Advanced search    

Search: authors:"DE"

43,048 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Herztodrisiko ist achtfach erhöht

führen können, erklärte Studienautor Dr. Takayuki Yamaji. Sein Fazit: Langsames Essen sollte Teil der Lifestyle-Interventionen zur Prävention des Metabolischen Syndroms werden. ■ DE an Diabetes litt. Unter ... Herztod belief sich auf 34,8 (Diabetes) vs. 4,7 (Nicht-Diabetes) pro 100.000. ■ DE Wer seine Mahlzeiten hastig verschlingt, erhöht sein Risiko für ein Metabolisches Syndrom deutlich. Darauf verweisen

Beeindruckende Effekte einer gesunden Ernährung

Ernährungsumstellung zu überzeugen. ■ DE Prophylaxe-Maßnahmen empfohlen Fernsehen ist offenbar ein nicht unwesentlicher Risikofaktor für tiefe Venenthrombosen. _ Wie Forscher von der University of Vermont in Burlington ... eine Neigung zu langen TV-Zeiten besteht. ■ DE

Langes Fernsehen prädestiniert für tiefe Venenthrombosen

Ernährungsumstellung zu überzeugen. ■ DE Prophylaxe-Maßnahmen empfohlen Fernsehen ist offenbar ein nicht unwesentlicher Risikofaktor für tiefe Venenthrombosen. _ Wie Forscher von der University of Vermont in Burlington ... eine Neigung zu langen TV-Zeiten besteht. ■ DE

Passivrauch-Exposition nimmt in Europa zu

Präventionsstrategien früher Atemwegsinfektionen untersuchen. de

Dichtbij de burger en integraal

O nee, niet weer… Sinds de decentralisaties wordt je bijna plat geknuffeld met deze begrippen. Ook in het regeerakkoord van Rutte III lees je ze. ... Redactie Marten Stavenga, hoofdredacteur Tea Keijl, eindredacteur Yvette Bommeljé, voorzitter Maarten van de Beek , redactielid - Abonnementen Sociaal Bestek verschijnt 6x keer per jaar. Abonnementsprijs

On the Magic of Law

questions that the essay tries to answer. This journal article is available in Law Text Culture: http://ro.uow.edu.au/ltc/vol21/iss1/7 Laurent de Sutter* 1. From Lyon to Beirut Who remembers Paul Huvelin ... nature et la fonction de sacrifice co-signed with Henri Hubert, and published in the journal edited by his uncle, who was no one but Durkheim himself (Hubert and Mauss 1899) . Huvelin had read this

Algorithmic Decision-Making Based on Machine Learning from Big Data: Can Transparency Restore Accountability?

Decision-making assisted by algorithms developed by machine learning is increasingly determining our lives. Unfortunately, full opacity about the process is the norm. Would transparency contribute to restoring accountability for such systems as is often maintained? Several objections to full transparency are examined: the loss of privacy when datasets become public, the perverse ...

A tale of two civilizations in the era of Facebook and blockchain

in my other major book, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (de Soto 2000) . The connection between the formal property system and the creation of ... , providing us the knowledge we need to improve the lives of poor entrepreneurs around the world. As Alexis de Tocqueville once wrote: BKnowledge of how to combine is the mother of all other forms of knowledge

Mixed graphite cast iron for automotive exhaust component applications

Both spheroidal graphite iron and compacted graphite iron are used in the automotive industry. A recently proposed mixed graphite iron exhibits a microstructure between the conventional spheroidal graphite iron and compacted graphite iron. Evaluation results clearly indicate the suitability and benefits of mixed graphite iron for exhaust component applications with respect to ...

De wereld verandert, een beetje

De wereld verandert steeds sneller.’ Googel op deze zin en je krijgt 448.000 hits. Menig krantenartikel begint ermee. En talloze trainers en goeroes op talloze congressen beginnen zo hun praatje om ... , getiteld 'Hoe de wereld geregeerd wordt door het hoogst uitzonderlijke', van hoofdredacteur Rob Wijnberg (september 2017). Het Bij mijn googelen stuitte ik op een artikel van Jesse Freriks gaat over de

‘We willen zorginnovaties een boost geven’

September was een maand vol innovatie en nieuwe projecten voor Frank de Reij. Na een dag vol vergaderingen gaat hij direct door naar de sportschool. ‘Daar laat ik me twintig minuten afbeulen, maar ik ... de Economic Board Utrecht. Michel is lid van de board en ik heb met hem de ideeën besproken die we hebben om innovaties in de zorg in onze regio een boost te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om ketenzorg

Richards, David L. and Jillienne Haglund. Violence Against Women and the Law

: 9781612051475 Reviewed by Monica Teixeira de Sous, Professor of Law, New England Law | Boston The book written by David L. Richards and Jillienne Haglund ambitiously sets out to provide an original data-driven

Dyslipidemia, chronic inflammation, and subclinical atherosclerosis in children and adolescents infected with HIV: The PositHIVe Health Study

Catarina , Brazil , 4 Hospital Infantil Joana de Gusmão. Florian oÂpolis , Santa Catarina , Brazil 1 Editor: Giuseppe Vittorio De Socio, Azienda Ospedaliera Universitaria di Perugia , ITALY HIV-infected

Betagte NSTEMI-Patienten: Bessere Prognose nach PCI

Alter, Herz- und Nierenfunktion sowie kardiovaskul?re Komorbidit?ten deutlich und signifikant. ?DE - Cannabis erh?ht das Herzinfarktrisiko Langfristiger Cannabis-Missbrauch erh?ht das

Psychiatrische Störungen erhöhen KHK-Sterblichkeit

%). Auch ihre k?rperliche Belastbarkeit war gegen?ber den mental unau??lligen KHK-Patienten etwas vermindert. ?DE ACS: Ist der Computer der bessere Diagnostiker? _ Brave New World: Maschinen werden soweit

Cannabis erhöht das Herzinfarktrisiko

Alter, Herz- und Nierenfunktion sowie kardiovaskul?re Komorbidit?ten deutlich und signifikant. ?DE - Cannabis erh?ht das Herzinfarktrisiko Langfristiger Cannabis-Missbrauch erh?ht das

A structural review of foliar glands in Passiflora L. (Passifloraceae)

Departamento de Ciências Biol oÂgicas, Universidade Estadual de Santa Cruz , Bahia , Brazil 1 Departamento de Botaà nica, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo , São Paulo , Brazil 2 Editor ... paper and its Supporting Information files. Funding: This research was supported by FundacËão de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), by PhD fellowship financial to Renata C. C. Lemos with