Advanced search    

Search: authors:"Annet Sollie"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Apptip Eye Chart Pro

, Victor van der Meer, Bèr Pleumeekers, Nadine Rasenberg, Annet Sollie, Wim Verstappen Eye Chart Pro ondersteunt de bekendste methodes om de Eye Chart Pro is een app met een enkele functie: het meten van

Webtip Huisartsengenetica.nl

Dees, Sjoerd Hobma, Victor van der Meer, Bèr Pleumeekers, Nadine Rasenberg, Annet Sollie, Wim Verstappen Huisartsengenetica, de naam zegt het al, is een site die de huisarts ondersteunt bij vragen over

Smart technologie bij COPD: effectief tot zes maanden

name de mogelijkheid om regionale functies te kunnen inzien, is erg handig. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers tiviteitenniveau (864 stappen meer per dag bij smart technologie tot zes maanden, na twaalf ... . Huisartsen moeten per patiënt bekijken of smart technologie past en meerwaarde kan hebben. Persoonsgerichte zorg dus. Verbeteringen zijn dan vooral in het begin te verwachten. ▪ Annet Sollie McCabe C, et al

Apptip PalliArts

name de mogelijkheid om regionale functies te kunnen inzien, is erg handig. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers tiviteitenniveau (864 stappen meer per dag bij smart technologie tot zes maanden, na twaalf ... . Huisartsen moeten per patiënt bekijken of smart technologie past en meerwaarde kan hebben. Persoonsgerichte zorg dus. Verbeteringen zijn dan vooral in het begin te verwachten. ▪ Annet Sollie McCabe C, et al

Clinicards

concept voelt ‘solide’ en flexibel. Wij denken dat Clinicards met recht een app van de toekomst is. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers Naam Clinicards Maker Synappz Doel Concept van platform voor zorgverlener en

Apptip Braintoss

. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers Ook een apptip? Mail naar Bart Timmers () of Annet Sollie ().

Zekerheid kopen

Dinsdagochtend schuif ik achter mijn bureau, tweede kop koffie van de dag in de hand als mijn oog valt op een mapje van een, laten we het anoniem houden, ‘scanbedrijf’. U kent ze wel, die bedrijven die flink adverteren met uitgebreid preventief onderzoek voor een speciale prijs. Mag in Nederland niet, dus je moet er wel even de grens voor over. In het mapje vind ik een ecg en een...

Inzicht in Pitt-Hopkins door online onderzoek

Hulp vragen aan familie van patiënten met het Pitt-Hopkins syndroom bij het beter in kaart brengen van symptomen en het natuurlijk beloop werkt! Patiënten en hun familie blijken zeer bereid om mee te werken aan het online invullen van uitgebreide vragenlijsten. Dit biedt perspectief voor andere zeldzame ziekten waarbij concrete informatie vaak niet beschikbaar is.

Telefonische triage niet altijd veilig

%). Het is belangrijk om herkenning van hoog-urgente cases te verbeteren. ▪ Annet Sollie cineren. Denkend aan de dagelijkse praktijk vroeg ik mij wel af of een (vermeend) gebrek aan bewijs met betrekking

Apptip Huisarts Kennis Quiz

). En vergeet niet: het gaat niet om hoe u in de praktijk zou handelen, maar hoe u volgens de standaard moet handelen. ▪ Bart Timmers, Annet Sollie Ons oordeel Ook een apptip? Mail naar Bart Timmers ... () of Annet Sollie ()

Te druk om tv te kijken

Een paar weken geleden had ik een heuse bekende Nederlander (BN’er) op mijn spreekuur. Dat wil zeggen, ik had hem niet herkend als BN’er en ook niet als zodanig behandeld. Nu vind ik eigenlijk dat BN’ers net zo behandeld moeten worden als ieder ander, dus tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar aan het eind van het consult, toen ik de BN’er nog steeds niet had herkend ondanks...

IKSOEP? Laten we even roeren voor we gaan eten

Collega Norg onderstreept het belang van het SOEP-systeem, maar geeft ook aan dat het hoog tijd is voor uitbreiding. Reden: de gezondheidszorg verandert en dit zorgt voor nieuwe informatie die niet in de SOEP-structuur past. Hij stelt voor om de SOEP-structuur uit te breiden met twee regels, namelijk een I-regel voor het noteren van de Ingangsklacht, de reden van komst of de...

Werken op de HAP: ook ons vak

Annet Sollie - Urgent of niet urgent? Nu ik in het kader van mijn huisartsopleiding een aantal maanden de rol van SEH-arts mag spelen, erger ik mij regelmatig aan het kritische geluid van

SORTA: a system for ontology-based re-coding and technical annotation of biomedical phenotype data

There is an urgent need to standardize the semantics of biomedical data values, such as phenotypes, to enable comparative and integrative analyses. However, it is unlikely that all studies will use the same data collection protocols. As a result, retrospective standardization is often required, which involves matching of original (unstructured or locally coded) data to widely...