz (1870–1930)

Born in Russian Poland (at that time Poland was partitioned by Russia, Austro-Hungary and Prussia), Jan Piltz (1870–1930) graduated in medicine from the University of Zurich in 1895. His internship was served with Eugen Bleuler at the famous University Psychiatric Clinic in Burghőlzli close to Zürich (‘Burghőlzli’), then headed by Auguste Forel. However, Piltz felt himself as...

Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w.

Polish refugees in Paris in the mid-nineteenth Anita Magowska Poznań Streszczenie: Listy Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) są ciekawym źródłem wiedzy o życiu codziennym polskich uchodźców politycznych w

Wandering Spleen: A Medical Enigma, Its Natural History and Rationalization

Anita Magowska 0 0 A. Magowska (&) History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 61-111 Poznan, Poland Introduction Wandering spleen is a rare

Surgery, Fame, and Misfortune: The Life of Bronisław Kader

Anita Magowska 0 Educational Background 0 0 A. Magowska (&) Department of History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznan, Poland

A Doctor Facing Turbulent Times: Antoni Tomasz Jurasz, Citizen of the World

Anita Magowska 0 0 A. Magowska (&) Department of History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznan, Poland The eponymous of the Jurasz

Rufina Stella Ludwiczak (1906-2001) - chemik organik

Anita Magowska Zakład Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego Poznań Kiedy wiosną 1998 r., podczas uroczystości odsłonięcia na dziedzińcu Poz­ nańskiego Towarzystwa ... . Stefan Zamecki Anita Magowska RUFINA STELLA LUDWICZAK (1906-2001) - AN ORGANIC CHEMIST The article takes up the hitherto under-investigated issue of the conditions for the development of science in

Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego

Anita Magowska - Kiedy prawie 70 lat temu prof. Witold Włodzimierz Głowacki (1909-2001) podejmował pierwsze badania w zakresie historii farmacji, istniało wprawdzie kilkadziesiąt - powstałych w