Advanced search    

Search: authors:"Anke Clarijs-de Regt"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Carlosmomentjes

1500 mensen zo stil krijgen, dat je een speld kunt horen vallen. Dat kan Jaap Bressers. Ik was bij een lezing van hem waarin hij vertelde over zingeving in het leven, over zingeving in je werk en over hoe je met kleine dingen het verschil maakt. Op zijn 21ste liep hij een hoge dwarslaesie op bij een duikongeluk. Hij vertelde over zijn verblijf in het ziekenhuis en die ene...

De kracht van het levensverhaal

Door Rob Bruntink 0 Door Anke Clarijs-de Regt 0 0 Doeke Post, De dood te slim af! Bezinning op nieuwe medische technologie. Uitgeverij Meinema. ISBN 9789021143514 Hospices die meewerkten aan de film ... Clarijs-de Regt De film Voor de stilte van Richard Dols portretteert zeven mensen in de laatste maanden van hun leven. Zij verblijven allen in een hospice. In de film wordt in beeld gebracht hoe het