Advanced search    

Search: authors:"Dorien Gerritsen"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Boze ouders

Bink werd vrijdagochtend gebracht en na een overdracht ging hij gelijk op onderzoek uit. Eerst even het speelgoed uit de bak halen en daarna door om zich op te trekken aan de bank.

De stagiaires

Elk jaar mogen wij stagiaires begeleiden op weg naar hun rol als pedagogisch medewerker. Best een verantwoordelijkheid om ze zo goed mogelijk klaar te stomen voor hun toekomst. Elk jaar weer spannend wat voor een meisje je mag (bij)sturen.

Jut en Jul

Elke leidster heeft wel een of meerdere kindjes die erg naar haar toe trekken. Ik heb dat ook, en wel met dreumes Lotte.

Negatieve aandacht

Floris, de goedlachse Floris, is druk met een bal. ‘Ba, ba’, roept hij en rent erachteraan. Dat is wat Floris de hele dag doet.