Advanced search    

Search: authors:"Dr. Henk G. van der Poel"

11 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Nieuw gedachtegoed te over

Opnieuw overvloedig veel nieuwe gedachten en voer voor discussie in dit abstractnummer. De selectiecriteria van de PRIAS-studie zijn er niet voor niets: tumoren die er niet aan voldoen, hebben echt slechtere histologie na prostatectomie en de beoordeling van een positief chirurgisch snijvlak blijft subjectief en mogelijk een minder goede kwaliteitsmaat.

Centralisatie van de prostaatkankerzorg

appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. Literatuur dr. Henk G. van der Poel uroloog 1. Cathcart P

Verbetering van herstel

appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur

Aantallen

0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland 1 dr. Henk G. van der Poel - Het is goed om te weten dat ons tijdschrift al een aantal maanden als open access op internet ... Commons license, and indicate if changes were made. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur

Naast de roos gemikt?

veel van deze vragen weten te beantwoorden, maken we de gezondheidszorg vermoedelijk echt veel beter. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur Open Access This article is distributed under the terms of

Functionele urologie

patiƫntengroep zeker ten goede komen. Het is een belangrijk punt van aandacht bij het opstarten van een blaas-, prostaat- of nierkliniek. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur Open Access. This article is

Urologie is meer dan oncologie alleen

. Vandaar een aantal voorbeelden van niet-oncologisch onderzoek in deze uitgave. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur