Advanced search    

Search: authors:"Eric de Roode"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1C De patiënt mag de eerste dagen na het starten met metoclopramide niet tekst Eric de Roode verpleegkundig specialist anesthesiologie E-nursing Heeft u last van bijwerkingen van metoclopramide

Metoclopramide

het braakcentrum in de hersenen. Ook dit vermindert misselijkheid en braakneigingen. tekst Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie Noordwest Ziekenhuisgroep, E-nursing Vragen 1

Antwoorden op de vragen op pagina 27

op de vragen op pagina 27 tekst Eric de Roode, E-nursing platform voor online zorgcursussen 1A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op

Oxazepam

alcoholontwenning. Het behoort tot de groep benzodiazepinen. Oxazepam werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen. tekst Eric de ... Roode, E-nursing platform voor online zorgcursussen Vragen 1 termen tegen ten aanzien van de fre In de bijsluiter kom je verschillende quentie van bijwerkingen (regelmatig, soms, zelden, zeer zelden

Fluticason

voorgeschreven. Bijvoorbeeld fl uticason (Flixotide®). Dit heeft een ontstekingsremmende werking: bij inhalatie beschermt het de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. tekst Eric de Roode en Marion