Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,655 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel ...

1,3 miljoen euro voor onderzoek naar betere behandeling mishandelde kinderen

Het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) Haarlem en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben van onderzoeksinstituut ZonMw 1,3 miljoen euro subsidie gekregen om de komende vier jaar nieuwe behandelmethoden voor mishandelde kinderen te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren.

102 Stel patiënt centraal in zorg voor chronisch zieken

De zorg voor chronisch zieken in Nederland schiet tekort, zeker gezien de verwachte toename van het aantal chronisch zieken in de toekomst. Hoogleraar Chronische zorg Bert Vrijhoef pleit daarom in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg voor een drastische hervorming, waarbij de patiënt en dus de zorgvraag centraal komt te staan.

104 Staatssecretaris onderzoekt dagbesteding

De mogelijkheid voor gehandicapten om activiteiten te blijven doen bij de dagbesteding is ernstig in gevaar. Daarvoor waarschuwt de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten (CG-Raad). Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft toegezegd de situatie te onderzoeken.

11 Kabinet maakt ‘valse start’ met fusieverbod

Een algemeen verbod op het fuseren van zorgverzekeraars en zorgaanbieders is ‘onwenselijk, onnodig en onuitvoerbaar’. Dat betogen wetenschappers Marco Varkevisser en Erik Schut op de economenwebsite Mejudice. Mocht het nieuwe kabinet dit voornemen toch uitvoeren, dan maakt het ‘een valse start’ op het gebied van doelmatige zorg.

114 Eindelijk cao-onderhandelingsakkoord VVT

Abvakabo FNV en de overige vakbonden hebben eindelijk een akkoord bereikt voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en kraamzorg. Voor de vierhonderdduizend werknemers die onder deze cao vallen betekent dit onder andere een loonstijging van 3,1 procent.

119 Vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen moeten verder omlaag

Voor minister Schippers van Volksgezondheid is patiëntveiligheid een van de belangrijkste thema’s in de zorg. Zij zet het streven naar vijftig procent vermindering van het aantal vermijdbare sterfgevallen (1.735 overleden patiënten in 2004) en gezondheidsschade in ziekenhuizen in 2012 onverminderd voort. Om dat te halen moeten er echt wat extra tandjes worden bijgezet.

131 Kwaliteit zelfstandige klinieken verder omhoog

Zelfstandige klinieken starten hun eigen opleidingen. Met de mijlpaal van de ZKN Academy wil Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) de deskundigheid en professionaliteit van medewerkers van de zelfstandige klinieken verder vergroten.

143 VWS: Vijfduizend aanvragen voor aansluiting op LSP

Ruim vijfduizend aanvragen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) zijn er binnengekomen bij het ministerie van VWS. Dat staat in de antwoorden van het ministerie van VWS op Kamervragen over de begroting.

147 Vijfhonderd miljoen mobiele e-healthgebruikers in 2015

In 2015 zijn er vijfhonderd miljoen e-healthgebruikers via de mobiele telefoon. Dat staat in een rapport van research2guidance. Volgens dat rapport gaan de e-healthapps meer dan veertig procent van de 1,3 miljard smartphonegebruikers bereiken.

148 Herregistratie verpleegkundige praktijkopleider

Verpleegkundige praktijkopleiders moeten per 1 januari 2014 over een herregistratie beschikken om de beschermde titel van verpleegkundige te mogen blijven voeren.

15 jaar Pallium Over religie en spiritualiteit

In het eerste nummer van de eerste jaargang van Pallium stond een interview met verpleegkundige Hanneke de Landmeter van De Schutse in Rotterdam. Het ging onder meer over spiritualiteit en religie.

151 Zorgverzekeraars gaan kwaliteitsbeleid artsen volgen

Zorgverzekeraars gaan in 2011 gezamenlijk het kwaliteitsbeleid van de specialisten gebruiken bij de inkoop van zorg voor vier aandoeningen. Het gaat om de behandeling van dikkedarmkanker, ziekte van Parkinson, nierdialyse en bariatrische chirurgie (maagbanden). Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

156 Onderzoek van het Nivel beoordeeld als zeer goed tot excellent

Een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland heeft onlangs het onderzoek van het Nivel beoordeeld. De commissie was zeer lovend over productiviteit en maatschappelijke relevantie en beoordeelde het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) op deze criteria als excellent. Kwaliteit en levensvatbaarheid kregen het ...