Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

489 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Weinig zorgverzekerden denken aan overstappen

Ondanks de aanzienlijke zorgpremiestijgingen die voor komend jaar worden verwacht, overweegt maar een klein deel van de zorgverzekerden om over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS/Nipo in opdracht van online intermediair Independer.

Consumentenbond vergelijkt collectieve zorgpolissen

Leden van de Consumentenbond kunnen over enige tijd hun collectieve zorgverzekeringen online vergelijken met andere ziektekostenpolissen. Volgens de bond krijgen werknemers vaak korting bij het afsluiten van een collectieve polis, maar zijn ze daarmee niet automatisch goedkoper uit.

Pfizer neemt medicijnproducent over

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer neemt medicijnproducent King Pharmaceuticals over voor 3,6 miljard dollar (€ 2,6 miljard). Het grootste farmacieconcern ter wereld heeft dit bekendgemaakt. De overname moet rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Vertegenwoordiging door gemachtigde

De Rechtbank Alkmaar deed op 6 mei 2010, onder nummer 09/2590 AWBZ, uitspraak in een geschil tussen een verzekerde en het indicatieorgaan.

Zorg voor borstkanker voldoet

De zorg voor borstkanker in Nederland voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie reageert hiermee op berichtgeving over de lijst van zorgverzekeraar CZ die mogelijk tot onnodige ongerustheid heeft geleid bij borstkankerpatiënten.

VWS: Bedrag korting van 648 miljoen klopt niet

De overschrijding van de loonkosten van medisch specialisten over 2009 staat opnieuw ter discussie. Nu is het het ministerie van VWS dat op basis van nieuw cijfermateriaal gaat onderzoeken hoe groot die overschrijding precies is. Daardoor loopt de aanwijzing van de DBC-tarieven (diagnosebehandelingcombinatie) voor 2011 vertraging op.

CBO vraagt faillissement aan

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft faillissement aangevraagd. Bestuur en toezicht geven aan dat de stichting te weinig financieel perspectief heeft om te blijven bestaan.

Grote variatie in huisartsendichtheid per gemeente

Per gemeente bestaan er stevige verschillen in de verhouding tussen het aantal huisartsen en inwoners. Dit blijkt uit een update van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM), die voor alle gemeenten en postcodegebieden in Nederland naast de vraag naar eerstelijnszorg ook het aanbod aan huisartsen online in beeld brengt.

Bonden ‘verbijsterd’ over optreden ActiZ en BTN

De vakbonden zijn verbijsterd over de oproep van werkgeversorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) om een eenzijdige loonbetaling te doen. Vooral het argument dat werknemers niet de dupe mogen zijn van het mislukken van het cao-overleg (collectieve arbeidsovereenkomst) in de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is de bonden tegen het zere ...

Aanwijzing NZa aan psychiater tot vermelding diagnose-informatie op declaratie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed op 2 augustus 2010, onder nummer AWB 10/216, LJN:BN3059, uitspraak in een geschil tussen een psychiater en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Spoedzorg AWBZ bekostigen via toeslag en ZZP

Spoedzorg voor cliënten in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) kan het beste met een cliëntgebonden toeslag bekostigd worden die boven op het zorgzwaartepakket (ZZP) in rekening wordt gebracht. Dat voorstel doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar verantwoordingsdocument Spoedzorg. De komende periode analyseren zorgaanbieders en zorgkantoren wat het invoeren van ...

NZa treedt op tegen betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen (Algemene wet bijzondere ziektekosten) waaraan zij patiënten overdragen. De NZa stelt ook een onderzoek in naar de AWBZ-instellingen die betaald ...

Hoogcomplexe zorg Röpcke-Zweers naar Isala

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep, en de Isala Klinieken in Zwolle gaan hun samenwerking op het gebied van hoogcomplexe zorg verder uitbouwen. Voor hoogcomplexe behandelingen kunnen patiënten terecht bij Isala.

RVZ: Maak ggz verantwoordelijk voor zorg mensen met ernstige aandoening

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verantwoordelijk te maken voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) inclusief de patiënten die afkomstig zijn van justitie. Uitgangspunt is dat zij in de eigen omgeving worden behandeld. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunt het RVZ-advies, maar plaatst wel kanttekeningen.

Zorgsector groeit ook in 2013 door

De zorgsector zal in 2013 met drie procent groeien. Dat voorspelt ING Economisch Bureau in een kwartaalrapportage.

NZa begint aan voorbereiden reguleren mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt weer aan maximumtarieven in de mondzorg. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het experiment met vrije prijzen voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici te stoppen. Inmiddels heeft de minister de NZa een aanwijzing gegeven om vanaf 1 januari 2013 weer gereguleerde tarieven in te voeren.

Steeds meer ergotherapeuten aan het werk

Het aantal ergotherapeuten in Nederland is de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd. In 1990 werkten er ongeveer twaalfhonderd mensen als ergotherapeut, op 1 januari in 2011 waren dat er 3511. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.

Ggz-tak van Op de Brug krijgt nieuwe naam

De psychologische hulp van christelijke eerstelijns zorginstelling Op de Brug gaat per 13 augustus verder onder de naam: In de Bres – Eerstelijns Kortdurende Hulp.

GroenLinks wil PGB fors uitbreiden

Fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks wil dat in 2016 twee keer zoveel mensen gebruik kunnen maken van het persoonsgebonden budget (PGB) als nu het geval is. Dat meldt ZorgVisie.

NVZ verbaasd over oproep D66 aan ziekenhuizen

De oproep van D66 dat ziekenhuizen beter hun best moeten doen om ‘no-shows’ tegen te gaan, heeft voor verbazing gezorgd bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen. ‘Leuk idee hoor, maar dat doen we al tijden. Het wordt al flink aangepakt, dus wij snappen die oproep op dit moment niet zo goed,’ aldus een woordvoerster van de NVZ.