Advanced search    

Search: authors:"Dorien Gerritsen"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Stille Jacky

Jacky kwam vorige maand voor het eerst wennen bij ons op de groep. Jacky is veertien maanden en wij hielden er al rekening mee dat het heftig zou worden voor haar. Kinderen die op deze leeftijd komen wennen, hebben het vaak zwaarder. Na een overdracht en een knuffel gaf mama Jacky over. Ze gaf geen kik.

Zusjesliefde

sprankel in haar ogen, Iris geniet zo intens. Terwijl we broodjes smeren heeft Iris het over de geboorte van haar zusje. Mama in het ziekenhuis, toen ineens een COLUMN DORIEN GERRITSEN IS PEDAGOGISCH

Boze ouders

Bink werd vrijdagochtend gebracht en na een overdracht ging hij gelijk op onderzoek uit. Eerst even het speelgoed uit de bak halen en daarna door om zich op te trekken aan de bank.

De stagiaires

Elk jaar mogen wij stagiaires begeleiden op weg naar hun rol als pedagogisch medewerker. Best een verantwoordelijkheid om ze zo goed mogelijk klaar te stomen voor hun toekomst. Elk jaar weer spannend wat voor een meisje je mag (bij)sturen.

Jut en Jul

Elke leidster heeft wel een of meerdere kindjes die erg naar haar toe trekken. Ik heb dat ook, en wel met dreumes Lotte.

Negatieve aandacht

Floris, de goedlachse Floris, is druk met een bal. ‘Ba, ba’, roept hij en rent erachteraan. Dat is wat Floris de hele dag doet.