Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

65 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Intuberen op straat niet zinvoller

Intuberen bij reanimaties buiten het ziekenhuis is niet beter dan gewone ballonbeademing. Ook het gebruik van een larynxmasker levert geen extra voordelen op. Dit blijkt uit een Japanse, prospectieve studie.

Albert Schweitzer ziekenhuis werpt drempel op voor SEH

Zelfverwijzers kunnen niet meer zomaar naar de SEH van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. Zij kunnen hier alleen nog terecht na een verwijzing van de huisarts of wanneer ze daar door de ambulance naartoe worden gebracht. Het ASZ wil op deze manier het oneigenlijk gebruik van de SEH terugdringen. Het ziekenhuis sluit met deze maatregel aan bij het landelijk beleid dat ...

Negen maanden cel voor geweld tegen SEH-verpleegkundige

Het openbaar ministerie (OM) heeft voor het Arnhemse hof in hoger beroep negen maanden cel geëist tegen een 34-jarige inwoner van Nijmegen voor het dichtknijpen van de keel van een SEH-verpleegkundige.

Uitgaansgeweld voorkomen door cijfers SEH te delen

De gemeente Amsterdam en regionale ziekenhuizen willen letsel van geweldsincidenten terugdringen door informatie hierover te delen met de politie en gemeente.

Langere reanimatie in ziekenhuis verbetert overleving

Langere reanimatie in het ziekenhuis verbetert de overleving van patiënten met een hartstilstand. Dit blijkt uit een zeer groot Amerikaans onderzoek onder ruim 64.000 patiënten in 435 ziekenhuizen.

Minder angst op SEH door iPad

Kinderen op de SEH die erg angstig zijn, blijken rustiger te worden als ze een iPad krijgen. Dat ondervinden artsen op de SEH van het Comer Children’s Hospital in Chicago.Dat ziekenhuis gebruikte tot dusver allerlei trucjes om de kinderen tot rust te brengen, zoals knuffelbeesten, computerspelletjes en muziek, maar het was altijd zoeken welk middel geschikt was voor het kind. De ...

Online rekenmachine voorspelt vernauwing kransslagaders

Met een nieuwe online rekenmachine kan bij patiënten met niet-acute pijn op de borst snel en betrouwbaar de kans op een vernauwing in de kransslagaders worden vastgesteld. Daarmee kan worden bepaald met welke beeldvormende technieken de patiënt het beste verder onderzocht kan worden. Dat blijkt uit onderzoek van klinisch epidemioloog Tessa Genders van het Erasmus MC.De arts vult ...