Advanced search    

Search: authors:"Barend Kooistra"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Rolmodel

Dit keer gaat het niet over de patiënt, of de zorg, of de behandeling. Nee, we gaan het over de dokter hebben. We proberen met z’n allen goeie dokters op te leiden. Kundige, communicatieve, wetenschappelijk gevormde, menselijke, betrokken, lieve, toegankelijke, betrouwbare, meelevende, gedisciplineerde, onafhankelijke, supergoeie dokters. Dokters die je voor jezelf wilt of aan...

Het nieuwe lijden

Vroeger was lijden iets actueels, het was op een zeker moment aan de hand. En het bestond bij de gratie van de mening van een ander: “Suffering was in the eye of the beholder”. Je stierf van de pijn en dat vond een ander dan niet om aan te zien, of die ander vond dat het Gods wil was, of je eigen schuld. Of … vul maar in. In ieder geval stond wel vast dat een ander er iets van...