Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

42 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Intuberen op straat niet zinvoller

Intuberen bij reanimaties buiten het ziekenhuis is niet beter dan gewone ballonbeademing. Ook het gebruik van een larynxmasker levert geen extra voordelen op. Dit blijkt uit een Japanse, prospectieve studie.

Negen maanden cel voor geweld tegen SEH-verpleegkundige

Het openbaar ministerie (OM) heeft voor het Arnhemse hof in hoger beroep negen maanden cel geëist tegen een 34-jarige inwoner van Nijmegen voor het dichtknijpen van de keel van een SEH-verpleegkundige.

Uitgaansgeweld voorkomen door cijfers SEH te delen

De gemeente Amsterdam en regionale ziekenhuizen willen letsel van geweldsincidenten terugdringen door informatie hierover te delen met de politie en gemeente.

Online rekenmachine voorspelt vernauwing kransslagaders

Met een nieuwe online rekenmachine kan bij patiënten met niet-acute pijn op de borst snel en betrouwbaar de kans op een vernauwing in de kransslagaders worden vastgesteld. Daarmee kan worden bepaald met welke beeldvormende technieken de patiënt het beste verder onderzocht kan worden. Dat blijkt uit onderzoek van klinisch epidemioloog Tessa Genders van het Erasmus MC.De arts vult ...

Operatieve zorg verbeterd

De operatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd.

Lijst risicovolle medicatie

Als medicatie een risico vormt bij verkeerde dosering, eist de IGZ een dubbele controle. Daarom is de ‘Lijst risicovolle medicatie’ nu te downloaden op de website van V&VN. De lijst is een van de producten die de Taskforce Medicatieveiligheid in de Care ontwikkelde om de medicatieveiligheid voor cliënten in de sector langdurige zorg en zorg thuis te verbeteren. Beroepsorganisatie ...

Eerst de stolling repareren

Traumapatiënten met ernstige bloedingen hebben een slechte stolling. Het AMC heeft onlangs een nieuw transfusieprotocol ingevoerd, waarbij deze patiënten – en ook andere patiënten met grote bloedingen – veel sneller dan voorheen bloedplasma en bloedplaatjes krijgen toegediend. Dat verbetert de stolling en daarmee de vooruitzichten van de patiënt.

Twijfel over ‘Handen af van onze hulpverleners’

Een aanzienlijk deel van de ambulancemedewerkers in ons land is niet te spreken over de SIRE-campagneHanden af van onze hulpverleners.

Naasten te optimistisch

Familieleden en naasten van patiënten die in kritieke toestand zijn opgenomen op de ic, zien een veel positievere boodschap in de uitspraken van de behandelend artsen dan bedoeld is.