Advanced search    

Search: authors:"Annemieke Talsma"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Aanmeren

van Annemieke Talsma. - Het was heerlijk weer deze week dus fietste ik, huisarts te Rotterdam, naar mijn patiƫnte aan de andere kant van de Maas. De dochter had gebeld omdat het niet goed zou gaan ... een vrouw ben. Als ik terugfiets naar mijn praktijk, zie ik de ve le boten over de Maas en aan de kade. Ja, mijn bootje ligt nu naast het hare. Heel voorzichtig heb ik aangemeerd. Annemieke Talsma is