Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

28 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Negen maanden cel voor geweld tegen SEH-verpleegkundige

Het openbaar ministerie (OM) heeft voor het Arnhemse hof in hoger beroep negen maanden cel geëist tegen een 34-jarige inwoner van Nijmegen voor het dichtknijpen van de keel van een SEH-verpleegkundige.

Uitgaansgeweld voorkomen door cijfers SEH te delen

De gemeente Amsterdam en regionale ziekenhuizen willen letsel van geweldsincidenten terugdringen door informatie hierover te delen met de politie en gemeente.

Operatieve zorg verbeterd

De operatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd.

Lijst risicovolle medicatie

Als medicatie een risico vormt bij verkeerde dosering, eist de IGZ een dubbele controle. Daarom is de ‘Lijst risicovolle medicatie’ nu te downloaden op de website van V&VN. De lijst is een van de producten die de Taskforce Medicatieveiligheid in de Care ontwikkelde om de medicatieveiligheid voor cliënten in de sector langdurige zorg en zorg thuis te verbeteren. Beroepsorganisatie...

Eerst de stolling repareren

Traumapatiënten met ernstige bloedingen hebben een slechte stolling. Het AMC heeft onlangs een nieuw transfusieprotocol ingevoerd, waarbij deze patiënten – en ook andere patiënten met grote bloedingen – veel sneller dan voorheen bloedplasma en bloedplaatjes krijgen toegediend. Dat verbetert de stolling en daarmee de vooruitzichten van de patiënt.

Naasten te optimistisch

Familieleden en naasten van patiënten die in kritieke toestand zijn opgenomen op de ic, zien een veel positievere boodschap in de uitspraken van de behandelend artsen dan bedoeld is.

Forse stijging ongevallen peuters

Het aantal jonge kinderen dat met ernstig letsel in het ziekenhuis behandeld moet worden na een ongeluk in en om huis is de afgelopen jaren met 48 procent gestegen.

Extra zuurstof kan schaden

Het standaard toedienen van extra zuurstof voor patiënten die kortademig zijn of een laag zuurstofgehalte hebben, kan schadelijk zijn voor de patiënt. In sommige gevallen kan de patiënt er zelfs door overlijden.

Klacht arts tegen SEH-verpleegkundigen afgewezen

Het tuchtcollege in Groningen heeft onlangs de klacht van een arts tegen twee SEH-verpleegkundigen afgewezen. De verpleegkundigen werd verweten dat zij de opdracht van de arts negeerden en hun eigen protocol volgden.

Blije verpleegkundige betekent blije patiënt

Als verpleegkundigen tevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden en hun werkgever, beoordelen patiënten de zorg en het ziekenhuis beter.

Ic Radboud op MijnZorgnet.nl

De ic-afdeling van het UMC St Radboud is nu digitaal toegankelijk opMijnZorgnet.​nl.

Acute zorg moet beter worden georganiseerd

De acute zorg in Nederland is niet altijd goed georganiseerd. Diverse artsen pleitten daarom in een uitzending van het tv-programmaNieuwsuur voor een betere organisatie van de acute zorg.

Verpleegkundigen 35 procent productiever geworden

In de periode 2003-2009 is de totale productiviteit van de ziekenhuissector met 14.7 procent gegroeid. Deze groei heeft de sector grotendeels te danken aan de sterk toegenomen productiviteit van het verplegend personeel (+ 34.9%). Dat heeft het instituut Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies van de TU Delft bekendgemaakt.