Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,477 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Goede voornemens

Zachtjes maak ik de slaapkamerdeur open en kijk om het hoekje. Op het nachtkastje brandt een schemerlampje. Mevrouw Vink rekt zich eens uit.

Hoe gezond is dood geld?

In de sector is door de jaren heen nogal wat vermogen opgepot en dit brengt op dit moment niets op! Voorwaar: Dood geld! Als het geld op de plank blijft liggen is het werkloos en wordt het niet ingezet voor de zorg waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ik onderschrijf dat er buffers nodig zijn voor mindere tijden, maar we moeten niet overdrijven.

Dossier Gendersensitieve gezondheidszorg

Het besef dat mannen en vrouwen door biologische verschillen andere ziekteverschijnselen hebben en verschillend reageren op bepaalde behandelingen dringt langzaam door tot de gezondheidszorg. In dit dossier bekijken wij de verschillen en hoe men daarop kan inspringen.

Wereldbaan

DORIEN GERRITSEN IS PEDAGOGISCH MEDEWERKER BIJ DE PINKENSTAL VAN KINDEROPVANGORGANISATIE EIGEN & WIJZER IN LOOSDRECHT EN GEEFT DAARNAAST OPVOEDONDERSTEUNING AAN OUDERS EN PROFESSIONALS.

IJskoud de beste

Bernadet is pedicure. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Juridische adviezen en opinie

Het regeerakkoord wijdt in het hoofdstuk over zorg één zin aan de positie van de vrijgevestigde medisch specialisten: ‘Voor meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis stimuleren we dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst’. Eerder verlengde oud-minister Schippers al de subsidieregeling voor medisch specialisten die hun status van vrijgevestigde ...

Plussen & minnen

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Terecht

De formele implementatie van het samenwerkingsmodel heeft geresulteerd in complexe organisatiestructuren die een risico voor de bestuurbaarheid kunnen vormen.’ Zo citeert de minister medio 2016 een van de uitkomsten van het TIAS-onderzoek naar de gevolgen van integrale bekostiging voor de governance van ziekenhuizen. Op onderdelen van deze besturingsproblematiek is de afgelopen ...

3 vragen over

Is er een ondergrens bereikt als het gaat om de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? Ja, zegt de FNV, die werkgevers in de kinderopvang beticht van een flex- verslaving. Werkgevers verwachten echter ook volgend jaar een beroep te moeten doen op de flexibiliteit van werknemers. FNV-bestuurder Ilse van der Weiden legt uit wat er mis is.

Sinterklaas

Al weken loopt iedereen uit het team met gespitste oren rond. Alle leuke weetjes en grappige informatie, over bewoners en elkaar, slaan wij op en geven wij door aan ‘Sinterklaas’. In dit geval is ‘Sinterklaas’ een gesloten doos met een gleuf; die op de teamkamer staat. Met deze informatie zal de activiteitenbegeleiding de meest briljante sinterklaasgedichten maken.

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller doen verergeren, ook in complexe situaties. We doen nog weinig met deze kennis en beperken ons tot fysiologische en biologische processen.

Terecht

De huidige euthanasiewet heeft betrekking op verzoeken om euthanasie van wilsbekwame personen van 12 jaar of ouder. Recent onderzoek bevestigt dat ook minderjarigen jonger dan 12 wilsbekwaam kunnen zijn. Sinds enkele jaren wordt ervoor gepleit de wet aan te passen, zodat ook verzoeken van wilsbekwame minderjarigen jonger dan 12 jaar eronder vallen. Onder meer de Nederlandse ...

Life is a cabaret!

Vooral in mijn studententijd en ook nog wel de jaren daarna heb ik diverse cabarets, sketches en liedjes voor feesten en partijen (mee) opgevoerd.

Dossier Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering die uitgaat van de meest eigentijdse definitie van het begrip gezondheid: ‘het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Het is een reactie op de oorspronkelijke definitie van de WHO (1948), waarin de focus meer op ziekte lag.

Advies

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Thema: Herfst

Binnen blijven in de herfst? Welnee! Spring rond in de bladeren, zoek paddenstoelen en verzamel al het moois dat nu op de grond gevallen is.

Plannen voor gevorderden (2)

Bernadet is pedicure plus. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Advies gevraagd!

Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts voor een specifiek consult.

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).