Advanced search    

Search: authors:"Bart Timmers"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Apptip PalliArts

name de mogelijkheid om regionale functies te kunnen inzien, is erg handig. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers tiviteitenniveau (864 stappen meer per dag bij smart technologie tot zes maanden, na twaalf

Clinicards

concept voelt ‘solide’ en flexibel. Wij denken dat Clinicards met recht een app van de toekomst is. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers Naam Clinicards Maker Synappz Doel Concept van platform voor zorgverlener en

Apptip Braintoss

. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers Ook een apptip? Mail naar Bart Timmers () of Annet Sollie ().

Apptip Huisarts Kennis Quiz

). En vergeet niet: het gaat niet om hoe u in de praktijk zou handelen, maar hoe u volgens de standaard moet handelen. ▪ Bart Timmers, Annet Sollie Ons oordeel Ook een apptip? Mail naar Bart Timmers