Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,341 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Boeken

CJH van de Velde, et al. Leerboek oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Linda Bröker Loes Wouters FEBRUARI 2018 HUISARTS EN WETENSCHAP 73 - Kanker is doodsoorzaak nummer 1 en speelt op

Ga de strijd aan met administratie

Zorgprofessionals besteden 40 procent van hun tijd aan administratie. De minister vraagt schrap- en verbetervoorstellen. Professionals moeten de rode pen pakken.

Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf

Gezond en regelmatig eten draagt bij aan ons welbevinden, aan vitaliteit en zelfs aan plezier in het leven. Dat geldt voor alle leeftijden en zeker ook voor ouderen.

‘We kochten snoep voor een cent’

Geld is een onderwerp waarmee je alle kanten op kunt. Je kunt liedjes zingen over geld of cliënten spreekwoorden over geld laten afmaken. Je kunt vragen over vroeger stellen of over de rol die geld in het huidige leven van de cliënt speelt. Geld is een veelzijdig thema voor een activiteit.

Goede voornemens

Zachtjes maak ik de slaapkamerdeur open en kijk om het hoekje. Op het nachtkastje brandt een schemerlampje. Mevrouw Vink rekt zich eens uit.

Hoe gezond is dood geld?

In de sector is door de jaren heen nogal wat vermogen opgepot en dit brengt op dit moment niets op! Voorwaar: Dood geld! Als het geld op de plank blijft liggen is het werkloos en wordt het niet ingezet voor de zorg waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ik onderschrijf dat er buffers nodig zijn voor mindere tijden, maar we moeten niet overdrijven.

Dossier Gendersensitieve gezondheidszorg

Het besef dat mannen en vrouwen door biologische verschillen andere ziekteverschijnselen hebben en verschillend reageren op bepaalde behandelingen dringt langzaam door tot de gezondheidszorg. In dit dossier bekijken wij de verschillen en hoe men daarop kan inspringen.

Wereldbaan

DORIEN GERRITSEN IS PEDAGOGISCH MEDEWERKER BIJ DE PINKENSTAL VAN KINDEROPVANGORGANISATIE EIGEN & WIJZER IN LOOSDRECHT EN GEEFT DAARNAAST OPVOEDONDERSTEUNING AAN OUDERS EN PROFESSIONALS.

IJskoud de beste

Bernadet is pedicure. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap – middels deze column in Podopost en een blog in de nieuwsbrief. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Informatie op het moment dat het relevant is

Veel patiënten in een ziekenhuis worden overspoeld met informatie tijdens hun behandeling. Daarom hebben Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de Spaarne Behandelcoach app geïntroduceerd voor patiënten die een knie- of heupoperatie moeten ondergaan.

De impact van vergrijzing op zorgkosten

De komende decennia wordt door verschillende factoren een sterke groei van de kosten van ziekenhuiszorg verwacht. In onderstaande berekening op basis van de LBZ en demografische prognoses van het CBS tonen we de financiële impact van de vergrijzing. Deze alleen bedraagt een stijging van 11% in de periode 2016-2026.

Meetlat voor onderzoek naar diagnostische tests

De artikelen in de rubriek Wetenschap Kritisch Bekeken van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice worden op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem en vervolgens samengevat en becommentarieerd. Deze kwaliteitsscore is opgebouwd uit gewogen scores die zijn toegekend aan een aantal criteria voor bepaald soort onderzoek.

Advies gevraagd

In januari 2017 meldt deze verder gezonde jonge vrouw (17 jaar) zich met pijn in de regio 36 bij de tandarts.