Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,119 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ernstig ziek door gezond eten

gebakken ei de boosdoener is geweest. Copyright information © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 Authors and Affiliations Bohn Stafleu van

Het persoonsgebonden budget

uitkerende instantie en degene voor wie de zorg bedoeld is, komen in aanmerking om deze taak te verrichten. Copyright information © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel

Sterke omzetgroei ambulant pedicures

het grootste omzetaandeel met de verkoop van producten (9,3%) procent. Ambulante pedicures behalen vrijwel alle omzet met het uitvoeren van behandelingen. Copyright information © Bohn Stafleu van ... Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018 Authors and Affiliations Bohn Stafleu van Loghum11.http://www.bsl.nl

Kinder Yoga

Kinderopvang July 2018, Volume 28, Issue 7–8, pp 28–28 | Cite as Kinder Yoga AuthorsAuthors and affiliations Bohn Stafleu Van Loghum Kinder yoga First Online: 04 July 2018 ... naar de hersenen. Versterkt de buiken onderrugspieren. Copyright information © Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018 Authors and Affiliations Bohn Stafleu Van

Tp Kennistoets Juni 2017

SamenvattingVan ieder nummer van TP verschijnt een kennistoets gebaseerd op artikelen uit dat nummer. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en de toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn. bsl.nl kunt u inloggen in uw online-abonnement en deze kennistoets maken. Van de onderstaande 20...

De juiste palliatieve ‘jas’

wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat je het abonnement uit hoofde van jouw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum

4 Vragen over: Vettransplantatie bij brandwondlittekens

Samenvatting‘Vastzittende littekens komen voor na heel ernstige brandwonden, maar ook na andere ernstige verwondingen zoals een auto-ongeval of necrotiserende fasciitis. Ze ontstaan wanneer niet alleen de huid, maar ook de onderliggende vetlaag (subcutis) is aangedaan.

Cardiovasculaire risicovoorspelling

SamenvattingHarskamp vindt de huidige cardiovasculaire risicovoorspelling redelijk betrouwbaar. Bij een aantal categorieën is de huidige voorspelling aanzienlijk minder betrouwbaar. Welke zijn dat?

Data is voor dokters, context voor patiënten

SamenvattingNatuurlijk is de data van en voor de patiënt. Maar als we patiënten grip op en begrip over hun ziekte en behandeling willen geven, hebben ze vooral context nodig.

Bij- en nascholing

. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren ... dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van