Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Auteursrichtlijnen Huisarts Nu

Na goedkeuring van uw (herwerkt) artikel informeert de redactie u in welk nummer uw artikel zal verschijnen. Als uw artikel is ingepland voor een bepaald nummer (bv. december, nr. 6), dan start de productie ervan aan het begin van de maand daarvoor (in dit geval op 1 november).

De afstand die de doden gaan

De afstand die de doden gaan Is niet meteen te zien; Je denkt nog menig vurig jaar Ze keren weer misschien.

Wijziging welzijnswet in belgië

In België is de Welzijnswet van 4 augustus 1996 de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. In mei 2014 zijn er twee Koninklijke Besluiten bekrachtigd met wijzigingen in een aantal bepalingen van deze wet.

Kleurplaten voor mensen met dementie

Niet te gedetailleerd en vooral niet te kinderachtig. Dat zijn de kenmerken van de kleurplaten die illustrator Gerda Hiemstra uit Ureterp maakt voor ouderen met dementie. In de huiskamers van verpleeghuis Lijtehiem zijn ze inmiddels een groot succes. Hobby’s als borduren of het maken van bouwpakketten zijn voor de bewoners vaak te hoog gegrepen, maar aan de eenvoudige en...

Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie

Op 17 november 2011, tijdens het NVMO Congres, zal de NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie voor de eerste maal uitgereikt worden.Doel van de prijsStimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medisch onderwijs.Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde.De juryDe jury voor de selectie van de Beste Onderwijsinnovatie bestaat uit deskundigen...