Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

René de Veer

Functie/Bedrijf: directeur OntzorgpleinWat: duikenOpvallendste prestatie: “Meer een unieke belevenis. Bovenop een whale shark van acht meter gedoken. Pure sensatie.”1. Waarom duiken?“Altijd als ik ergens een duiker zag bovenkomen, vond ik dat fascinerend. Tien jaar geleden heb ik een proefduik gemaakt in een zwembad, daarna mijn duikpapieren gehaald. Duiken in Nederland vind ik ...