Advanced search    

Search: authors:"Anna Krajewska"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Corruption, anti-corruption and human rights: the case of Poland’s integrity system

Serious tensions can arise in a country’s integrity system when anti-corruption policy also poses a threat to fundamental values and standards under which a democratic state operates, in particular human and civil rights. This article examines these tensions using the case of Poland, where the risk arises, in particular, in situations of ‘moral panic’, where intense public and...

Znaczenie koncepcji "sharing economy" na rynku turystycznym

. The research methodology is based on a literature review. Translated by Anna Krajewska-Smardz Allen , D. , Berg , Ch., 2014 , The sharing economy. How overregulation could destroy an economic

Is the Minimum Wage Detrimental to the Economy?

DETRIMENTAL TO THE ECONOMY? Anna Krajewska, Stefan Krajewski Institute of Economics University of Lodz K e y w o r d s: minimum wage, unemployment, inflation, labour market. A b s t r a c t The minimum ... minimum wage. CZY PŁACA MINIMALNA SZKODZI GOSPODARCE? Anna Krajewska, Stefan Krajewski Instytut Ekonomii Uniwersytet Łódzki S ł o w a k l u c z o w e: płaca minimalna, bezrobocie, inflacja, rynek pracy

Relacje uczelni z rynkiem pracy z perspektywy absolwentów

659 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 18 2011 MIROSŁAWA PLUTA-OLEARNIK ANNA KRAJEWSKA-SMARDZ Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu RELACJE UCZELNI Z RYNKIEM PRACY Z PERSPEKTYWY

Biotransformation of cinnamyl alcohol to rosavins by non-transformed wild type and hairy root cultures of Rhodiola kirilowii

Non-transformed wild type (NTWT) and hairy root cultures of Rhodiola kirilowii were grown in medium supplemented with 2.5 mM cinnamyl alcohol as a precursor and/or sucrose (1 %) on the day of inoculation or on the 14th day of culture. Rosarin, rosavin, and rosin were produced by NTWT root culture but only rosarin and rosavin by hairy roots. Approximately 80 and 95 % of the...

Poezja i olśnienie : o sztukach telewizyjnych Becketta

twórczość między zamieraniem (postaci, literatury, dramatu) a poszukiwaniem kultury, która wytwarza znaki puste, nie daje poczucia pewności i orientacji w świecie. Anna Krajewska 24 A. Libera O czym jest dla

"Et in comoedia ego"

gatunku. Anna Krajewska Językoznawstwo otwarte Pod takim tytułem ukazała się książka opol­ skiego dialektologa i historyka języka, Antoniego Furdala. Języko­ znawstwo otw arte nie jest nowym, nieznanym