Advanced search

Loading...

Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,655 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Plussen & minnen

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Dossier Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering die uitgaat van de meest eigentijdse definitie van het begrip gezondheid: ‘het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Het is een reactie op de oorspronkelijke definitie van de WHO (1948), waarin de focus meer op ziekte lag.

Terecht

De huidige euthanasiewet heeft betrekking op verzoeken om euthanasie van wilsbekwame personen van 12 jaar of ouder. Recent onderzoek bevestigt dat ook minderjarigen jonger dan 12 wilsbekwaam kunnen zijn. Sinds enkele jaren wordt ervoor gepleit de wet aan te passen, zodat ook verzoeken van wilsbekwame minderjarigen jonger dan 12 jaar eronder vallen. Onder meer de Nederlandse ...

Life is a cabaret!

Vooral in mijn studententijd en ook nog wel de jaren daarna heb ik diverse cabarets, sketches en liedjes voor feesten en partijen (mee) opgevoerd.

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).

Plannen voor gevorderden (1)

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Beweegactiviteit: Peuterpret

Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum Postbus 0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten , USA 2 ... . www.kinderopvanginbeweging.nl. Hét vaktijdschrift voor allen die betrokken zijn bij de opvang van kinderen. Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Abonnement Het abonnement kan elk gewenst

Thema: wormen

Heb je wel eens gezien hoe een merel een worm uit de grond trekt? Het lijkt een eenvoudig klusje, maar probeer het zelf maar eens. Dat is lastiger dan je denkt.

Een nieuw gezicht voor TBV?

Elke maand dezelfde cover, dat zien veel TBVlezers graag anders. Dat kan, maar daar hebben we dan wel de hulp van diezelfde TBV-lezers voor nodig! In het juninummer hebben we u gevraagd om tijdens de zomer(vakantie) voor dit doel met uw camera aan de slag te gaan. We hopen met enig resultaat. Misschien zijn de eerste foto’s al binnen op het moment dat u dit leest.

Advies gevraagd!

Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts voor een specifiek consult.

Colofon

Redactie Nursing Bohn Stafleu van Loghum - telefoon: 030-6383736 - redacteur tel.: (0031) (0)30 - 638 3842 Marjoleine Gijsen redactieassistent tel.: (0031) (0)30 - 638 3843 redacteur WWW.NURSING.NL ... uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. ISSN 1381-5911 ABONNEMENTEN Nursing verschijnt 11 keer per jaar. Abonnementsprijzen per jaar: - Nursing Compleet (printmagazine

4 Vragen over: De EWMA

‘De EWMA heeft in het verleden diverse belangwekkende documenten voortgebracht. Een aantal hiervan werd tijdens het congres gepresenteerd, over onder meer VAC-therapie en hyperbare zuurstoftherapie.

Dossier ernstige psychische aandoeningen (EPA)

43 procent van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening. Bij ‘psychische stoornis’ denken veel mensen aan de heftige gevallen die we kennen uit de media. Daardoor lijkt het alsof iedereen overvallen kan worden door een ernstige psychische aandoening (EPA). Maar dat is niet zo, het gebeurt niet heel vaak en ook niet ‘zomaar’. In dit dossier gaan we in op de situatie ...

Wij gaan online!

De huisarts ziet regelmatig patiënten met morbide obesitas (en comorbiditeit), die wellicht met bariatrische chirurgie veel gezondheidswinst kunnen behalen. Maar hoe gaan deze operaties in z’n werk? Wat is de rol van de huisarts in het voortraject en de nacontroles? De auteur van deze e-learning, huisarts Françoise Langens, werkte jarenlang als arts bij de Nederlandse Obesitas ...

De infantiele slik

Steeds vaker, of misschien omdat ik er op let, ontdek ik ook bij volwassenen nog een infantiele slik.

September en oktober

Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder jongeren en adolescenten met een LVB. Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend.

Verruca seborrhoica of ouderdomswrat

De verruca seborrhoica of verruca senilis (ouderdomswrat) is een goedaardige huidafwijking die op volwassen leeftijd optreedt. De voorkeurslokalisaties zijn de romp en het gelaat. Over de oorzaak tast men nog in het duister. Mogelijk spelen zonlichtexpositie en familiair voorkomen een rol. De wrat ligt boven op de huid (in de epidermis) en kan vele vormen aannemen. De afwijking is ...

Dyspareunie bij oudere vrouwen

De menopauze zorgt voor nogal wat veranderingen op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. Ook seksuele klachten deze de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden kunnen ontstaan. Pijn bij geslachtsgemeenschap kan leiden tot afname van seksueel verlangen. Dit beïnvloedt ook de relatie tussen de beide partners. Bij postmenopauzale vrouwen is vulvovaginale atrofie de belangrijkste ...

Oudere vrouw met zonnesteek

Millie Zegwaard (64) wordt door haar man naar de huisartsenpraktijk gebracht. Ze heeft ernstige spierkrampen, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en collapsneiging. Het is een warme zomerdag en Zegwaard heeft urenlang hard in de tuin gewerkt, zonder bescherming tegen de zon. De huisarts vraagt aan haar en aan haar man wanneer de klachten begonnen zijn en hoe ...

Geachte lezer

Afgelopen 9-13 juni hield de American Diabetes Association (ADA) haar jaarcongres in San Diego, Californië. Deze jaarlijkse bijeenkomst brengt meer dan 16.000 deelnemers samen uit meer dan 112 landen voor vijf dagen van unieke educatie via symposia, ‘oral abstract’-sessies, ‘meet the expert’-sessies, en speciale voordrachten. Bovendien werden meer dan 2.000 abstracts tijdens ...