Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Verpleegkundige steeds hoger opgeleid

In Belgiƫ, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada werken steeds meer hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).