Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Nostalgie

/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B). Nostalgie Op dit moment heb je een historische Bijzijn XL in handen, te

Leiderschap

Adri van Beelen is medisch/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B).

Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt

Op donderdag 11 mei werd in Amsterdam de 19e Anna Reynvaan Lezing gegeven door de Amerikaanse verpleegkundige Mary Naylor uit Philadelphia. Tijdens deze jaarlijkse happening werden ook de Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt: de Praktijkprijs, de Wetenschapsprijs en de Studentenprijs.

Waarschuwing voor verpleegkundige die geheimhoudingsplicht schond

Een verpleegkundige die werd gestalkt door een patiënt met een autistische stoornis schond haar geheimhoudingsplicht toen zij hier een melding van maakte bij de politie. Ook had zij zijn ziektebeeld niet mogen delen met collega’s, zo oordeelt het Regionaal Tuchtcollege. Zij werd hiervoor aangeklaagd door de patiënt. Dat meldt Nursing.

Inzet verpleegkundig specialist kan zorg eerste lijn verbeteren

Verpleegkundig specialisten moeten vaker worden ingezet in eerstelijnszorg, zoals die wordt geboden in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Dat komt de kwaliteit van de eerstelijnszorg ten goede blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC Groep, uitgevoerd in opdracht van Hogeschool Utrecht.

‘Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht’

De schaarste aan verpleegkundigen vormt de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Er is onvoldoende samenhangend beleid om het probleem op te lossen. Dat stelt verpleegkundige Johan Lambregts op Skipr, het platform voor beslissers in de zorg.

IGZ gaat bij cliënt thuis in gesprek met verpleegkundige

Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf januari te maken met het vernieuwde toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). Vanaf dat moment komt de inspecteur ook bij de cliënt thuis en gaat met de cliënt, de wijkverpleegkundige en de thuiszorgorganisatie in gesprek over de geleverde zorg. ‘De cliënt en de rol van de wijkverpleegkundige zijn het vertrekpunt van deze nieuwe...

Gastvrijheid van verpleegkundigen onderzocht

In welke mate zetten ziekenhuizen en zorgorganisaties gastvrijheid in en hoe ervaren patiënten dat? Dat thema staat centraal in nieuw onderzoek van dr. Angelique Lombarts. Zij gaat als lector aan de slag voor het Hospitality Research Centre Hotelschool The Hague.