Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

222 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Bij derde oudere hypertensiepatiënt zijn tekenen hartfalen op de echo zichtbaar

Een derde van de oudere patiënten met hypertensie heeft afwijkingen op de echo die in belangrijke mate wijzen op hartfalen. Dat blijkt uit onderzoek van Lianne Ringoir bij de Zorggroep PoZoB in Zuidoost Brabant, waarop zij aan de universiteit Tilburg promoveert. Bij driekwart van deze patiënten adviseert de cardioloog de huisarts om aanpassing van het beleid of verwijzing naar de ...

Aclidinium geeft verbetering bij COPD

De kwaliteit van leven van COPD-patiënten wordt verbeterd door aclidinium, een nieuw langwerkend anticholinergicum dat tweemaal daags geïnhaleerd moet worden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat is gepresenteerd op ERS in Barcelona.

Man heeft bloedsuiker beter onder controle dan vrouw

Mannen lijken hun bloedsuikerspiegel beter constant te kunnen houden dan vrouwen. Er is echter geen verschil te vinden tussen jongens en meisjes.

SLGT-2-remmers zorgen voor gewichtsreductie

SGlT-2-remmers, een nieuwe klasse diabetesmiddelen, verbeteren de glykemische controle bij patiënten met diabetes type 2. Ze zorgen bovendien voor een significante gewichtsreductie en een verlaging van de systolische bloeddruk. Wel komen er meer urogenitale infecties voor. Dat blijkt uit drie studies die zijn gepresenteerd in Barcelona.

Diabetesmiddelen doorstaan cardiovasculaire risicocheck

Twee diabetesmiddelen hebben de toets der kritiek doorstaan als het gaat om het cardiovasculair risico. Alogliptine en saxagliptine verhogen niet de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. De twee studies, Examine en Savor-Timi 53 zijn ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Vaatchirurg Rivierenland houdt bijen

psychiatrie bezighouden? Ja. Maar ik heb nu ook meer tijd voor andere zaken, zoals mijn hobbys. Maar de psychiatrie blijft een belangrijke plaats in mijn leven innemen. Mednet is een uitgave van Bohn Stafleu ... van Loghum te Houten (www.bsl.nl), onderdeel van Springer Media bv. Mednet verschijnt 12 keer per jaar.