Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

898 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Weinig zorgverzekerden denken aan overstappen

Ondanks de aanzienlijke zorgpremiestijgingen die voor komend jaar worden verwacht, overweegt maar een klein deel van de zorgverzekerden om over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS/Nipo in opdracht van online intermediair Independer.

Consumentenbond vergelijkt collectieve zorgpolissen

Leden van de Consumentenbond kunnen over enige tijd hun collectieve zorgverzekeringen online vergelijken met andere ziektekostenpolissen. Volgens de bond krijgen werknemers vaak korting bij het afsluiten van een collectieve polis, maar zijn ze daarmee niet automatisch goedkoper uit.

‘Correctie zorgkosten achteraf beperkt concurrentie verzekeraars’

Het afbouwen van financiële vergoedingen die zorgverzekeraars achteraf ontvangen, kan helpen om de dienstverlening aan verzekerden te verbeteren; zij worden daarmee financieel verantwoordelijk voor hun zorginkoop, zo stelt het Centraal Planbureau (CPB).

Pfizer neemt medicijnproducent over

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer neemt medicijnproducent King Pharmaceuticals over voor 3,6 miljard dollar (€ 2,6 miljard). Het grootste farmacieconcern ter wereld heeft dit bekendgemaakt. De overname moet rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Elektronisch voorschrijven van medicijnen per 2012 verplicht

Tijdens het congres Medicatieveiligheid en ICT (informatie- en communicatietechnologie) kondigde Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg Gerrit van der Wal aan dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen vóór 1 januari 2012 gebruik moeten maken van een elektronisch voorschrijfsysteem.

‘Regierol verzekeraars komt niet uit de verf ’

Zorgverzekeraars zijn er sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006 nog niet in geslaagd de hun toegewezen regierol vorm te geven. Dat betoogt professor Emile Curfs in zijn oratie bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel ‘Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars’.

Dwangsom voor negen instellingen die jaardocument niet aanleveren

Bij negen zorginstellingen gaat een dwangsom van duizend euro per week lopen, omdat zij niet op tijd hebben voldaan aan hun plicht het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 aan te leveren. Instellingen die vorig jaar ook een last onder dwangsom opgelegd kregen, moeten nu tweeduizend euro per week betalen. De dwangsommen lopen maximaal tien weken.

Vertegenwoordiging door gemachtigde

De Rechtbank Alkmaar deed op 6 mei 2010, onder nummer 09/2590 AWBZ, uitspraak in een geschil tussen een verzekerde en het indicatieorgaan.

1,3 miljoen euro voor onderzoek naar betere behandeling mishandelde kinderen

Het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) Haarlem en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben van onderzoeksinstituut ZonMw 1,3 miljoen euro subsidie gekregen om de komende vier jaar nieuwe behandelmethoden voor mishandelde kinderen te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren.

Zorg voor borstkanker voldoet

De zorg voor borstkanker in Nederland voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie reageert hiermee op berichtgeving over de lijst van zorgverzekeraar CZ die mogelijk tot onnodige ongerustheid heeft geleid bij borstkankerpatiënten.

VWS: Bedrag korting van 648 miljoen klopt niet

De overschrijding van de loonkosten van medisch specialisten over 2009 staat opnieuw ter discussie. Nu is het het ministerie van VWS dat op basis van nieuw cijfermateriaal gaat onderzoeken hoe groot die overschrijding precies is. Daardoor loopt de aanwijzing van de DBC-tarieven (diagnosebehandelingcombinatie) voor 2011 vertraging op.

CBO vraagt faillissement aan

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft faillissement aangevraagd. Bestuur en toezicht geven aan dat de stichting te weinig financieel perspectief heeft om te blijven bestaan.

Grote variatie in huisartsendichtheid per gemeente

Per gemeente bestaan er stevige verschillen in de verhouding tussen het aantal huisartsen en inwoners. Dit blijkt uit een update van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM), die voor alle gemeenten en postcodegebieden in Nederland naast de vraag naar eerstelijnszorg ook het aanbod aan huisartsen online in beeld brengt.

‘Ziekenhuizen moeten winst mogen maken’

Het nieuwe kabinet moet het mogelijk maken dat ondernemers geld investeren in ziekenhuizen. Voorzitter Roelf de Boer van de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft hiervoor gepleit. Hij was een van de sprekers op een congres over de gezondheidszorg in Den Haag.

‘Tekort aan gediplomeerde doktersassistenten’

Er is een tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. Dat blijkt uit de tweede vacaturemonitor van Prismant, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Bonden ‘verbijsterd’ over optreden ActiZ en BTN

De vakbonden zijn verbijsterd over de oproep van werkgeversorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) om een eenzijdige loonbetaling te doen. Vooral het argument dat werknemers niet de dupe mogen zijn van het mislukken van het cao-overleg (collectieve arbeidsovereenkomst) in de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is de bonden tegen het zere ...

Vrijgevestigde specialisten splitsen zich af van Orde

De Stichting Bezorgd heeft vergevorderde plannen voor de oprichting van een eigen belangenvereniging voor vrijgevestigde medisch specialisten. Directe aanleiding is de aankondiging van de Orde van Medisch Specialisten om specialisten onder te brengen in een ziekenhuisbrede coöperatie.

Afschaffen regeling AO/IC uitgesteld

Onlangs is het bestuur van drie stichtingen van Zorgcoöperatie Nederland (ZCN) overgedragen aan een bestuur gevormd door de leden die tevens huurders zijn van vastgoed van de coöperatie. In deze stichtingen (Stichting Beheer Zorgvastgoed, Ankherplaats en de Steunstichting) is het vastgoed van de coöperatie ondergebracht.

Aanwijzing NZa aan psychiater tot vermelding diagnose-informatie op declaratie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed op 2 augustus 2010, onder nummer AWB 10/216, LJN:BN3059, uitspraak in een geschil tussen een psychiater en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Reactie Orde: Geen visie in de begroting

Geen verrassingen, wel teleurstellingen. Dat stelt de Orde van Medisch Specialisten in zijn reactie op de begroting voor Volksgezondheid. De bezuinigingen leiden tot een macrokader medisch-specialistische hulp van 1.849 miljoen euro. Dat is in lijn met wat de minister tot nu toe in gang heeft gezet. De Orde betreurt het dat de overheid niet veel meer investeert in het in stand ...