Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

109 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt

Op donderdag 11 mei werd in Amsterdam de 19e Anna Reynvaan Lezing gegeven door de Amerikaanse verpleegkundige Mary Naylor uit Philadelphia. Tijdens deze jaarlijkse happening werden ook de Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt: de Praktijkprijs, de Wetenschapsprijs en de Studentenprijs.

Waarschuwing voor verpleegkundige die geheimhoudingsplicht schond

Een verpleegkundige die werd gestalkt door een patiënt met een autistische stoornis schond haar geheimhoudingsplicht toen zij hier een melding van maakte bij de politie. Ook had zij zijn ziektebeeld niet mogen delen met collega’s, zo oordeelt het Regionaal Tuchtcollege. Zij werd hiervoor aangeklaagd door de patiënt. Dat meldt Nursing.

Inzet verpleegkundig specialist kan zorg eerste lijn verbeteren

Verpleegkundig specialisten moeten vaker worden ingezet in eerstelijnszorg, zoals die wordt geboden in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Dat komt de kwaliteit van de eerstelijnszorg ten goede blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC Groep, uitgevoerd in opdracht van Hogeschool Utrecht.

‘Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht’

De schaarste aan verpleegkundigen vormt de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Er is onvoldoende samenhangend beleid om het probleem op te lossen. Dat stelt verpleegkundige Johan Lambregts op Skipr, het platform voor beslissers in de zorg.

IGZ gaat bij cliënt thuis in gesprek met verpleegkundige

Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf januari te maken met het vernieuwde toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). Vanaf dat moment komt de inspecteur ook bij de cliënt thuis en gaat met de cliënt, de wijkverpleegkundige en de thuiszorgorganisatie in gesprek over de geleverde zorg. ‘De cliënt en de rol van de wijkverpleegkundige zijn het vertrekpunt van deze nieuwe ...

Gastvrijheid van verpleegkundigen onderzocht

In welke mate zetten ziekenhuizen en zorgorganisaties gastvrijheid in en hoe ervaren patiënten dat? Dat thema staat centraal in nieuw onderzoek van dr. Angelique Lombarts. Zij gaat als lector aan de slag voor het Hospitality Research Centre Hotelschool The Hague.

Gronings initiatief zorgt voor snellere transfers tussen ziekenhuis en verpleeghuis

Een succesvol project van het UMCG, Martini Ziekenhuis en Zorggroep Groningen voor snellere transfers tussen ziekenhuis en verpleeghuis is onlangs omgezet in een officiële coöperatie. Deze coöperatie met de naam ZorgNaZorg gaat in Noord-Nederland de uitstroom van patiënten regelen.

Nieuwe beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden verschenen

De nieuwe beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden is verschenen. In deze nieuwe versie van de Beroepscode hebben voor het eerst alle verschillende beroepsverenigingen en vakbonden samengewerkt. Voorheen waren er vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden, van verschillende beroepsverenigingen en vakbonden.

Eenvoudig bewegen al gunstig bij dementie

Een eenvoudig beweegprogramma in verpleeghuizen heeft een positief effect op de lichamelijke conditie, het geheugen en het denkvermogen van ouderen met dementie. De combinatie van wandelen en spieroefeningen leidt bovendien tot een verbetering van alledaagse activiteiten. En dat draagt weer bij aan de kwaliteit van leven.

Lage professionaliseringsgraad verpleegkundigen

De verpleegkundige beroepsgroep werkzaam in het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een gebrek aan autonomie en autoriteit. De meerderheid lijkt een beperkte visie te hebben op hun bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat staat het leveren van excellente patiëntenzorg, zoals geformuleerd in de beroepsprofielen 2020, in de weg. Ook het samenwerken met andere zorgverleners wordt ...

Verpleegkundigen spreken elkaar aan bij disfunctioneren

De meeste verpleegkundigen ondernemen actie als zij zien dat een andere verpleegkundige niet goed functioneert. Als ze zien dat een collega een fout maakt of niet volgens protocol handelt, spreekt 69 procent van de verpleegkundigen hun beroepsgenoot daarop aan.

Verpleegkundige kan mantelzorger ondersteunen met SOFA-mode

Mantelzorgers van patiënten met kanker die palliatief worden behandeld zijn moe. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Bijna een kwart van de mantelzorgers heeft last van ernstige vermoeidheid, schrijven Marlies Peters (Radboudumc) en collega’s (Acta Oncol. 2014; epub 7 oktober).

Verpleegkundig onderzoek triage pijn op de borst wint joke mintjes award

De Joke Mintjes Award van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) is dit jaar gewonnen door verpleegkundig specialist Rudolf Tolsma. Hij heeft onderzoek gedaan naar Triage van pijn op de borst en uitsluiten van ACS in de ambulancezorg door de HEART-score en high sensitive Troponine T. Tolsma slaagde onlangs ook cum laude aan de Hanzehogeschool Groningen voor zijn Master Advanced ...

Verklaring omtrent gedrag voor verpleegkundigenl

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet verplicht worden gesteld voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Dat zei Francis Bolle van beroepsvereniging V&VN onlangs op Radio1. Aanleiding tot de oproep is de zedenzaak rond de verpleegkundige die meerdere patiënten misbruikte in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Hem werd bij zijn aanstelling niet om een verklaring gevraagd. ...

Oncologieverpleegkundige moet kennis bijspijkeren over kanker bij ouderen

Oncologieverpleegkundigen missen vaak kennis over de risicofactoren bij ouderen met kanker en het herkennen van specifieke klachten zoals een delier of dementie. Dat stellen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe).

Ambulanceverpleegkundigen: zorgen over ebola in Nederland

Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs zijn betrokken bij de landelijke aanpak van ebola. Tegelijkertijd vrezen ze dat er in Nederland meer ebola-gevallen zullen komen. Daarbij maken ze zich ook zorgen om hun eigen gezondheid.

Vraag patiënt na darmkanker naar seksuele problemen

Een deel van de patiënten met dikkedarmkanker ervaart seksuele problemen na de medische behandeling. Het bespreken daarvan gebeurt nog te weinig. Dat stelt onderzoeker Marjan Traa in haar proefschrift waarop ze onlangs promoveerde aan Tilburg University.

Verpleegkundige overdracht schiet ernstig tekort

Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder 804 respondenten dat Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nictiz in mei 2014 hebben uitgevoerd.

Albert Schweitzer ziekenhuis bespreekt reanimatiewens

Iedere patiënt van 16 jaar en ouder die voor één of meer dagen wordt opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, krijgt voortaan de vraag voorgelegd of hij of zij in geval van een hartstilstand gereanimeerd wil worden. Dat gebeurt voorafgaand aan de opname. Wie niet gereanimeerd wil worden, krijgt een paars polsbandje.

Focus op zorgprijs voor IC-verpleegkundige

IC-verpleegkundige Gerbrig Bijker, werkzaam in het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, heeft de Focus op zorgprijs 2014 gewonnen. Ze won de prijs met een onderzoek waarin ze de behandeling bij kinderen met brandwonden evalueerde. Bij deze behandeling wordt hoofdhuid als huidtransplantaat wordt gebruikt.