Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Stichting Help UGanda (HUG) zoekt teamleider en tandartsassistentes voor tandheelkundig project

Stichting HUG werkt inmiddels 10 jaar met succes in Uganda. Vanuit Nederland vertrekt één à twee maal per jaar een team naar dit prachtige land, ook wel de parel van Afrika genoemd, om werkzaamheden op tandheelkundig gebied te verrichten.

Leerling tandartsassistenten knuffelen stichting HUG

Als eindopdracht kregen de leerlingen tandartsassistenten van het Aventus uit Deventer de opdracht om een goede doelen actie te organiseren. Op zoek naar een goed doel kwamen de leerlingen in het naburig gelegen Twello terecht. Daar is de stichting HUG (Stichting help UGanda) actief met het werven van donaties voor Uganda.