Advanced search    

Search: authors:"Anita Magowska"

17 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

George Huntington (1850–1916)

April Michał K. Owecki 0 Anita Magowska 0 0 Department of History and Philosophy of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, Poznań , Poland 1 Michał K

"Kampf ums Da(bei)sein. Darwin-Diskurse und die polnische Literatur bis 1900", Daniel Schümann, Köln Weimar Wien 2015 : [recenzja]

angiel­ ską. Anita Magowska Jest to druga pozycja serii „Ze skarbca wspomnień”, podjętej przez Stowarzysze­ nie. Pierwsza książeczka została poświęcona Janinie Sokołowskiej­Pituchowej, profe­ sor anatomii

Wandering Spleen: A Medical Enigma, Its Natural History and Rationalization

Anita Magowska 0 0 A. Magowska (&) History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 61-111 Poznan, Poland Introduction Wandering spleen is a rare

Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w.

Polish refugees in Paris in the mid-nineteenth Anita Magowska Poznań Streszczenie: Listy Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) są ciekawym źródłem wiedzy o życiu codziennym polskich uchodźców politycznych w

Surgery, Fame, and Misfortune: The Life of Bronisław Kader

Anita Magowska 0 Educational Background 0 0 A. Magowska (&) Department of History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznan, Poland

A Doctor Facing Turbulent Times: Antoni Tomasz Jurasz, Citizen of the World

Anita Magowska 0 0 A. Magowska (&) Department of History of Medical Sciences, Poznan University of Medical Sciences , ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznan, Poland The eponymous of the Jurasz

Rufina Stella Ludwiczak (1906-2001) - chemik organik

Anita Magowska Zakład Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego Poznań Kiedy wiosną 1998 r., podczas uroczystości odsłonięcia na dziedzińcu Poz­ nańskiego Towarzystwa ... . Stefan Zamecki Anita Magowska RUFINA STELLA LUDWICZAK (1906-2001) - AN ORGANIC CHEMIST The article takes up the hitherto under-investigated issue of the conditions for the development of science in

Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego

Anita Magowska - Kiedy prawie 70 lat temu prof. Witold Włodzimierz Głowacki (1909-2001) podejmował pierwsze badania w zakresie historii farmacji, istniało wprawdzie kilkadziesiąt - powstałych w

Jan Marian Dobrowolski - botanik i znawca zielarstwa (1886-1958)

do prof. F. Adamanisa z 12.5.1951 r., Memoriał do PAN z 8.12.1956 r. 33 Witold W. G ł o w a c k i : Prof, dr Jan Dobrowolski. „Farmacja Polska" 1958 nr 15 s. 249-250. Anita Magowska JAN MARIAN