Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,330 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel...

104 Staatssecretaris onderzoekt dagbesteding

De mogelijkheid voor gehandicapten om activiteiten te blijven doen bij de dagbesteding is ernstig in gevaar. Daarvoor waarschuwt de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten (CG-Raad). Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft toegezegd de situatie te onderzoeken.

11 Kabinet maakt ‘valse start’ met fusieverbod

Een algemeen verbod op het fuseren van zorgverzekeraars en zorgaanbieders is ‘onwenselijk, onnodig en onuitvoerbaar’. Dat betogen wetenschappers Marco Varkevisser en Erik Schut op de economenwebsite Mejudice. Mocht het nieuwe kabinet dit voornemen toch uitvoeren, dan maakt het ‘een valse start’ op het gebied van doelmatige zorg.

131 Kwaliteit zelfstandige klinieken verder omhoog

Zelfstandige klinieken starten hun eigen opleidingen. Met de mijlpaal van de ZKN Academy wil Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) de deskundigheid en professionaliteit van medewerkers van de zelfstandige klinieken verder vergroten.

143 VWS: Vijfduizend aanvragen voor aansluiting op LSP

Ruim vijfduizend aanvragen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) zijn er binnengekomen bij het ministerie van VWS. Dat staat in de antwoorden van het ministerie van VWS op Kamervragen over de begroting.

147 Vijfhonderd miljoen mobiele e-healthgebruikers in 2015

In 2015 zijn er vijfhonderd miljoen e-healthgebruikers via de mobiele telefoon. Dat staat in een rapport van research2guidance. Volgens dat rapport gaan de e-healthapps meer dan veertig procent van de 1,3 miljard smartphonegebruikers bereiken.

15 jaar Pallium Over religie en spiritualiteit

In het eerste nummer van de eerste jaargang van Pallium stond een interview met verpleegkundige Hanneke de Landmeter van De Schutse in Rotterdam. Het ging onder meer over spiritualiteit en religie.

151 Zorgverzekeraars gaan kwaliteitsbeleid artsen volgen

Zorgverzekeraars gaan in 2011 gezamenlijk het kwaliteitsbeleid van de specialisten gebruiken bij de inkoop van zorg voor vier aandoeningen. Het gaat om de behandeling van dikkedarmkanker, ziekte van Parkinson, nierdialyse en bariatrische chirurgie (maagbanden). Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

156 Onderzoek van het Nivel beoordeeld als zeer goed tot excellent

Een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland heeft onlangs het onderzoek van het Nivel beoordeeld. De commissie was zeer lovend over productiviteit en maatschappelijke relevantie en beoordeelde het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) op deze criteria als excellent. Kwaliteit en levensvatbaarheid kregen het...

160 Donorweek levert 60.000 registraties op

inzien! n ook het komende nummer kunt u daar meestal eerder lezen dan de papieren versie. Hebt u vragen, neemt u dan contact op met de afdeling klantenservice van Bohn Stafleu van Loghum via www.bsl.nl of

161 ‘Armoede door torenhoge zorgkosten’

Elk jaar worden ruim honderd miljoen mensen in armoede gedompeld door ziekte of torenhoge ziekenhuisrekeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft die schatting bekendgemaakt.

172 Excelleren in de zorg

0 Excelleren in de zorg Jan-Koen Sluijs, Ed Maagdelijn en Michiel Verkoulen (red.) Bohn Stafleu van Loghum , Houten ISBN 978 90 313 7984 2 Prijs: 32,95 De samenleving verwacht dat zorgaanbieders