Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De afstand die de doden gaan

De afstand die de doden gaan Is niet meteen te zien; Je denkt nog menig vurig jaar Ze keren weer misschien.

Wijziging welzijnswet in belgië

In België is de Welzijnswet van 4 augustus 1996 de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. In mei 2014 zijn er twee Koninklijke Besluiten bekrachtigd met wijzigingen in een aantal bepalingen van deze wet.

Health in shrinking regions

People who live in regions characterised by population decline, are less healthy than people in other regions in the Netherlands. Verweij and Van der Lucht show that about 25% of the populations in South Limburg, Zeeland Flanders and North East-Groningen do not feel healthy, whereas 19% of the population in the rest of the Netherlands does not feel healthy. In their research, they ...

Return-to-work experiences after breast cancer

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld en België behoort tot de landen met de hoogste incidentie. De diagnose ‘borstkanker’ heeft een grote impact op het leven van degenen die ermee geconfronteerd worden.

Kleurplaten voor mensen met dementie

Niet te gedetailleerd en vooral niet te kinderachtig. Dat zijn de kenmerken van de kleurplaten die illustrator Gerda Hiemstra uit Ureterp maakt voor ouderen met dementie. In de huiskamers van verpleeghuis Lijtehiem zijn ze inmiddels een groot succes. Hobby’s als borduren of het maken van bouwpakketten zijn voor de bewoners vaak te hoog gegrepen, maar aan de eenvoudige en herkenbare ...

Stefan Clockaerts: ‘In België is er meer een laissez faire-mentaliteit’

Hij is niet de eerste Vlaming die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan in ons land. Orthopeed in opleiding Stefan Clockaerts werkte voor zijn proefschrift drie jaar in het Erasmus MC. Eind februari promoveert hij aan de Universiteit van Antwerpen.

Verpleegkundige steeds hoger opgeleid

In België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada werken steeds meer hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie

Op 17 november 2011, tijdens het NVMO Congres, zal de NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie voor de eerste maal uitgereikt worden.Doel van de prijsStimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medisch onderwijs.Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde.De juryDe jury voor de selectie van de Beste Onderwijsinnovatie bestaat uit deskundigen ...